Sprawy z zakresu akcyzy

Podatek akcyzowy to podatek pośredni, zharmonizowany na poziomie Unii Europejskiej (UE). Harmonizacja podatków pośrednich stanowi gwarancję istnienia jednolitego rynku w UE.

Podatek akcyzowy nie jest powszechny, tzn. dotyczy tylko niektórych kategorii wyrobów. Wspólny system tego podatku w UE obejmuje regulacje, które dotyczą wyrobów akcyzowych, takich jak wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe.

Informacje o tym, kto płaci podatek, co jest opodatkowane, czego dotyczy obowiązek podatkowy itp. na temat podatku akcyzowego znajdziesz na podatki.gov.pl (strona otwiera się w nowym oknie).

Obecnie na PUESC możesz skorzystać z elektronicznych usług skarbowo-celnych z zakresu oznaczania wyrobów znakami akcyzy. Zapoznaj się z filmem Jak elektronicznie zawnioskować o banderole na PUESC? (strona otwiera się w nowym oknie) zamieszczonym w serwisie YouTube.

Film Jak elektronicznie zawnioskować o banderole na PUESC? dostępny jest również w wersji z audiodeskrypcją (strona otwiera się w nowym oknie).

Uwaga! Złożenie pisma (wniosku, deklaracji, etc.) za pośrednictwem konta na PUESC następuje z chwilą otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru (UPO). UPO jest potwierdzeniem, że skutecznie złożyłeś pismo organowi KAS oraz dowodem na rozpoczęcie procedowania sprawy zainicjowanej tym pismem. UPO znajdziesz w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Moje dokumenty, po zalogowaniu się na PUESC.

Dowiedz się więcej i skorzystaj z usług: