Wyślij zgłoszenie przewozu towaru rozpoczynającego się w Polsce (przewóz kończy się na lub poza terytorium Polski) – złożenie, aktualizacja, uzupełnienie i zamknięcie zgłoszenia

Usługa skierowana jest do ciebie, jeśli jesteś:

 • podmiotem wysyłającym i planujesz przewóz towarów,
 • przewoźnikiem,
 • podmiotem odbierającym, który zamyka zgłoszenie (potwierdza odbiór towaru),
 • podmiotem sprzedającym paliwo opałowe,
 • podmiotem nabywającym, który zamyka zgłoszenie (potwierdza odbiór paliwa opałowego).

Dzięki usłudze złożysz zgłoszenie SENT i uzyskasz numer referencyjny. Usługa pozwala również na uzupełnienie, aktualizację, zamknięcie lub anulowanie tego zgłoszenia.

Z usługi skorzystasz za pomocą dedykowanych formularzy lub sposobów wskazanych w sekcji „Inne sposoby skorzystania z usługi”.


Załóż konto

Zaloguj się

KROK 1

Wypełnij właściwy formularz SENT

KROK 2

Wyślij formularz

KROK 3

Odbierz numer referencyjny zgłoszenia

KROK 4

Przekaż numer referencyjny zgłoszenia

Przed wypełnianiem formularza musisz przygotować odpowiednie dane.

Zakres danych uzależniony jest od roli, w której występujesz:

 1. Jeśli jesteś podmiotem wysyłającym, przygotuj dane dotyczące:
 • podmiotu wysyłającego i odbierającego/odbiorcy towaru włącznie z ich adresem i numerem NIP albo PESEL,
 • towaru będącego przedmiotem przewozu,
 • miejsca załadunku, planowanej daty rozpoczęcia przewozu.
  (art. 5 ust. 2 lub 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, zwanej dalej” ustawą SENT”)
 1. Jeśli jesteś przewoźnikiem, przygotuj dane dotyczące:
 • przewoźnika włącznie z adresem i numerem NIP,
 • środka transportu i numeru urządzenia geolokalizacyjnego,
 • daty rozpoczęcia oraz daty i miejsca dostarczenia/zakończenia przewozu,
 • dokumentu przewozowego,
 • urządzeń grzewczych (w przypadku oleju opałowego).
  (art. 5 ust. 4 ustawy SENT)
 1. Jeśli jesteś podmiotem odbierającym, przygotuj dane dotyczące odebranego towaru.
  (art. 5 ust. 5 lub 6 ustawy SENT)
 2. Jeśli jesteś podmiotem sprzedającym, przygotuj dane dotyczące:
 • podmiotu sprzedającego i nabywającego towaru włącznie z ich adresem i numerem NIP albo PESEL,
 • towaru będącego przedmiotem obrotu.
  (art. 5 ust. 2 lub 3 ustawy SENT)
 1. Jeśli jesteś podmiotem nabywającym, przygotuj dane dotyczące odebranego towaru.
  (art. 6a ust. 3 ustawy SENT)

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

KROK WSTĘPNY

 1. Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

UWAGA!

Jeśli:

 • jesteś przewoźnikiem – wybierz „PODSTAWOWY ZAKRES UPRAWNIEŃ”,
 • odbierasz paliwo opałowe i jesteś podmiotem nieprowadzącym działalności gospodarczej (osoba fizyczna, rolnik, szkoła, gmina itd.) – wybierz „PODSTAWOWY ZAKRES UPRAWNIEŃ”,
 • jesteś podmiotem wysyłającym, sprzedającym, odbierającym lub nabywającym – wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Podczas rejestracji w zakładce „CEL REJESTRACJI” wybierz opcję:
„Chcę powiązać się z firmą, żeby wysyłać:

 • zgłoszenia celne,
 • Intrastat,
 • deklaracje akcyzowe,
 • zgłoszenia SENT,
 • e-DD,
 • wnioski i inne dokumenty.”

Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamośćstrona otwiera się w nowym oknie.

 1. Zarejestruj firmę – jeśli nie jest zarejestrowana. Sprawdź, jak to zrobić w usłudze Zarejestruj firmę - uzyskaj numer EORIstrona otwiera się w nowym oknie

Uwaga! Twoja firma musi być zarejestrowana w obszarze monitorowanie przewozu.

