Złóż wstępne zapotrzebowanie na banderole

Dzięki usłudze złożysz elektronicznie wstępne zapotrzebowanie na banderole bez konieczności wysyłania wersji papierowej do Ministerstwa Finansów.

Z usługi możesz skorzystać za pomocą dedykowanego formularza (WZBPL) lub poprzez kanał webservice (usługa sieciowa).

Załóż konto

Zaloguj się

KROK 1

Wypełnij formularz WZBPL

KROK 2

Podpisz formularz

KROK 3

Wyślij formularz i pobierz potwierdzenie

Pamiętaj – musisz podpisać formularz w sposób określony w KROKU 2.

KROK WSTĘPNY 

 1. Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Podczas zakładania konta w zakładce "ZAKRES UPRAWNIEŃ" wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.
Podaj dane w zakładce "CEL REJESRACJI" i "DANE KONTAKTOWE".

Podczas rejestracji w zakładce „CEL REJESTRACJI” wybierz opcję:

„Chcę powiązać się z firmą, żeby wysyłać:

 • zgłoszenia celne,
 • Intrastat,
 • deklaracje akcyzowe,
 • zgłoszenia SENT,
 • e-DD,
 • wnioski i inne dokumenty.”

Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamość.

 1. Zarejestruj firmę – jeśli nie jest zarejestrowana. Sprawdź, jak to zrobić w usłudze Zarejestruj dane firmy na PUESC.

Uwaga! Twoja firma może być zarejestrowana w dowolnym obszarze. W przypadku wątpliwości wybierz obszar działania "POZOSTAŁE".

Możesz sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana – skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów udostępnionej w usłudze Sprawdź, czy firma jest zarejestrowana.

Jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne, skorzystaj z usługi Zmień lub usuń dane firmy

 1. Powiąż osobę z firmą, wybierając uprawnienie Składanie wniosków z zakresu akcyzy – sprawdź, jak to zrobić w usłudze Powiąż reprezentanta z firmą

Z upoważnienia udzielonego pełnomocnikowi lub z oświadczenia złożonego przez pracodawcę dla pracownika musi jednoznacznie wynikać, że pełnomocnik/pracownik posiada uprawnienie rozszerzone „Składanie wniosków z zakresu akcyzy".

KROK 0

 1. Zaloguj się na PUESC.
 2. Wybierz kontekst firmy, dla której chcesz złożyć wniosek.

KROK 1

Wypełnij formularz wniosku WZBPL

 1. Wybierz na PUESC formularz WZBPL(2) - Wstępne zapotrzebowanie - obowiązuje od 01.07.2022 [ZEFIR2]
 2. Wypełnij formularz. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do pól formularza – znajdziesz je klikając  w ikonę (przycisk) „i”.
 3. Wygeneruj dokument  i przejdź do Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

KROK 2

Podpisz formularz

Możesz to zrobić na 4 sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego, 
 3. podpisem zaufanym (profil zaufany),
 4. kwotą przychodu (z Twojego PIT) za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesłania dokumentu - patrz odpowiedź na pytanie nr 8 w sekcji Najczęściej zadawane pytania (FAQ).

KROK 3

Wyślij formularz i odbierz potwierdzenie

W zakładce 

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

zaznacz i wyślij wniosek.

Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

i sprawdź, czy otrzymałeś Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

UPO potwierdza złożenie wstępnego zapotrzebowania w formie elektronicznej.

 1. Usługa skierowana jest do podmiotów, które muszą stosować banderole:
 • składy podatkowe,
 • importerzy,
 • podmioty, które sprowadzają towary z Unii Europejskiej (UE),
 • przedstawiciele podatkowi,
 • podmioty, które produkują wyroby akcyzowe poza składem podatkowym, od których zapłacono już akcyzę,
 • podmioty produkujące do 1000 hl w ciągu roku kalendarzowego win uzyskanych z winogron z upraw własnych, mniej niż 10 hl w ciągu roku kalendarzowego alkoholu etylowego (produkcja w gorzelni rolniczej),
 • podmioty produkujące wyroby, od których została zapłacona akcyza w formie przedpłaty,
 • właściciele wyrobów akcyzowych, którzy zlecili ich produkcję w cudzym składzie podatkowym,
 • podmioty, które kupują wyroby akcyzowe wyprodukowane w składzie podatkowym.

Banderole powinien stosować również podmiot, który nie posiada statusu pośredniczącego podmiotu tytoniowego i sprzedaje, sprowadza z UE lub importuje spoza UE susz tytoniowy.

 1. W przypadku wyrobów spirytusowych, winiarskich, płynu do papierosów elektronicznych i suszu tytoniowego wstępne zapotrzebowanie na banderole podatkowe złóż:
 • do 30 października roku poprzedzającego rok, którego ono dotyczy,
 • niezwłocznie – jeżeli w ciągu roku wystąpią okoliczności, które uzasadniają złożenie, zmianę lub cofnięcie wstępnego zapotrzebowania (korekta zapotrzebowania np. zapotrzebowanie zmniejszające lub zwiększające).
 1. W przypadku wyrobów tytoniowych (papierosy, tytoń do palenia) i nowatorskich:
 • do 30 października roku poprzedzającego rok, którego dotyczy zapotrzebowanie – złóż wstępne zapotrzebowanie na banderole podatkowe,
 • do 31 sierpnia – możesz korygować wcześniej złożone zapotrzebowania,
 • od 1 do 30 września – możesz zmniejszyć/zwiększyć zapotrzebowanie maksymalnie o 5% od ostatniej zmiany zapotrzebowania.

