Wyślij zgłoszenie przewozu towaru rozpoczynającego się w Polsce (przewóz kończy się na lub poza terytorium Polski) – złożenie, aktualizacja, uzupełnienie i zamknięcie zgłoszenia

Usługa skierowana jest do ciebie, jeśli jesteś:

 • podmiotem wysyłającym i planujesz przewóz towarów,
 • przewoźnikiem,
 • podmiotem odbierającym, który zamyka zgłoszenie (potwierdza odbiór towaru),
 • podmiotem sprzedającym paliwo opałowe,
 • podmiotem nabywającym, który zamyka zgłoszenie (potwierdza odbiór paliwa opałowego).

Dzięki usłudze złożysz zgłoszenie SENT i uzyskasz numer referencyjny. Usługa pozwala również na uzupełnienie, aktualizację, zamknięcie lub anulowanie tego zgłoszenia.

Z usługi skorzystasz za pomocą dedykowanych formularzy lub sposobów wskazanych w sekcji „Inne sposoby skorzystania z usługi”.


Załóż konto

Zaloguj się

KROK 1

Wypełnij właściwy formularz SENT

KROK 2

Wyślij formularz

KROK 3

Odbierz numer referencyjny zgłoszenia

KROK 4

Przekaż numer referencyjny zgłoszenia

Przed wypełnianiem formularza musisz przygotować odpowiednie dane.

Zakres danych uzależniony jest od roli, w której występujesz:

 1. Jeśli jesteś podmiotem wysyłającym, przygotuj dane dotyczące:
 • podmiotu wysyłającego i odbierającego/odbiorcy towaru włącznie z ich adresem i numerem NIP albo PESEL,
 • towaru będącego przedmiotem przewozu,
 • miejsca załadunku, planowanej daty rozpoczęcia przewozu.
  (art. 5 ust. 2 lub 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, zwanej dalej” ustawą SENT”)
 1. Jeśli jesteś przewoźnikiem, przygotuj dane dotyczące:
 • przewoźnika włącznie z adresem i numerem NIP,
 • środka transportu i numeru urządzenia geolokalizacyjnego,
 • daty rozpoczęcia oraz daty i miejsca dostarczenia/zakończenia przewozu,
 • dokumentu przewozowego,
 • urządzeń grzewczych (w przypadku oleju opałowego).
  (art. 5 ust. 4 ustawy SENT)
 1. Jeśli jesteś podmiotem odbierającym, przygotuj dane dotyczące odebranego towaru.
  (art. 5 ust. 5 lub 6 ustawy SENT)
 2. Jeśli jesteś podmiotem sprzedającym, przygotuj dane dotyczące:
 • podmiotu sprzedającego i nabywającego towaru włącznie z ich adresem i numerem NIP albo PESEL,
 • towaru będącego przedmiotem obrotu.
  (art. 5 ust. 2 lub 3 ustawy SENT)
 1. Jeśli jesteś podmiotem nabywającym, przygotuj dane dotyczące odebranego towaru.
  (art. 6a ust. 3 ustawy SENT)

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

KROK WSTĘPNY

 1. Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

UWAGA!

Jeśli:

 • jesteś przewoźnikiem – wybierz „PODSTAWOWY ZAKRES UPRAWNIEŃ”,
 • odbierasz paliwo opałowe i jesteś podmiotem nieprowadzącym działalności gospodarczej (osoba fizyczna, rolnik, szkoła, gmina itd.) – wybierz „PODSTAWOWY ZAKRES UPRAWNIEŃ”,
 • jesteś podmiotem wysyłającym, sprzedającym, odbierającym lub nabywającym – wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Podczas rejestracji w zakładce „CEL REJESTRACJI” wybierz opcję:
„Chcę powiązać się z firmą, żeby wysyłać:

 • zgłoszenia celne,
 • Intrastat,
 • deklaracje akcyzowe,
 • zgłoszenia SENT,
 • e-DD,
 • wnioski i inne dokumenty.”

Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamośćstrona otwiera się w nowym oknie.

 1. Zarejestruj firmę – jeśli nie jest zarejestrowana. Sprawdź, jak to zrobić w usłudze Zarejestruj firmę - uzyskaj numer EORIstrona otwiera się w nowym oknie

Uwaga! Twoja firma musi być zarejestrowana w obszarze monitorowanie przewozu.

Możesz sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana – skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów udostępnionej w usłudze Sprawdź, czy firma jest zarejestrowanastrona otwiera się w nowym oknie

Jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne, skorzystaj z usługi Zmień dane firmy na PUESCstrona otwiera się w nowym oknie

 1. Powiąż osobę z firmą – sprawdź, jak to zrobić w usłudze Powiąż reprezentanta z firmąstrona otwiera się w nowym oknie

Pamiętaj, że możesz powiązać z firmą jedynie taką osobę, która w upoważnieniu otrzymała uprawnienie „SENT – przesyłanie, aktualizacja i uzupełnianie zgłoszeń przesyłanych do systemu monitorowania przewozu i obrotu”.

Zgłoszenie SENT może złożyć tylko osoba fizyczna bezpośrednio powiązana z firmą, tj. właściciel, pracownik bądź pełnomocnik firmy.

Z upoważnienia udzielonego pełnomocnikowi lub z oświadczenia złożonego przez pracodawcę dla pracownika musi jednoznacznie wynikać, że pełnomocnik/ pracownik posiada uprawnienie szczególne „SENT – przesyłanie, aktualizacja i uzupełnianie zgłoszeń przesyłanych do systemu monitorowania przewozu i obrotu”.

KROK 0

 1. Zaloguj się na PUESC.
 2. Jeśli reprezentujesz podmiot wysyłający, sprzedający, odbierający lub nabywający, wybierz kontekst firmy, dla której chcesz złożyć zgłoszenie SENT.