Możesz sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana – skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów udostępnionej w usłudze Sprawdź, czy firma jest zarejestrowanastrona otwiera się w nowym oknie

Jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne, skorzystaj z usługi Zmień lub usuń dane firmystrona otwiera się w nowym oknie

 1. Powiąż osobę z firmą – sprawdź, jak to zrobić w usłudze Powiąż reprezentanta z firmąstrona otwiera się w nowym oknie

Pamiętaj, że możesz powiązać z firmą jedynie taką osobę, która w upoważnieniu otrzymała uprawnienie „SENT – przesyłanie, aktualizacja i uzupełnianie zgłoszeń przesyłanych do systemu monitorowania przewozu i obrotu”.

Zgłoszenie SENT może złożyć tylko osoba fizyczna bezpośrednio powiązana z firmą, tj. właściciel, pracownik bądź pełnomocnik firmy.

Z upoważnienia udzielonego pełnomocnikowi lub z oświadczenia złożonego przez pracodawcę dla pracownika musi jednoznacznie wynikać, że pełnomocnik/ pracownik posiada uprawnienie szczególne „SENT – przesyłanie, aktualizacja i uzupełnianie zgłoszeń przesyłanych do systemu monitorowania przewozu i obrotu”.

KROK 0

 1. Zaloguj się na PUESC.
 2. Jeśli reprezentujesz podmiot wysyłający, sprzedający, odbierający lub nabywający, wybierz kontekst firmy, dla której chcesz złożyć zgłoszenie SENT.

KROK 1

Wypełnij właściwy formularz SENT

 1. Wybierz na PUESC odpowiedni formularz SENT – patrz Formularze do wypełnieniastrona otwiera się w nowym oknie
 2. Wypełnij formularz.

UWAGA! Podaj adres e-mail, na który otrzymasz potwierdzenie zgłoszenia wraz z numerem referencyjnym zgłoszenia i numerami kluczy dla przewoźnika i dla podmiotu odbierającego.

KROK 2

Wyślij formularz

Wybierz przycisk [Zatwierdź].

KROK 3

Odbierz numer referencyjny zgłoszenia

Uwaga! KROK 3 dotyczy tylko:

 • podmiotu wysyłającego dokonującego zgłoszenia przewozu,
 • podmiotu sprzedającego dokonującego zgłoszenia obrotu paliwem opałowym.

Potwierdzenie zgłoszenia wraz z numerem referencyjnym zgłoszenia i numerami kluczy dla przewoźnika (gdy zgłaszasz przewóz) i podmiotu odbierającego (gdy miejsce dostarczenia towaru jest na terenie kraju):

KROK 4

Przekaż numer referencyjny zgłoszenia

Uwaga! KROK 4 dotyczy tylko:

 • podmiotu wysyłającego dokonującego zgłoszenia przewozu,
 • podmiotu sprzedającego dokonującego zgłoszenia obrotu paliwem opałowym.

Poinformuj przewoźnka i podmiot odbierający o numerze referencyjnym zgłoszenia oraz numerze klucza.

 1. Usługa dotyczy podmiotu wysyłającego, przewoźnika, podmiotu odbierającego, podmiotu sprzedającego i podmiotu nabywającego będących osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą. W przypadku odbioru paliwa opałowego podmiotem odbierającym i podmiotem nabywającym są również podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej (osoba fizyczna, rolnik, szkoła, gmina itd.).
   
 2. Gdy planujesz przewóz towaru i jesteś:
 • podmiotem wysyłającym, to przed rozpoczęciem tego przewozu:
 • prześlij zgłoszenie do rejestru SENT,
 • uzyskaj numer referencyjny dla tego zgłoszenia,
 • przekaż numer referencyjny przewoźnikowi,
 • jeśli przewóz jest dokonywany do podmiotu odbierającego na terytorium RP – przekaż numer referencyjny podmiotowi odbierającemu,
  (art. 5 ust. 1, 2 i 3 ustawy SENT)
 • przewoźnikiem, to przed rozpoczęciem przewozu towarów uzupełnij zgłoszenie (art. 5 ust. 4 ustawy SENT),
 • podmiotem odbierającym, to po dostarczeniu towaru uzupełnij zgłoszenie o informację o odbiorze towarów (art. 5 ust. 5 i 6 ustawy SENT).

