Jak to działa - informacje o PUESC

Sprawę, którą chcesz załatwić w izbie administracji skarbowej, w urzędzie skarbowym czy w urzędzie celno-skarbowym, traktujemy jak usługę, którą wykonujemy dla ciebie.

Serwisy Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej:

 • Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC),
 • e-Urząd Skarbowy

udostępniają elektroniczne usługi publiczne w uzupełniających się zakresach tematycznych.

Dowiedz się jak działa serwis PUESC i jak skorzystać na PUESC z usług zebranych w obszarach tematycznych tego serwisu.

--------------------

Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) jest obecnie modernizowana. Na dotychczasowym portalu (strona otwiera się w nowym oknie) dostepne sa tylko usługi w zakresie przywozu towarów z wykorzystaniem systemu AIS (e-Import, e-ICS) i przemieszczenia towarów z wykorzystaniem systemu SENT (ePrzewóz).

Na nowym portalu sukcesywnie udostępniane są usługi w obszarach tematycznych:

 • Akcyza, gry hazardowe, przemieszczenia i przewozy,
 • Cło, granica i statystyka,
 • Obsługa wniosków i zabezpieczeń.

W opisach poszczególnych grup usług w tych obszarach dostępne się informacje o usługach skarbowo-celnych obecnie udostępnianych oraz informacje, jakie usługi udostępnione zostaną w 2022 roku. Przed udostępnieniem usług wszystkim użytkownikom badamy je pod kątem dostępności cyfrowej lub udostępniamy je pilotażowo. W każdym takim przypadku usługi udostępniane w ten sposób opatrujemy stosowną informacją. Skorzystanie z tak udostępnionych usług skarbowo-celnych nie jest jeszcze możliwe. 

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość

Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) to portal usługowy, który umożliwia wymianę informacji drogą elektroniczną między Krajową Administracją Skarbową (KAS) i klientami KAS, którzy:

 • są zobowiązani do wykonywania obowiązków celnych oraz podatkowych,
 • uczestniczą w krajowej i międzynarodowej wymianie towarowej,
 • przemieszczają wyroby akcyzowe,
 • rejestrują, uzupełniają i aktualizują zgłoszenia przewozu towarów,
 • uczestniczą w obrocie paliwami opałowymi.

Wymiana informacji przez PUESC odbywa się szczególnie w takich obszarach, jak:

 • import, eksport i tranzyt towarów,
 • obrót wyrobami akcyzowymi i samochodami osobowymi,
 • przewóz towarów objętych systemem monitorowania (SENT),
 • statystyka obrotu handlowego towarami między państwami Unii Europejskiej.

Poprzez PUESC przekażesz organowi KAS informacje i dokumenty, w szczególności deklaracje i zgłoszenia, w formie elektronicznej.

PUESC zapewnia także dostęp do e-usług Unii Europejskiej – Celnych baz danych (link otwiera nowe okno w serwisie Komisji Europejskiej).

Jeśli nie posiadasz konta na PUESC, możesz korzystać tylko z ogólnodostępnych danych i informacji o usługach.

Jeśli chcesz korzystać z serwisu w większym zakresie:

 • Zarejestruj się na PUESC

  Jest to jednoznaczne z założeniem konta na portalu. Wniosek rejestracyjny złożysz za pomocą kreatora, który przeprowadzi cię krok po kroku przez formularz i pomoże go wysłać. Więcej dowiesz się na stronie Rejestracja na PUESC – zakładanie konta.

 • Potwierdź swoją tożsamość

  Z części usług możesz skorzystać, jeśli potwierdzisz swoją tożsamość.
  Poinformujemy cię, w jakich przypadkach i jak to zrobić. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. Więcej dowiesz się na stronie Sposoby potwierdzania tożsamości osoby.

 • Wyraź zgodę na przetwarzanie danych osobowych (RODO) i złóż wymagane oświadczenia

  W trakcie rejestracji na PUESC:

  • Zapoznaj się z klauzulą przetwarzania danych osobowych na PUESC i wyraź zgodę na przetwarzanie twoich danych.

