FAQ

Wydawanie banderol podatkowych i sprzedaż banderol legalizacyjnych


Sprawdź, czy otrzymałeś komunikatu o błędzie we wniosku. Komunikat powinien pojawić się w ciągu 5 minut.
Jeśli otrzymałeś komunikat o błędzie, popraw wniosek i wyślij go ponownie. W przeciwnym przypadku skontaktuj się z Help Desk.

ID: 647169421

Jeśli nie złożysz wstępnego zapotrzebowania, nie masz gwarancji, że otrzymasz banderole.

ID: 647169405

Jeśli wystąpiła awaria lub usługa nie działa, możesz złożyć wstępne zapotrzebowanie w formie papierowej w Ministerstwie Finansów lub wysłać je pocztą na adres Ministerstwa Finansów.

ID: 647182031

Tak. Jednak pamiętaj, że prawidłową kolejnością jest złożenie wstępnego zapotrzebowania przed złożeniem wniosku.

ID: 647152489

Upoważnienie do wydania banderol wymaga przygotowania decyzji. Jeśli podałeś adres e-mail, otrzymasz upoważnienie drogą mailową.

ID: 647152473

Kwotą przychodu możesz podpisać wniosek składany we własnym imieniu - jeżeli jesteś osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność.

ID: 647169453

Twój wniosek oczekuje na rozpatrzenie przez urząd. Jeśli podałeś adres e-mail, otrzymasz informację o możliwości zapłaty.

ID: 646870577

Kontakt z Help Desk SISCID: 652029686