Uwaga! Jeśli jesteś podmiotem odbierającym, to informację o odbiorze towarów uzupełnij nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu dostarczenia towaru. W przypadku dostawy paliw opałowych musisz to zrobić w dniu dostarczenia towaru.

 1. Gdy planujesz obrót paliwem opałowym (bez przewozu) i jesteś:
 • podmiotem sprzedającym, to nie później niż z chwilą przeniesienia posiadania lub własności tych paliw:
 • prześlij zgłoszenie do rejestru SENT,
 • uzyskaj numer referencyjny dla tego zgłoszenia,
  (art. 6a ust. 1 i 2 ustawy SENT)
 • podmiotem nabywającym, to nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu przeniesienia posiadania lub własności towaru, uzupełnij zgłoszenie o informację o odbiorze towarów. (art. 6a ust. 3 ustawy SENT)
 1. Jeżeli dane, które podałeś w zgłoszeniu (inne niż dotyczące towaru) uległy zmianie musisz je zaktualizować. (art. 8 ustawy SENT)

Formularz rejestracji przez wysyłającego zgłoszenia przewozu rozpoczynającego się na terenie RP

Formularz rejestracji przez wysyłającego kompletnego zgłoszenia przewozu rozpoczynającego się na terenie RP, z uzupełnionymi danymi przewoźnika (transport drogowy i kolejowy)

Formularz rejestracji przez wysyłającego zgłoszenia przewozu produktów leczniczych objętych zakazem wywozu rozpoczynającego się na terenie RP

Formularz rejestracji przez wysyłającego zbiorczego zgłoszenia przewozu rozpoczynającego się na terenie RP - transport drogowy

Formularz rejestracji przez wysyłającego zbiorczego zgłoszenia przewozu rozpoczynającego się na terenie RP- transport kolejowy

Formularz rejestracji przez wysyłającego zbiorczego zgłoszenia przewozu rozpoczynającego się na terenie RP, bez danych przewoźnika - transport kolejowy

Formularz rejestracji przez sprzedającego zgłoszenia dostawy paliw opałowych niezwiązanej z przewozem

Formularz uzupełnienia, aktualizacji, zamknięcia, anulowania, statusu zgłoszenia przewozu

Zgłoszenie, uzupełnienie lub aktualizację zgłoszenia można przesłać z wykorzystaniem dokumentu elektronicznego zapisanego w formacie XML.

Utworzony plik możesz przekazać:

 1. jako załącznik do wiadomości przekazywanej pocztą elektroniczną na adres puesc@mf.gov.pl,

 2. poprzez wczytanie pliku na koncie PUESC,

 3. poprzez bezpośrednią wymianę komunikatów między twoim systemem a PUESC (usługa sieciowa).

Szczegółowe informacje o specyfikacji technicznej dokumentu elektronicznego, zapisanego w formacie XML znajdziesz na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje. Właściwych dokumentów szukaj w sekcji „System SENT”.

Usługa jest bezpłatna.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi, w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe. W takich sytuacjach należy stosować procedurę awaryjną przedstawioną w dokumencie:

Kontakt całodobowy 24/7/365 poprzez:

Czas realizacji

 • Rejestracja zgłoszeń oraz wniosków – niezwłocznie, całodobowo.

 • Obsługa standardowych zgłoszeń lub wniosków, dla których zostały opracowane rozwiązania – na bieżąco,  maksymalny czas obsługi zgłoszenia lub wniosku do  4 godzin.

 • Obsługa zgłoszeń, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 20 dni roboczych.

 • Obsługa wniosków, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 10 dni roboczych.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz na stronie grupy „Przewóz towarów objęty monitorowaniem” w sekcji Najczęściej zadawane pytania (FAQ).

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 14 czerwca 2022 10:21 Sylwia Mystkowska
Pierwsza publikacja: 08 lipca 2021 11:11 Robert Żuławiński
Komórka odpowiedzialna: Departament Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej MF