  • Złóż oświadczenie, że dane zawarte we wniosku rejestarcyjnym oraz dane i informacje wynikające z załączonych do wniosku dokumentów są prawdziwe i aktualne. Pamiętaj, że oświadczenie składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej, według stanu na dzień sporządzenia wniosku.

  • Zaakceptuj Regulamin korzystania z PUESC, który znajdziesz stopce strony głównej serwisu.

Z klauzulą RODO możesz zapoznać się wcześniej – jest dostępna w części „Klauzula przetwarzania danych osobowych (RODO) w formularzu rejestracyjnym”.

 • Zarejestruj na PUESC firmę, w imieniu której działasz

  Nie chodzi tutaj o rejestrację w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej czy w Krajowym Rejestrze Sądowym – to musisz zrobić wcześniej. Rejestracja firmy na PUESC to formalność, która pozwala na korzystanie z e-usług skarbowo-celnych udostępnionych w tym serwisie. Więcej dowiesz się na stronie Rejestracja firmy i działanie w jej imieniu.

 • Powiąż się z firmą, w imieniu której działasz

  Będziesz mógł reprezentować firmę przed organami KAS:

  • składać deklaracje, wnioski lub zgłoszenia,

  • aktywnie uczestniczyć w procesie ich obsługi,

  • zarządzać danymi firmy na PUESC.

Więcej dowiesz się na stronie Powiąż reprezentanta z firmą.

 • Uzyskaj możliwość elektronicznego podpisywania dokumentów

  W większości przypadków na PUESC przyjmujemy tylko dokumenty podpisane elektronicznie.

  Możesz korzystać w tym celu z profilu zaufanego lub z certyfikatu kwalifikowanego. Jeżeli ich nie masz, poinformujemy cię jak otrzymać niekwalifikowany certyfikat celny i jak z niego korzystać.

  W niektórych przypadkach, aby potwierdzić wolę przekazania dokumentu, będziesz mógł skorzystać z historycznych danych podatkowych – wskażemy ci, kiedy będzie to możliwe.

  Więcej dowiesz się na stronie Elektroniczne podpisywanie dokumentów.

 • Jeśli będziesz zarejestrowanym użytkownikiem PUESC, to udostępnimy przygotowany dla ciebie pulpit

  Na pulpicie znajdziesz wszystkie sprawy i dokumenty przygotowywane przez ciebie i przekazane organom KAS. Możesz:

  • śledzić swoje sprawy,

  • zarządzać dokumentami,

  • odbierać odpowiedzi i potwierdzenia,

  • płacić należności online w czasie rzeczywistym (e-Płatności).

Więcej dowiesz się na stronach Mój pulpit, moje dokumenty – jak korzystać z PUESC.

 • Treści zamieszczone w serwisie PUESC udostępniane są bezpłatnie

  Możesz używać materiałów, które są w tym serwisie. Materiałami są tu na przykład wszystkie opisy usług, grup usług czy dodatkowe informacje i wyjaśnienia. Możesz je między innymi kopiować, umieszczać na innych stronach internetowych i w materiałach drukowanych. Nie potrzebujesz na to zgody Ministerstwa Finansów

Oba portale PUESC (nowy i dotychczasowy) będą działały równolegle do czasu, aż wszystkie usługi elektroniczne świadczone na dotychczasowej PUESC zostaną przeniesione na nową platformę. Większośc usług dostępna jest już wyłącznie na nowej platformie.

Jeżeli zarejestrowałeś się na PUESC i chcesz skorzystać z interesującej cię usługi skarbowo-celnej:

 • wyszukaj ją w wyszukiwarce na stronie głównej PUESC, w obszarze i grupie usług lub w Katalogu usług (zakładka Usługi),
 • wyszukaj ją na nowym portalu lub na portalu dotychczasowym (strona otwiera się w nowym oknie),
 • przeczytaj opis usługi i sprawdź, w jaki sposób jest ona udostępniana przez KAS – w formie formularza interaktywnego na PUESC, przez interfejs niewizualny czy w innej formie np. poprzez wczytanie pliku utworzonego poza PUESC przy użyciu udostępnionego programu lub dedykowanej aplikacji.

