FAQ

Taryfa celna


Jeśli wystąpiła awaria lub usługa nie działa, należy poczekać na usunięcie awarii.

ID: 650392591

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz w zakładce FAQ w serwisie Taryfy celnej (strona otwiera się w nowym oknie).

ID: 650781307

Należy usunąć załączony dokument i załączyć ponownie plik o mniejszym rozmiarze (do 1500 KB).

ID: 650399539

Patrz KROK 1 punkt 3 w sekcji Usługa krok po kroku.

ID: 650399523

Zarejestruj się, aby uzyskać odpowiednie uprawnienia – patrz KROK WSTĘPNY w sekcji Usługa krok po kroku.

ID: 650399507

Termin prawny udzielenia wiążącej informacji taryfowej wynosi nie więcej niż 120 dni od zgromadzenia wszystkich informacji niezbędnych do udzielenia decyzji WIT.

ID: 650392575

Kontakt z Help Desk SISCID: 652137675