FAQ

Składanie oświadczeń i zaświadczeń (VAT import, akcyza)


Na gruncie prawa celnego członkowie grupy VAT zachowują swoją odrębność, dlatego korzystają ze swoich własnych numerów EORI.
Grupa VAT nie otrzymuje odrębnego – dedykowanego grupie – numeru EORI.
Grupa VAT jako szczególny rodzaj podatnika istnieje tylko do celów podatku od towarów i usług i posługuje się numerem NIP dla grupy VAT.

ID: 667006813

Kontakt z Help Desk SISCID: 691175240