Potwierdź unijny status celny towarów

Usługa skierowana jest do ciebie, jeśli jesteś przedsiębiorcą zajmującym się przewozem towarów o statusie celnym unijnym z jednej części obszaru celnego Unii Europejskiej do drugiej części tego obszaru, przez terytorium państwa trzeciego lub przez obszar morza.

Dzięki usłudze:

 • złożysz wniosek o potwierdzenie unijnego statusu celnego towarów w trybie standardowym lub uproszczonym,
 • otrzymasz potwierdzenie unijnego statusu celnego towarów T2L lub T2LF.

Pamiętaj! Jeśli chcesz potwierdzać unijny status celny towarów w trybie uproszczonym, musisz uzyskać pozwolenie na korzystanie ze statusu upoważnionego wystawcy.

Usługa realizowana jest z wykorzystaniem Automatycznego Systemu Eksportu (AES).

Z usługi możesz skorzystać za pomocą:

Uwaga! Kanał webservice jest podstawowym kanałem komunikacji dla tej usługi. Dowiedz się więcej i skorzystaj z usługi.

Pamiętaj!

 1. Żeby skorzystać z usługi, musisz:
  • zarejestrować siebie, firmę oraz twoje uprawnienia do reprezentacji firmy – patrz KROK WSTĘPNY,
  • podpisać zgłoszenie w sposób określony w KROKU 2.
 2. Jeśli zamierzasz korzystać z oprogramowania, to powinno ono umożliwiać wysyłanie i odbieranie komunikatów zgodnych z obowiązującą specyfikacją XML dla Systemu AES – patrz KROK 1.

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

KROK WSTĘPNY

 1. Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Podczas rejestracji w zakładce „CEL REJESTRACJI” wybierz opcję:

„Chcę powiązać się z firmą, żeby wysyłać:

 • zgłoszenia celne,
 • Intrastat,
 • deklaracje akcyzowe,
 • zgłoszenia SENT,
 • e-DD,
 • wnioski i inne dokumenty."

Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamośćstrona otwiera się w nowym oknie.

 1. Zarejestruj firmę – jeśli nie jest zarejestrowana. Sprawdź, jak to zrobić w usłudze Zarejestruj dane firmy na PUESCstrona otwiera się w nowym oknie.

Uwaga! Twoja firma musi być zarejestrowana w obszarze cła i posiadać numer EORI.

Możesz sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana – skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów udostępnionej w usłudze Sprawdź, czy firma jest zarejestrowanastrona otwiera się w nowym oknie.

Jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne, skorzystaj z usługi Zmień dane firmy na PUESCstrona otwiera się w nowym oknie.

 1. Powiąż osobę z firmą – sprawdź, jak to zrobić w usłudze Powiąż reprezentanta z firmąstrona otwiera się w nowym oknie.

Aby można było skorzystać z usługi, wymagane jest nadanie uprawnienia do systemu AES.

Pamiętaj, że możesz powiązać z firmą jedynie taką osobę, która w upoważnieniu otrzymała wymienione wcześniej uprawnienie.

Z upoważnienia udzielonego pełnomocnikowi lub z oświadczenia złożonego przez pracodawcę dla pracownika musi jednoznacznie wynikać, że pełnomocnik/ pracownik posiada wymienione wcześniej uprawnienie.

Pamiętaj! Upewnij się, czy w sekcji UPRAWNIENIA DO SYSTEMÓW jest zaznaczone uprawnienie „AES”.

KROK 1

Przygotuj wniosek

Komunikat w formacie .xml musi spełniać wymagania opisane na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacjestrona otwiera się w nowym oknie w sekcji "System AES" w dokumentach:

 • Specyfikacja techniczna XML,
 • Instrukcja wypełniania zgłoszeń celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2,
 • Instrukcja w zakresie obsługi w Systemie AES (dla użytkowników zewnętrznych).

Podstawowym komunikatem w usłudze jest komunikat IE5PCS – Wniosek o potwierdzenie unijnego statusu celnego towarów.

Dzięki usłudze możesz również wysłać komunikaty:

 • IE5PCC – Wniosek o anulowanie wcześniej zaakceptowanego wniosku o potwierdzenie unijnego statusu celnego towarów,
 • IE5PCK – Odpowiedź podmiotu na komunikat o kontroli. Ten komunikat możesz wysłać, jeśli otrzymasz komunikat IE560, który zawiera informacje o podjęciu przez funkcjonariusza celnego decyzji o kontroli.

