FAQ

Zgłoszenie dewizowe, deklarowanie środków pieniężnych


Zgodnie z definicją podaną w przepisach regulujących ten obszar „Gotówka” – oznacza banknoty i monety, które znajdują się w obiegu jako środek wymiany lub znajdowały się w obiegu jako środek wymiany i można je wciąż wymienić w instytucjach finansowych lub bankach centralnych na banknoty i monety znajdujące się obecnie w obiegu jako środek wymiany.

ID: 649485016

Zgodnie z definicją podaną w przepisach regulujących ten obszar „Towary używane jako wysoce płynne środki przechowywania wartości” to:

  • monety o zawartości złota co najmniej 90%,
  • kruszec w postaci sztabek, samorodków lub grudek o zawartości złota co najmniej 99,5%.
ID: 649485048

Zgodnie z definicją podaną w przepisach regulujących ten obszar „Zbywalne papiery na okaziciela” – oznaczają instrumenty inne niż gotówka, które uprawniają ich posiadaczy do żądania pewnej kwoty pieniężnej po okazaniu tych instrumentów, bez konieczności potwierdzenia tożsamości lub prawa do tej kwoty. Te instrumenty to:

  • czeki podróżne,
  • czeki, weksle lub przekazy pieniężne na okaziciela albo podpisane, lecz bez podawania nazwiska odbiorcy płatności, indosowane bez ograniczeń, wystawione na fikcyjnego odbiorcę płatności lub występujące w innej formie, która powoduje przejście tytułu do nich przy ich przekazaniu.
ID: 649485032

Zgodnie z definicją podaną w przepisach regulujących ten obszar „Osoba przewożąca środki pieniężne” – oznacza każdą osobę fizyczną wjeżdżającą do UE lub wyjeżdżającą z UE i przewożącą środki pieniężne przy sobie, w swoim bagażu lub środku transportu.

ID: 649274700

Kontakt z Help Desk SISCID: 652107124