Jeżeli chcesz skorzystać z formularza, aby złożyć deklarację, zgłoszenie lub wniosek wyszukaj go na nowej platformie. Następnie zaloguj się na PUESC, wypełnij formularz, utwórz i zapisz dokument, podpisz go i wyślij.

Korzystanie z usługi przez interfejs niewizualny polega na wymianie elektronicznych komunikatów (przesyłaniu zgłoszeń lub wniosków, odbieraniu odpowiedzi z PUESC itp.) bezpośrednio między twoim systemem a PUESC. Usługi w tej formie dostępne będą tymczasowo w zakresie przywozu towarów (e-Import, e-ICS) tylko na dotychczasowej platformie.

Informacja przekazywana jest zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO).

 • Tożsamość administratora
  Administratorem twoich danych osobowych jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej mający siedzibę przy ul. Świętokrzyskiej 12, 00-916 Warszawa.
 • Dane kontaktowe administratora
  Z administratorem danych osobowych możesz kontaktować się pisemnie na adres siedziby administratora.
 • Dane kontaktowe inspektora ochrony danych
  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz kontaktować się pod adresem: 
  • ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa, 
  • poczty elektronicznej: iod@mf.gov.pl.

Do inspektora ochrony danych możesz napisać we wszystkich sprawach, które dotyczą przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 • Cel przetwarzania i podstawa prawna
  Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji przez administratora ustawowych zadań w zakresie:
  • poboru i zwrotu podatków i ceł oraz egzekucji należności Skarbu Państwa,
  • obsługi i kontroli obrotu towarowego z zagranicą i obrotu towarami podlegającymi akcyzie,
  • monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi,
  • zwalczania przestępczości podatkowej, finansowej i granicznej.

Przetwarzanie danych osobowych w celu założenia konta na PUESC jest niezbędne do zapewnienia przez Krajową Administrację Skarbową (KAS):

 • obsługi i wsparcia podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych [1],
 • obsługi i wsparcia przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków celnych [1],
 • wymiany informacji z organami celnymi drogą elektroniczną, w szczególności deklaracji lub zgłoszeń przez PUESC [2],
 • obsługi przemieszczania wyrobów akcyzowych [3],
 • przesyłania, uzupełniania i aktualizacji zgłoszeń za pośrednictwem PUESC [4].

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa w oparciu o:

 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w zakresie utworzenia konta na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC),
 • realizację obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c i art. 10 RODO)
 • wykonywanie przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Na podstawie przepisów:
[1] ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej,
[2] ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne,
[3] ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym,
[4] ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o monitorowaniu drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi

 • Odbiorcy danych
  Twoje dane osobowe mogą być na podstawie przepisów prawa udostępniane i przekazywane organom administracji publicznej, służbom, sądom i prokuraturze.
 • Przekazanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
  W uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa odbiorcami twoich danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do odbioru tych danych, w tym państwa trzecie, nienależące do UE, lub organizacje międzynarodowe.
 • Okres przechowywania danych
  Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 • Prawa podmiotów danych
  Przysługuje ci prawo:  
  • dostępu do twoich danych z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe:
   • nie mogą ujawniać informacji niejawnych ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest administrator,
   • stanowić informacji wyłączonych z obowiązku przekazywania na podstawie art. 5 ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
  • żądania sprostowania danych,
  • żądania usunięcia danych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych,
  • cofnięcia zgody w zakresie utworzenia konta na PUESC w dowolnym momencie – nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli cofniesz zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub skorzystasz z prawa do:

 • żądania usunięcia danych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania,
 • prawa wniesienia sprzeciwu,

to nie będziesz mógł dalej korzystać z Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  Gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
  • pisemnie na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
  • pocztą elektroniczną na e -mail: kancelaria@uodo.gov.pl.
 • Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
  Podanie danych osobowych w celu założenia konta na PUESC odbywa się na podstawie Twojej zgody. Jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia dostępu do usług elektronicznych KAS.