Uwaga! Po 30 września nie możesz złożyć korekty zmniejszającej/zwiększającej.

 1. Wstępne zapotrzebowanie na banderole legalizacyjne dla wszystkich wyrobów musisz złożyć w momencie zaistnienia okoliczności do złożenia tego zapotrzebowania np. gdy stwierdzisz, że na opakowaniach jednostkowych są uszkodzone banderole lub banderole utraciły ważność.
 2. Banderole stosuje się na:
 • wyroby tytoniowe (tytoń do palenia, papierosy),
 • wyroby spirytusowe,
 • wyroby winiarskie,
 • wyroby nowatorskie,
 • płyn do papierosów elektronicznych,
 • susz tytoniowy.
 1. Jeśli jesteś producentem wódki, wina, papierosów, tytoniu do palenia, płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich albo sprowadzasz te towary z zagranicy do Polski, musisz naklejać na ich opakowania banderole podatkowe (podatkowe znaki akcyzy).
 2. Jeśli okaże się, że nałożone na wyroby akcyzowe banderole podatkowe uległy zniszczeniu, uszkodzeniu lub utraciły ważność, albo w ogóle nie ma na nich banderol, musisz wycofać takie wyroby z obrotu. Możesz ponownie sprzedawać takie wyroby akcyzowe po nałożeniu banderol legalizacyjnych (legalizacyjne znaki akcyzy).

WZBPL(2) - Wstępne zapotrzebowanie - obowiązuje od 01.07.2022 [ZEFIR2]

Formularz wstępnego zapotrzebowania na banderole podatkowe i legalizacyjne

Jeśli korygujesz wstępne zapotrzebowanie złożone w okresie od 28.06.2021 roku do 30.06.2022 roku – wypełnij:

WZBPL(1) - Wstępne zapotrzebowanie - obowiązuje od 28.06.2021 do 30.06.2022 [ZEFIR2]

Formularz wstępnego zapotrzebowania na banderole podatkowe i legalizacyjne

Usługa jest bezpłatna.

Możesz przesyłać komunikaty przy wykorzystaniu funkcjonalności systemów zewnętrznych zintegrowanych z PUESC (kanał webservice – usługa sieciowa). Szczegółowe informacje o możliwościach i warunkach skorzystania z tej formy udostępnienia usługi znajdziesz na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje. Właściwych dokumentów szukaj w sekcji „System ZEFIR2”.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej, gdy złożenie wstępnego zapotrzebowania w formie elektronicznej nie może zostać odłożone w czasie, przekaż wstępne zapotrzebowanie do Ministerstwa Finansów w formie papierowej – pocztą lub osobiście.

Kontakt całodobowy 24/7/365 poprzez:

Uwaga! Nie świadczymy wsparcia telefonicznego w zakresie składania wniosku wstępnego zapotrzebowania na banderole.

Czas realizacji

 • Rejestracja zgłoszeń oraz wniosków – niezwłocznie, całodobowo.
 • Obsługa standardowych zgłoszeń lub wniosków, dla których zostały opracowane rozwiązania – na bieżąco,  maksymalny czas obsługi zgłoszenia lub wniosku do 4 godzin.
 • Obsługa zgłoszeń wymagająca wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 20 dni roboczych.
 • Obsługa wniosków wymagająca wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 10 dni roboczych.
 1. Czy muszę zapłacić za złożenie wstępnego zapotrzebowania?
  Złożenie wstępnego zapotrzebowania jest bezpłatne.
 2. Czy do wstępnego zapotrzebowania muszę dołączać dodatkowe dokumenty?
  Nie.
 3. Czy na jednym wstępnym zapotrzebowaniu można wpisać banderole w sztukach i banderole w rolce?
  Tak.
 4. Czy muszę odebrać taką liczbę banderol, jaką zamówiłem?
  Tak.
 5. Co się stanie, jeśli nie odbiorę banderol zamówionych na dany rok?
  Złóż niezwłocznie korektę zmniejszającą złożonego zamówienia. Jeśli tego nie zrobisz, zostaniesz obciążony kosztami wytworzenia banderol.
 6. Co mam zrobić, jeśli nie otrzymam UPO?
  Sprawdź, czy otrzymałeś komunikat o błędzie we wstępnym zapotrzebowaniu. Komunikat powinien pojawić się w ciągu 5 minut.
  Jeśli otrzymałeś komunikat o błędzie, popraw i ponownie wyślij wstępne zapotrzebowanie. W przeciwnym przypadku skontaktuj się z Help Desk.
 7. Co zrobić w sytuacjach nadzwyczajnych?
  Jeśli wystąpiła awaria lub usługa nie działa, możesz złożyć wstępne zapotrzebowanie w formie papierowej w Ministerstwie Finansów lub wysłać je pocztą na adres Ministerstwa Finansów.
 8. Kto może podpisywać wniosek kwotą przychodu?
  Kwotą przychodu możesz podpisać wniosek składany we własnym imieniu - jeżeli jesteś osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność.

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 13 czerwca 2022 16:54 Jacek Wojdak
Pierwsza publikacja: 25 czerwca 2021 13:59 Jacek Wojdak
Komórka odpowiedzialna: Departament Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier MF