KROK 2

Podpisz wniosek

Komunikat XML możesz podpisać na 3 sposoby:

 • kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 • podpisem zaufanym składanym za pomocą profilu zaufanego,
 • zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego.

Komunikat możesz podpisać w aplikacji, z której korzystasz lub na PUESC. Więcej informacji na temat podpisywania dokumentów na PUESC znajdziesz w opisie usługi Elektroniczne podpisywanie dokumentówstrona otwiera się w nowym oknie.

KROK 3

Wyślij wniosek

Wyślij wniosek wybranym kanałem komunikacji. Zgłoszenie zostanie wysłane do systemu AES.

KROK 4

Odbierz potwierdzenie T2L lub T2LF

Możesz otrzymać następujące komunikaty:

 • jeśli wysłany przez Ciebie wniosek jest prawidłowy – dostaniesz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO),
 • jeśli wysłany przez Ciebie wniosek jest nieprawidłowy – dostaniesz komunikat o odrzuceniu nieUPO,
 • jeśli wysłałeś wniosek o potwierdzenie unijnego statusu celnego towarów (komunikat IE5PCS) – otrzymasz komunikat IE5PCA informujący o podjętej decyzji w sprawie przesłanego wniosku wraz z kartą 4 SAD (plik pdf),
 • jeśli wysłałeś wniosek o anulowanie wcześniej zaakceptowanego wniosku o potwierdzenie unijnego statusu celnego towarów (komunikat IE5PCC) – otrzymasz komunikat IE5PCR, który zawiera decyzję dotyczącą wniosku o anulowanie,
 • komunikat IE560, który zawiera informacje o podjęciu przez funkcjonariusza celnego decyzji o kontroli. Na ten komunikat możesz odpowiedzieć komunikatem IE5PCK.

W zależności od kanału komunikacyjnego, który wybrałeś, komunikat zwrotny:

 • odbierzesz we własnej aplikacji,
 • jest dostępny odpowiednio na PUESC lub BCP,
 • otrzymasz na adres e-mail wskazany we wniosku.

Potwierdzenie unijnego statusu celnego towarów odbierzesz, jeżeli potwierdzenie:

 • dotyczy danych wymaganych dla papierowych dokumentów T2L albo T2LF lub
 • będzie dokonywane na karnecie TIR albo ATA lub
 • będzie dokonywane na fakturze lub na dokumencie przewozowym dla towarów, których wartość przekracza 15 tys. EUR.

Usługa dotyczy podmiotów, które przewożą towary o unijnym statusie celnym do innych państw członkowskich Unii Europejskiej przez kraj nienależący do Unii Europejskiej (w tym obszary morskie powyżej 12 mili morskiej od linii brzegowej państw członkowskich Unii) oraz obsługujących ich agentów celnych.

Usługa jest bezpłatna.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

Jeśli w wyniku awarii o charakterze ogólnokrajowym usługa świadczona przez system AES jest niedostępna, możesz zastosować tryb awaryjny opisany w „Informacji uzupełniającej”. Dokument znajdziesz w na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje w sekcji "System AES".

Tryb awaryjny oznacza możliwość potwierdzenia unijnego statusu celnego towarów z wykorzystaniem papierowego formularza SAD. Upoważniony wystawca może sam potwierdzić papierowy formularz SAD. Po ustaniu awarii funkcjonariusz celny wprowadzi do systemu AES dane o potwierdzeniu unijnego statusu celnego towarów w trybie standardowym.

Uwaga! Podstawowym kanałem komunikacyjnym dla usługi świadczonej przez system AES jest kanał komunikacyjny SEAP. W przypadku awarii kanału podstawowego może być wykorzystywany kanał komunikacyjny BCP. Więcej na temat tego kanału dowiesz się na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje. Informacji szukaj w sekcji Kanał komunikacyjny BCP.

Serwis graniczny granica.gov.pl (strona otwiera się w nowym oknie) – przydatne informacje o sytuacji na przejściach granicznych, dostępnych udogodnieniach i obowiązujących przepisach.

Portal podatkowy – dodatkowe informacje na temat procedury wywozu (strona otwiera się w nowym oknie).

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 24.08.2023 12:42 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 18.10.2021 09:07 Piotr Wróbel