Uzyskaj pozwolenie na odroczenie płatności należności celnych

Usługa skierowana jest do przedsiębiorców, którzy planują uzyskać pozwolenie na odroczenie płatności należności celnych.

Pozwolenie udzielane jest na wniosek przedsiębiorcy. Wniosek o pozwolenie na odroczenie płatności należności celnych możesz złożyć tylko elektronicznie.

Warunkiem do uzyskania pozwolenia jest złożenie zabezpieczenia generalnego.

Uwaga! Usługa dotyczy pozwoleń, które obowiązują tylko na terytorium Polski. Jeśli chcesz uzyskać pozwolenie obowiązujące w Polsce oraz w innym kraju Unii Europejskiej, skorzystaj z usługi CDS – uzyskaj pozwolenie celne obowiązujące w kilku państwach członkowskich UE.

Jeśli jesteś już posiadaczem pozwolenia na odroczenie płatności należności celnych i chcesz nim zarządzać, np. dokonać zmian, cofnąć lub zawiesić, zapoznaj się z informacjami w sekcji Zarządzanie pozwoleniem.

Co musisz przygotować:

 • podstawowe dane podmiotu (EORI),
 • dokumenty, które chcesz dołączyć – szczegóły znajdziesz w KROKU 1 pkt 2.

Zapoznaj się z informacjami w sekcji Upoważnienia w postępowaniu celnym.

Pamiętaj – musisz podpisać wniosek w sposób określony w KROKU 2. Przygotuj dane do złożenia podpisu elektronicznego.

Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

KROK WSTĘPNY

 1. Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Pamiętaj – wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Podczas rejestracji pomiń „CEL REJESTRACJI”.

Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamość.

 1. Zarejestruj firmę – jeśli nie jest zarejestrowana. Sprawdź, jak to zrobić w usłudze Zarejestruj dane firmy na PUESC.

Uwaga! Firma musi być zarejestrowana w obszarze cła i posiadać numer EORI.

Możesz sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana – skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów udostępnionej w usłudze Sprawdź, czy firma jest zarejestrowana.

Jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne, skorzystaj z usługi Zmień dane firmy na PUESC.

KROK 0

 1. Zaloguj się na PUESC.
 2. Wniosek możesz złożyć ze swojego kontekstu albo z kontekstu firmy.
  Uwaga! Pamiętaj, że wszelka korespondencja w sprawie dotyczącej wniosku o odroczenie płatności należności celnych będzie kierowana zawsze na twoje konto.
 3. Następnie wybierz zakładkę FORMULARZE i wyszukaj formularz wniosku WDDPO01 Odroczenie płatności [SZPROT].
  Szczegóły znajdziesz w KROKU 1.

KROK 1

Wypełnij wniosek

 1. Wypełnij wszystkie wymagane pola wniosku.
  Uwaga! Pola obowiązkowe są oznaczone czerwoną gwiazdką.
  Organem celnym właściwym do rozpatrzenia wniosku jest dyrektor izby administracji skarbowej właściwej ze względu siedzibę wnioskodawcy.

 2. Dołącz załączniki, które chcesz przesłać wraz z wnioskiem.
  W celu dołączenia załącznika skorzystaj z pola "Załączniki" we wniosku.
  WAŻNE! Pobierz Instrukcję dodawania załączników do wniosku - plik docx (604 KB)

 3. Wybierz Wygeneruj dokument, a następnie przejdź do zakładki
  Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki
  Jeżeli na końcu wniosku wyświetli się informacja o błędach, to popraw dane we wskazanych polach i wygeneruj dokument ponownie.

KROK 2

Podpisz wniosek

W zakładce
Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki
zaznacz wniosek i wybierz przycisk Podpisz.

Wniosek możesz podpisać na 3 sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
 3. podpisem zaufanym (profil zaufany).

KROK 3

Wyślij wniosek

 1. Przejdź do zakładki
  Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki
  zaznacz i wyślij wniosek, używając przycisku Wyślij.
 2. Sprawdź, czy otrzymałeś Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).
  Przejdź do zakładki
  Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty
  i sprawdź, czy otrzymałeś UPO.
  UPO potwierdza, że złożyłeś wniosek w formie elektronicznej.

KROK 4

Sprawdzaj stan sprawy

Pozwolenie powinno zostać wydane w ciągu 120 dni od dnia otrzymania twojego wniosku, z możliwością przedłużenia tego terminu. W tym czasie organ celny sprawdzi, czy są spełnione warunki niezbędne do wydania pozwolenia. W trakcie postępowania organ celny może zwracać się do ciebie o informacje związane z wnioskiem:

