Mój pulpit, moje dokumenty - jak korzystać z PUESC

Wraz z rejestracją na PUESC udostępnimy ci pulpit (Mój pulpit), na którym zobaczysz:

  • swoje dane zarejestrowane na PUESC (Moje dane), w tym nadany numer IDSISC (numer identyfikacyjny w Systemie Informacyjnym Skarbowo-Celnym),
  • swoje sprawy i dokumenty, także dokumenty przeznaczone do wysyłki i dokumenty robocze (Moje sprawy i dokumenty, Do wysyłki i robocze),
  • listę reprezentowanych firm (Moje dane > Lista reprezentowanych podmiotów),
  • swoje certyfikaty celne (Moje dane > Certyfikaty celne).

Będziesz mógł zarządzać swoimi sprawami i dokumentami:

  • przeglądać je,
  • wysyłać zgłoszenia i wnioski oraz odbierać komunikaty zwrotne,
  • zapisywać wersje robocze tworzonych dokumentów,
  • płacić online należności celne, podatki inne opłaty.

Na PUESC udostępniamy ci możliwość przechowania dokumentów, które będziesz mógł później załączyć do zgłoszenia, deklaracji czy wniosku. Raz wczytany dokument będziesz mógł wykorzystywać wielokrotnie (e-Dokumenty).

Dowiedz się więcej i skorzystaj z usług: