Złóż tranzytowe zgłoszenie celne i wykonaj inne obowiązki związane z tranzytem towaru

Usługa skierowana jest do ciebie, jeśli jesteś nadawcą, przewoźnikiem, odbiorcą lub ich przedstawicielem i jesteś zobowiązany do wykonania czynności związanych z tranzytem towarów.

Dzięki usłudze zrealizujesz formalności celne związane z przemieszczaniem towaru o statusie celnym nieunijnym lub w określonych przypadkach o statusie celnym unijnym w:

 • procedurze tranzytu unijnego lub
 • procedurze TIR.

Usługa realizowana jest z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego NCTS2 (System Kontroli Tranzytu – Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy).

Z usługi możesz skorzystać za pomocą:

Pamiętaj! Żeby skorzystać z usługi, musisz zarejestrować siebie, firmę oraz twoje uprawnienia do reprezentacji firmy – patrz KROK WSTĘPNY w sekcji Usługa krok po kroku.

Uwaga! Kanał webservice jest podstawowym kanałem komunikacji dla tej usługi. Dowiedz się więcej i skorzystaj z usługi.

 

Załóż konto

KROK 1

Przygotuj dokumenty i komunikat

KROK 2

Podpisz komunikat

KROK 3

Wyślij komunikat

KROK 4

Odbierz komunikat zwrotny

KROK WSTĘPNY

 1. Przycisk załóż konto Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Pamiętaj – wybierz "ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ".

Podczas rejestracji w zakładce „CEL REJESTRACJI” wybierz opcję:

„Chcę powiązać się z firmą, żeby wysyłać:

 • zgłoszenia celne,
 • Intrastat,
 • deklaracje akcyzowe,
 • zgłoszenia SENT,
 • e-DD,
 • wnioski i inne dokumenty.”

Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamość.

 1. Zarejestruj firmę – jeśli nie jest zarejestrowana. Sprawdź, jak to zrobić w usłudze Zarejestruj firmę – uzyskaj numer EORI.

Uwaga! Twoja firma musi być zarejestrowana w obszarze cła i posiadać numer EORI.

Możesz sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana – skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów udostępnionej w usłudze Sprawdź, czy firma jest zarejestrowana.

Jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne, skorzystaj z usługi Zmień lub usuń dane firmy.

 1. Powiąż osobę z firmą – sprawdź, jak to zrobić w usłudze Powiąż reprezentanta z firmą.

Aby można było skorzystać z usługi, wymagane jest nadanie uprawnienia do systemu NCTS2.

Pamiętaj, że możesz powiązać z firmą jedynie taką osobę, która w upoważnieniu otrzymała wymienione wcześniej uprawnienie.

Z upoważnienia udzielonego pełnomocnikowi lub z oświadczenia złożonego przez pracodawcę dla pracownika musi jednoznacznie wynikać, że pełnomocnik/ pracownik posiada wymienione wcześniej uprawnienie.

Pamiętaj! Upewnij się, czy w sekcji UPRAWNIENIA DO SYSTEMÓW jest zaznaczone uprawnienie „NCTS2”.

KROK 1

Przygotuj dokumenty i komunikat

Przygotuj:

 • dokumenty wymagane do złożenia tranzytowego zgłoszenia celnego,
 • właściwy komunikat w formacie XML.

Na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje w sekcji System NCTS2 odszukaj:

 • „Instrukcję wypełniania zgłoszeń celnych AIS_IMPORT AES_ECS2 NCTS2” – znajdziesz w niej wykaz dokumentów oraz zasady ich przedkładania organowi celnemu,
 • dokument o nazwie „NCTS2 Specyfikacja techniczna XML” – musisz przygotować komunikat zgodny z tą specyfikacją.

KROK 2

Podpisz komunikat

Komunikat XML możesz podpisać na 2 sposoby:

 • kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 • podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego.

Komunikat możesz podpisać w aplikacji, z której korzystasz lub na PUESC. Więcej informacji na temat podpisywania dokumentów na PUESC znajdziesz w opisie usługi Elektroniczne podpisywanie dokumentów.

KROK 3

Wyślij komunikat

Wyślij komunikat wybranym kanałem komunikacji.

KROK 4

Odbierz komunikat zwrotny

Komunikat zwrotny:

 • odbierzesz we własnej aplikacji,
 • jest dostępny na PUESC.

Jeśli wczytałeś plik XML na PUESC:

przejdź do zakładki Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

i sprawdź, czy otrzymałeś zwrotny komunikat.