 1. Jeżeli twój wniosek nie był kompletny, otrzymasz wezwanie o jego uzupełnienie. Wtedy w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty podpisz i wyślij Urzędowe Poświadczenie Dostarczenia (UPD).
  Po wysyłce UPD odśwież stronę przeglądarki. W zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty wyświetli się dokument „Wezwanie do uzupełnienia”. Zaznacz go i wybierz Podgląd Dokumentu, a następnie zakładkę Podgląd Załączników i zapoznaj się z wezwaniem.
 2. Jeżeli organ celny przedłuży termin rozpatrzenia twojego wniosku, otrzymasz informację o nowym terminie załatwienia sprawy. Organ celny wyjaśni w niej przyczynę przedłużenia. Informację tę znajdziesz w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty, gdzie pojawi się dokument „Informacja o przedłużeniu terminu na wydanie decyzji”. Zaznacz go i wybierz Podgląd Dokumentu, a następnie zakładkę „Podgląd Załączników” i zapoznaj się z informacją.
 3. Jeżeli nie spełniasz warunków niezbędnych do wydania pozwolenia, organ celny odmówi wydania pozwolenia.
  W takim przypadku najpierw otrzymasz pismo z informacją dla podmiotu - prawo do bycia wysłuchanym. Wtedy w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty podpisz i wyślij Urzędowe Poświadczenie Dostarczenia (UPD).
  Po wysyłce UPD odśwież stronę przeglądarki. W zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty wyświetli się dokument z informacją dla podmiotu - prawo do bycia wysłuchanym.  Zaznacz go i wybierz Podgląd Dokumentu, a następnie zakładkę Podgląd Załączników i zapoznaj się z informacją.
  Na zapoznanie się z dokumentami zebranymi w sprawie i przedstawienie organowi celnemu swojego stanowiska masz 30 dni.
 4. Jeżeli chcesz przesłać dodatkowe wyjaśnienia, prześlij je w formie załącznika, korzystając z formularza DDS0002 Dokument do sprawy – prowadzone postępowanie [SZPROT].
  Skorzystaj z tego formularza również, gdy chcesz zmienić dane we wniosku o pozwolenie na odroczenie płatności należności celnych lub przesłać dodatkowe załączniki do sprawy.
  Wpisz do formularza DDS0002 numer sprawy w SZPROT e-Decyzje i wybierz Dalej. Załącz dokument zgodnie z Instrukcją dodawania załączników do wniosku - plik docx (604 KB).
  Następnie wybierz Zakończ i utwórz dokument. Po poprawnym wygenerowaniu dokument zostanie zapisany w zakładce Mój pulpit > Do wysyłki i robocze > Dokumenty do wysyłki, gdzie należy wykonać kolejne operacje na dokumencie (np. podpisanie i wysyłkę) analogicznie jak przy podpisywaniu i wysyłce wniosku.

KROK 5

Odbierz pozwolenie lub decyzję odmowną

Aby sprawdzić, czy otrzymałeś pozwolenie albo decyzję o odmowie wydania pozwolenia:

 1. Przejdź do zakładki Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty.
 2. Zaznacz, podpisz i wyślij Urzędowe Potwierdzenie Dostarczenia (UPD).
  Po wysłaniu UPD odśwież stronę przeglądarki, wybierz:
 • "Decyzja o wydaniu lub zmianie pozwolenia na odroczenie terminu płatności należności celnych" albo
 • "Decyzja o odmowie wydania lub zmiany pozwolenia na odroczenie terminu płatności należności celnych ".

Zaznacz dokument i wybierz Podgląd Dokumentu, a następnie zakładkę Podgląd Załączników i zapoznaj się z dokumentem.

Jeśli nie zgadzasz się z treścią decyzji, możesz złożyć od niej odwołanie.
UWAGA! Termin na złożenie odwołania wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zmiana pozwolenia

Jeżeli chcesz zmienić pozwolenie, skorzystaj z formularza:
WDDPO01 Odroczenie płatności [SZPROT]

W sekcji 3 „Dane wniosku” w polu „Typ wniosku” wybierz Wniosek w sprawie zmiany decyzji.

Następnie w polu „Numer pozwolenia lub decyzji” wybierz nr pozwolenia, które chcesz zmienić.

Postępuj zgodnie z KROKAMI 1-5 w sekcji "Usługa krok po kroku".

Cofnięcie pozwolenia

Jeżeli chcesz cofnąć pozwolenie, skorzystaj z formularza:
WDDPO01 Odroczenie płatności [SZPROT]

W sekcji 3 „Dane wniosku” w polu „Typ wniosku” wybierz Wniosek w sprawie cofnięcia decyzji.

Następnie w polu „Numer pozwolenia lub decyzji” wybierz nr pozwolenia, które chcesz cofnąć.

Postępuj zgodnie z KROKAMI 1-5 w sekcji "Usługa krok po kroku".

Zawieszenie pozwolenia

Jeżeli chcesz zawiesić pozwolenie skorzystaj z formularza
WDZW01 Wniosek o zawieszenie pozwolenia celnego [SZPROT]

W sekcji 3 „Pozwolenie i szczegóły wniosku” w polu „Pozwolenie” wybierz z listy wartość „CGU – zabezpieczenie generalne, w tym zwolnienie z obowiązku złożenia”. Następnie w polu „Numer pozwolenia” wpisz numer pozwolenia, które chcesz zawiesić.

