Procedury specjalne

W tym miejscu dowiesz się, jak skorzystać z procedur specjalnych innych niż tranzyt.

Informacje na temat procedury tranzytu znajdziesz w opisie grupy usług Tranzyt towarów.

Procedury specjalne inne niż tranzyt to:

  • składowanie (skład celny i wolny obszar celny),
  • szczególne przeznaczenie (końcowe przeznaczenie i odprawa czasowa),
  • przetwarzanie (uszlachetnianie czynne i uszlachetnianie bierne).

Procedury specjalne stanowią formę ułatwienia w obrocie towarowym z zagranicą.

Każda z tych procedur jest przeznaczona do realizacji innego celu gospodarczego. Przykładowo procedura składowania pozwala na składowanie towarów w składzie celnym, a procedura uszlachetniania czynnego na przetworzenie importowanego surowca w gotowy produkt.

Na stosowanie procedur specjalnych innych niż tranzyt wymagane jest pozwolenie, które udzielane jest przez organy celne.

Stosowanie procedury uszlachetniania czynnego i końcowego przeznaczenia wymaga złożenia rozliczenia zamknięcia. Zgodnie z przepisami unijnego kodeksu celnego rozliczenie powinno mieć postać elektroniczną. W Polsce rozliczenie zamknięcia ma formę tzw. Kwitu Rozliczenia, w którym podawane są szczegóły dotyczące operacji przetworzenia realizowanej w ramach tych procedur.

Stosowanie procedury składowania celnego w składzie celnym może się wiązać z obowiązkiem przedstawienia dokumentu opisującego stan magazynowy lub przepływ towarów. W Polsce do tego celu wykorzystywany jest tzw. Spis Inwentaryzacyjny, który składany jest elektronicznie.

Więcej o procedurach specjalnych innych niż tranzyt dowiesz się z materiałów informacyjnych, które zostały opracowane dla przedsiębiorców (link otwiera się w nowym oknie przeglądarki).