FAQ

Wstępne zapotrzebowanie na banderole podatkowe lub legalizacyjne


Sprawdź, czy otrzymałeś komunikatu o błędzie we wniosku. Komunikat powinien pojawić się w ciągu 5 minut.
Jeśli otrzymałeś komunikat o błędzie, popraw wniosek i wyślij go ponownie. W przeciwnym przypadku skontaktuj się z Help Desk.

ID: 647169421

Złóż niezwłocznie korektę zmniejszającą złożonego zamówienia. Jeśli tego nie zrobisz, zostaniesz obciążony kosztami wytworzenia banderol.

ID: 647177499

Jeśli wystąpiła awaria lub usługa nie działa, możesz złożyć wstępne zapotrzebowanie w formie papierowej w Ministerstwie Finansów lub wysłać je pocztą na adres Ministerstwa Finansów.

ID: 647182031

Nie.

ID: 647177451

Tak.

ID: 647177483

Złożenie wstępnego zapotrzebowania jest bezpłatne.

ID: 647177435

Tak.

ID: 647177467

Kwotą przychodu możesz podpisać wniosek składany we własnym imieniu - jeżeli jesteś osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność.

ID: 647169453

Kontakt z Help Desk SISCID: 652029686