Postępuj zgodnie z KROKAMI 1-5 w sekcji "Usługa krok po kroku".

Osoba, która składa elektronicznie wniosek o wydanie pozwolenia celnego, np. pozwolenia AEO, jest obowiązana do przedstawienia organowi celnemu dokumentu potwierdzającego zakres uprawnień.

Nie potrzebujesz upoważnienia, jeżeli jesteś:

 1. Osobą uprawnioną do reprezentowania firmy z mocy prawa (np. właścicielem jednoosobowej działalności gospodarczej, prokurentem samoistnym, prezesem zarządu lub członkiem zarządu uprawnionym do samodzielnej reprezentacji w KRS).
 2. Osobą uprawnioną do samodzielnego reprezentowania firmy, ale nie można tego potwierdzić w publicznych rejestrach, za to masz dokument, który to potwierdza - załącz go do wniosku.
 3. Wspólnikiem spółki cywilnej uprawnionym do samodzielnej reprezentacji i potwierdza to umowa spółki - załącz ją do wniosku.

W każdym innym przypadku potrzebujesz upoważnienia.

Jak dostarczyć upoważnienie

Oryginał upoważnienia wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej przekaż do organu celnego właściwego do rozpatrzenia wniosku. Możesz to zrobić w następujący sposób:

 1. Przekaż upoważnienie elektronicznie:

Upoważnienie przekazane elektronicznie musi być:

 • podpisane elektronicznie przez mocodawcę lub
 • uwierzytelnione elektronicznie przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego, notariusza lub przez osobę uprawnioną przez przedsiębiorcę posiadającego status AEO lub posiadającego pozwolenie na stosowanie uproszczeń w rozumieniu przepisów celnych. Szczegóły dotyczące uwierzytelniania pełnomocnictw znajdziesz w opisie usługi Powiąż reprezentanta z firmą > Jak uwierzytelnić odpis pełnomocnictwa.
 1. Złóż dokument w organie celnym (izbie administracji skarbowej lub urzędzie celno-skarbowym) właściwym do rozpatrzenia wniosku (nie dotyczy WIP).
 2. Wyślij dokument pocztą tradycyjną na adres organu celnego (izby administracji skarbowej lub urzędu celno-skarbowego) właściwego do rozpatrzenia wniosku (nie dotyczy WIP).

Jeżeli złożyłeś już upoważnienie, to wystarczy, że powołasz się na tę okoliczność.

Jak uwierzytelnić odpis pełnomocnictwa

Możesz uwierzytelnić oryginał papierowego pełnomocnictwa, które chcesz wysłać elektronicznie do organu KAS poprzez PUESC.

Żeby skorzystać z tej usługi, musisz łącznie spełnić następujące warunki:

 • posiadać upoważnienie od przedsiębiorcy, który posiada pozwolenie na korzystanie ze statusu upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) lub pozwolenie na stosowanie uproszczeń w rozumieniu przepisów celnych,

Po zarejestrowaniu uprawnienia rozszerzonego możesz już uwierzytelnić odpis pełnomocnictwa. W tym celu:

 • najpierw w jednym pliku zeskanuj otrzymany oryginał pełnomocnictwa oraz potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej, w formacie PDF,

UWAGA: Skan oznacza elektroniczne odwzorowanie oryginału pełnomocnictwa w wersji papierowej.

Wybierz właściwy formularz:

 1. Wydanie pozwolenia, zmiana pozwolenia, cofnięcie pozwolenia:
  WDDPO01 Odroczenie płatności [SZPROT]
  Formularz wniosku o wydanie lub zmianę lub cofnięcie pozwolenia na odroczenie płatności należności celnych, o ile pozwolenie nie zostanie przyznane w odniesieniu do jednej operacji
 2. Zawieszenie pozwolenia:
  WDZW01 Wniosek o zawieszenie pozwolenia celnego [SZPROT]
  Formularz wniosku o zawieszenie pozwolenia celnego
 3. Załączenie dokumentu do sprawy:
  DDS0002 Dokument do sprawy – prowadzone postępowanie [SZPROT]
  Formularz do przekazania dodatkowych dokumentów dotyczących prowadzonego postępowania

Usługa jest bezpłatna.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi, w szczególności ze względu na awarię lub zapowiadane prace serwisowe.

Usługa jest dostępna tylko na portalu PUESC. Spróbuj ponownie skorzystać z usługi, gdy pojawi się informacja o usunięciu awarii lub zakończeniu prac serwisowych.

Strony w serwisie EUR-Lex (Baza aktów prawnych Unii Europejskiej) oraz serwisie ISAP (Internetowy System Aktów Prawnych) otwierają się w nowych oknach przeglądarki:

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 01.07.2024 09:01 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 25.06.2024 11:23 Monika Damentko