Dzięki usłudze złożysz następujące dokumenty:

 • w urzędzie wyjścia:
  • standardowe tranzytowe zgłoszenie celne T1/T2/ T (mieszane T1 i T2) oraz TIR,
  • tranzytowe zgłoszenie celne w uproszczeniu T1/T2/ T (mieszane T1 i T2) oraz TIR,
  • sprostowanie tranzytowego zgłoszenia celnego T1/T2/ T (mieszane T1 i T2) oraz TIR,
  • wniosek o unieważnienie tranzytowego zgłoszenia celnego T1/T2/ T (mieszane T1 i T2) oraz TIR,
 • w urzędzie przeznaczenia:
  • zawiadomienie o przybyciu towaru do urzędu przeznaczenia,
  • zawiadomienie o przybyciu towaru do upoważnionego odbiorcy.

Usługa jest bezpłatna.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

W takich sytuacjach należy stosować procedurę awaryjną przedstawioną w „Instrukcji dla przedsiębiorców dotyczącej realizacji procedury tranzytowej”. Dokument znajdziesz na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje w sekcji System NCTS2.

Procedura awaryjna może zostać zastosowana w przypadku planowanej albo nieplanowanej awarii systemu o charakterze ogólnokrajowym, po 30 minutach od wystąpienia problemu. W takim przypadku będziesz mógł złożyć tranzytowe zgłoszenie celne z wykorzystaniem papierowego formularza SAD.

Kontakt całodobowy 24/7/365 z komórką Help Desk:

 • poprzez portal Centralny Service Desk

        przejdź do portalu  CSD - Centralny Service Desk (strona otwiera się w nowym oknie)

 • wyślij wiadomość pocztą elektroniczną na adres e-mail: helpdesk-eclo@mf.gov.pl:
  • w polu temat wpisz nazwę usługi,
  • w treści wiadomości napisz, co działa nieprawidłowo lub czego chcesz się dowiedzieć,
  • wyślij wiadomość z adresu e-mail, którego użyłeś do założenia konta na PUESC (login PUESC),
 • wyślij wiadomość pocztą elektroniczną na adres e-mail: ncts.hd@mf.gov.pl.

Skontaktujesz się z Centrum Kompetencyjnym systemu NCTS2 w Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi. Możesz także skorzystać z pomocy telefonicznej pod numerem (42) 638 80 17.

 1. W jaki sposób sprawdzę, czy przesłany komunikat jest poprawny?

Komunikaty, które przesyłasz do systemu NCTS2, podlegają automatycznej walidacji systemowej.

Jeśli komunikat jest poprawny, zostanie przyjęty do obsługi przez system. Otrzymasz wówczas komunikat UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) z informacją o złożeniu komunikatu do systemu NCTS2.

 1. Co zrobić, jeśli stwierdzę błędy w wysłanym komunikacie?

Komunikaty, które przesyłasz do systemu NCTS2, podlegają automatycznej walidacji systemowej.

Jeśli komunikat jest niepoprawny, otrzymasz komunikat o odrzuceniu (NPP).

Jeśli chcesz poznać przyczyny odrzucenia, kliknij dwukrotnie w ten komunikat i naciśnij przycisk „Podgląd dokumentu”. Informacja o błędzie zawarta jest w załączniku XML. Zapoznaj się z treścią błędu.

Jeśli tranzytowe zgłoszenie celne zostało przyjęte (posiada nadany numer MRN) i towar nie został skierowany do kontroli oraz zwolniony do tranzytu, będziesz mógł sprostować zgłoszenie zgodnie z opisem w „Instrukcji dla przedsiębiorców dotyczącej realizacji procedury tranzytowej”. Dokument znajdziesz na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje w sekcji System NCTS2.

 1. Jakie są konsekwencje złożenia niepoprawnego zgłoszenia celnego lub jego niezłożenia?

Jeśli nie złożyłeś zgłoszenia celnego lub przesłałeś zgłoszenie niepoprawne, to w zależności od sytuacji może wystąpić:

 • konieczność obsługi zgłoszenia poza systemem NCTS2,
 • wszczęcie postępowania karnego skarbowego,
 • cofnięcie udzielonych pozwoleń celnych.

 

Opis w przygotowaniu

Informacje o publikacji

Pierwsza publikacja: 14 września 2021 12:06 Sylwia Mystkowska
Komórka odpowiedzialna: Departament Ceł MF