KROK 1

Wypełnij właściwy formularz SENT

 1. Wybierz na PUESC odpowiedni formularz SENT – patrz Formularze do wypełnieniastrona otwiera się w nowym oknie
 2. Wypełnij formularz.

UWAGA! Podaj adres e-mail, na który otrzymasz potwierdzenie zgłoszenia wraz z numerem referencyjnym zgłoszenia i numerami kluczy dla przewoźnika i dla podmiotu odbierającego.

KROK 2

Wyślij formularz

Wybierz przycisk [Zatwierdź].

KROK 3

Odbierz numer referencyjny zgłoszenia

Uwaga! KROK 3 dotyczy tylko:

 • podmiotu wysyłającego dokonującego zgłoszenia przewozu,
 • podmiotu sprzedającego dokonującego zgłoszenia obrotu paliwem opałowym.

Potwierdzenie zgłoszenia wraz z numerem referencyjnym zgłoszenia i numerami kluczy dla przewoźnika (gdy zgłaszasz przewóz) i podmiotu odbierającego (gdy miejsce dostarczenia towaru jest na terenie kraju):

KROK 4

Przekaż numer referencyjny zgłoszenia

Uwaga! KROK 4 dotyczy tylko:

 • podmiotu wysyłającego dokonującego zgłoszenia przewozu,
 • podmiotu sprzedającego dokonującego zgłoszenia obrotu paliwem opałowym.

Poinformuj przewoźnka i podmiot odbierający o numerze referencyjnym zgłoszenia oraz numerze klucza.

 1. Jeżeli jesteś sprzedawcą lub nabywcą oleju opałowego musisz zarejestrować się jako pośredniczący lub zużywający podmiot olejowy (art. 16 ustawy o podatku akcyzowym).
 2. Sprzedawcą (pośredniczącym podmiotem olejowym) lub nabywcą (zużywającym podmiotem olejowym) może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą Zużywającym podmiotem olejowym mogą być również osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej nieprowadzące działalności gospodarczej (osoba fizyczna, rolnik, szkoła, gmina itd.).
 3. Zarejestruj się jako podmiot olejowy odpowiednio przed sprzedażą lub zakupem paliwa opałowego.

Formularz rejestracji przez wysyłającego zgłoszenia przewozu rozpoczynającego się na terenie RP

Formularz rejestracji przez wysyłającego kompletnego zgłoszenia przewozu rozpoczynającego się na terenie RP, z uzupełnionymi danymi przewoźnika (transport drogowy i kolejowy)

Formularz rejestracji przez wysyłającego zgłoszenia przewozu produktów leczniczych objętych zakazem wywozu rozpoczynającego się na terenie RP

Formularz rejestracji przez wysyłającego zbiorczego zgłoszenia przewozu rozpoczynającego się na terenie RP - transport drogowy

Formularz rejestracji przez wysyłającego zbiorczego zgłoszenia przewozu rozpoczynającego się na terenie RP- transport kolejowy

Formularz rejestracji przez wysyłającego zbiorczego zgłoszenia przewozu rozpoczynającego się na terenie RP, bez danych przewoźnika - transport kolejowy

Formularz rejestracji przez sprzedającego zgłoszenia dostawy paliw opałowych niezwiązanej z przewozem

Formularz uzupełnienia, aktualizacji, zamknięcia, anulowania, statusu zgłoszenia przewozu

Zgłoszenie, uzupełnienie lub aktualizację zgłoszenia można przesłać z wykorzystaniem dokumentu elektronicznego zapisanego w formacie XML.

Utworzony plik możesz przekazać:

 1. jako załącznik do wiadomości przekazywanej pocztą elektroniczną na adres puesc@mf.gov.pl,

 2. poprzez wczytanie pliku na koncie PUESC,

 3. poprzez bezpośrednią wymianę komunikatów między twoim systemem a PUESC (usługa sieciowa).

Szczegółowe informacje o specyfikacji technicznej dokumentu elektronicznego, zapisanego w formacie XML znajdziesz na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje. Właściwych dokumentów szukaj w sekcji „System SENT”.

Usługa jest bezpłatna.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi, w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe. W takich sytuacjach należy stosować procedurę awaryjną przedstawioną w dokumencie:

Kontakt całodobowy 24/7/365 poprzez:

 • portal Centralny Service Desk
  przejdź do portalu  CSD - Centralny Service Desk (strona otwiera się w nowym oknie)
 • e-mail – helpdesk-eclo@mf.gov.pl
  • w polu temat wpisz nazwę usługi,
  • w treści wiadomości napisz, co działa nieprawidłowo lub czego chcesz się dowiedzieć,
  • wyślij wiadomość z adresu e-mail, którego użyłeś do założenia konta na PUESC (login PUESC),
 • telefon:
  • 22 330 03 30 (połączenia z telefonów komórkowych)
  • 801 055 055 (połączenia z telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 330 03 30 (połączenia z zagranicy)

Czas realizacji

 • Rejestracja zgłoszeń oraz wniosków – niezwłocznie, całodobowo.

 • Obsługa standardowych zgłoszeń lub wniosków, dla których zostały opracowane rozwiązania – na bieżąco,  maksymalny czas obsługi zgłoszenia lub wniosku do  4 godzin.

 • Obsługa zgłoszeń, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 20 dni roboczych.

 • Obsługa wniosków, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 10 dni roboczych.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz na stronie grupy „Przewóz towarów objęty monitorowaniem” w sekcji Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 17.02.2023 14:50 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 08.07.2021 11:11 Robert Żuławiński
Komórka odpowiedzialna: Departament Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej MF