e-Płatności

Na PUESC możesz opłacić należności w formie płatności elektronicznych online w czasie rzeczywistym.

Jeśli chcesz zapłacić podatki (akcyzowy i VAT od importu), opłaty (paliwową, emisyjną), cło i podatki od importu, kary i grzywny celno-skarbowe oraz chcesz zapłacić należności wynikające z dokumentów z przekroczonym terminem płatności lub z wielu dokumentów jednocześnie, to skorzystaj z usługi Zapłać należności poprzez e-Płatności.

Jeśli chcesz zapłacić należności wynikające z jednego dokumentu (akcyzę za samochód osobowy zgodnie z deklaracją AKC-US, opłaty za banderole związane z wnioskiem WNSB lub opłaty za dokonanie kontroli przez inspekcje graniczne współpracujące z KAS i Służbą Celno-Skarbową w ramach usług dostępnych w serwisie Single Window), to skorzystaj z usługi Zapłać za dokument poprzez e-Płatności.

Płatności online na PUESC realizowane są z wykorzystaniem systemu Paybynet.

Dowiedz się wiecej i skorzystaj z usług: