Złóż tranzytowe zgłoszenie celne i wykonaj inne obowiązki związane z tranzytem towaru

Usługa skierowana jest do ciebie, jeśli jesteś nadawcą, przewoźnikiem, odbiorcą towarów lub przedstawicielem tych osób i wykonujesz czynności związane z tranzytem towarów.

Dzięki usłudze zrealizujesz formalności celne związane z przemieszczaniem towaru o statusie celnym nieunijnym lub w określonych przypadkach o statusie celnym unijnym w:

 • procedurze tranzytu unijnego lub
 • procedurze TIR.

Usługa realizowana jest z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego NCTS2 (System Kontroli Tranzytu – Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy).

Z usługi możesz skorzystać za pomocą:

Pamiętaj! Żeby skorzystać z usługi, musisz zarejestrować siebie, firmę oraz twoje uprawnienia do reprezentacji firmy – patrz KROK WSTĘPNY w sekcji Usługa krok po kroku.

Uwaga! Kanał webservice jest podstawowym kanałem komunikacji dla tej usługi. Dowiedz się więcej i skorzystaj z usługi.

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

KROK WSTĘPNY

 1. Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Pamiętaj – wybierz "ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ".

Podczas rejestracji w zakładce „CEL REJESTRACJI” wybierz opcję:

„Chcę powiązać się z firmą, żeby wysyłać:

 • zgłoszenia celne,
 • Intrastat,
 • deklaracje akcyzowe,
 • zgłoszenia SENT,
 • e-DD,
 • wnioski i inne dokumenty.”

Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamośćstrona otwiera się w nowym oknie.

 1. Zarejestruj firmę – jeśli nie jest zarejestrowana. Sprawdź, jak to zrobić w usłudze Zarejestruj dane firmy na PUESCstrona otwiera się w nowym oknie.

Uwaga! Twoja firma musi być zarejestrowana w obszarze cła i posiadać numer EORI.

Możesz sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana – skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów udostępnionej w usłudze Sprawdź, czy firma jest zarejestrowanastrona otwiera się w nowym oknie.

Jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne, skorzystaj z usługi Zmień dane firmy na PUESCstrona otwiera się w nowym oknie.

 1. Powiąż osobę z firmą – sprawdź, jak to zrobić w usłudze Powiąż reprezentanta z firmąstrona otwiera się w nowym oknie.

Aby można było skorzystać z usługi, wymagane jest nadanie uprawnienia do systemu NCTS2.

Pamiętaj, że możesz powiązać z firmą jedynie taką osobę, która w upoważnieniu otrzymała wymienione wcześniej uprawnienie.

Z upoważnienia udzielonego pełnomocnikowi lub z oświadczenia złożonego przez pracodawcę dla pracownika musi jednoznacznie wynikać, że pełnomocnik/ pracownik posiada wymienione wcześniej uprawnienie.

Pamiętaj! Upewnij się, czy w sekcji UPRAWNIENIA DO SYSTEMÓW jest zaznaczone uprawnienie „NCTS2”.

KROK 1

Przygotuj dokumenty i komunikat

Przygotuj:

 • dokumenty wymagane do złożenia tranzytowego zgłoszenia celnego,
 • właściwy komunikat w formacie XML.

Na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacjestrona otwiera się w nowym oknie w sekcji "System NCST2" odszukaj:

 • „Instrukcję dla użytkowników zewnętrznych dotyczącą realizacji usługi e-Tranzyt (operacje tranzytu unijnego/wspólnego i operacje TIR)” – znajdziesz w niej zasady realizacji procedury tranzytu z zastosowaniem systemu NCTS2,

 • dokument o nazwie „NCTS2 Specyfikacja techniczna XML” – musisz przygotować komunikat zgodny z tą specyfikacją,

 • „Instrukcję wypełniania zgłoszeń celnych AIS_IMPORT AES_ECS2 NCTS2” – znajdziesz w niej wykaz dokumentów oraz zasady ich przedkładania organowi celnemu.

KROK 2

Podpisz komunikat

Komunikat XML możesz podpisać na 2 sposoby:

 • kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 • podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego.

Komunikat możesz podpisać w aplikacji, z której korzystasz lub na PUESC. Więcej informacji na temat podpisywania dokumentów na PUESC znajdziesz w opisie usługi Elektroniczne podpisywanie dokumentówstrona otwiera się w nowym oknie.

KROK 3

Wyślij komunikat

Wyślij komunikat wybranym kanałem komunikacji.

KROK 4

Odbierz komunikat zwrotny

Komunikat zwrotny:

 • odbierzesz we własnej aplikacji,
 • jest dostępny na PUESC.

Jeśli wczytałeś plik XML na PUESC:

przejdź do zakładki 
Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumentystrona otwiera się w nowym oknie

i sprawdź, czy otrzymałeś zwrotny komunikat.

Dzięki usłudze złożysz następujące dokumenty:

 • w urzędzie wyjścia:
  • standardowe tranzytowe zgłoszenie celne T1/T2/ T (mieszane T1 i T2) oraz TIR,
  • tranzytowe zgłoszenie celne w uproszczeniu T1/T2/ T (mieszane T1 i T2) oraz TIR,
  • sprostowanie tranzytowego zgłoszenia celnego T1/T2/ T (mieszane T1 i T2) oraz TIR,
  • wniosek o unieważnienie tranzytowego zgłoszenia celnego T1/T2/ T (mieszane T1 i T2) oraz TIR,
 • w urzędzie przeznaczenia:
  • zawiadomienie o przybyciu towaru do urzędu przeznaczenia,
  • zawiadomienie o przybyciu towaru do upoważnionego odbiorcy.

Usługa jest bezpłatna.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

W takich sytuacjach należy stosować procedurę awaryjną przedstawioną w „Instrukcji dla przedsiębiorców dotyczącej realizacji procedury tranzytowej”. Dokument znajdziesz na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje w sekcji "System NCST2".

Procedura awaryjna może zostać zastosowana w przypadku planowanej albo nieplanowanej awarii systemu o charakterze ogólnokrajowym, po 30 minutach od wystąpienia problemu. W takim przypadku będziesz mógł złożyć tranzytowe zgłoszenie celne z wykorzystaniem papierowego formularza SAD.

Instrukcja wypełniania zgłoszeń celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2 - znajdziesz ją na stronie Usługi sieciowe - informacje i specyfikacje w sekcjach systemów AIS, AES i NCTS2 - Materiały informacyjne.

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 24.08.2023 12:44 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 14.09.2021 12:06 Sylwia Mystkowska