Skonfiguruj zabezpieczenie i zarejestruj karnet

Usługa skierowana jest do ciebie, j­eśli jesteś przedsiębiorcą, agentem celnym lub przedstawicielem firm, które dysponują zabezpieczeniem zarejestrowanym w Zintegrowanym Systemie Obsługi Zabezpieczeń (OSOZ2) i możesz:

 • włączyć otrzymywanie powiadomień e-mail dotyczących swoich zabezpieczeń i uzyskiwać informacje o upływającym terminie ważności lub o zbliżającym się limicie salda zabezpieczenia,
 • zmienić uzyskany kod dostępu do zabezpieczenia lub uzyskać dodatkowe kody,
 • zarejestrować gwarancje pojedyncze w formie karnetów stosowanych w procedurze tranzytu.

Właściwy formularz znajdziesz poniżej w sekcji „Formularze do wypełnienia”.

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

KROK WSTĘPNY

 1. Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Pamiętaj – wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Podczas rejestracji w zakładce „CEL REJESTRACJI” wybierz opcję:

„Chcę powiązać się z firmą, żeby wysyłać:

 • zgłoszenia celne,

 • Intrastat,

 • deklaracje akcyzowe,

 • zgłoszenia SENT,

 • e-DD,

 • wnioski i inne dokumenty.”

Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamośćstrona otwiera się w nowym oknie

 1. Zarejestruj firmę – jeśli nie jest zarejestrowana. Sprawdź, jak to zrobić w usłudze Zarejestruj firmę – uzyskaj numer EORI.strona otwiera się w nowym oknie

Uwaga! Firma musi być zarejestrowana w obszarze cła i posiadać numer EORI.

Możesz sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana – skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów udostępnionej w usłudze Sprawdź, czy firma jest zarejestrowana.strona otwiera się w nowym oknie

Jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne, skorzystaj z usługi Zmień dane firmy na PUESC.strona otwiera się w nowym oknie

 1. Powiąż osobę z firmą  i wybierz uprawnienia do usługi AES – sprawdź, jak to zrobić w usłudze Powiąż reprezentanta z firmą.strona otwiera się w nowym oknie

Pamiętaj, że możesz powiązać z firmą jedynie taką osobę, która w upoważnieniu otrzymała uprawnienie „Zmiana kodu dostępu dla zabezpieczenia/gwarancji”.

Informacje o zabezpieczeniu może uzyskać tylko osoba fizyczna bezpośrednio powiązana z firmą, tj. właściciel, pracownik bądź pełnomocnik firmy. Pracownik agencji celnej będzie mógł uzyskać informacje o zabezpieczeniu, kiedy powiąże się bezpośrednio z firmą.

Z upoważnienia udzielonego pełnomocnikowi lub z oświadczenia złożonego przez pracodawcę dla pracownika musi jednoznacznie wynikać, że pełnomocnik/ pracownik posiada uprawnienie szczególne „Zmiana kodu dostępu dla zabezpieczenia/gwarancji”.

KROK 0

 1. Zaloguj się na PUESC.
 2. Wybierz kontekst firmy, dla której chcesz skonfigurować zabezpieczenie lub zarejestrować karnet.

KROK 1

Wypełnij formularz  

 1. Wybierz odpowiedni formularzstrona otwiera się w nowym oknie dotyczący konfiguracji zabezpieczenia i rejestracji karnetu
 1. Wypełnij formularz. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do niektórych pól formularza – znajdziesz je, klikając w ikonę (przycisk) „i”.
 2. Wygeneruj dokument i przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki.strona otwiera się w nowym oknie

KROK 2

Wyślij formularz

 1. Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki.strona otwiera się w nowym oknie

Zaznacz wygenerowany dokument i wybierz przycisk "Wyślij".

Dokument nie wymaga podpisu.

 1. Dokument będzie widoczny w zakładce

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumentystrona otwiera się w nowym oknie

w kolumnie „Status Dokumentu” uzyska status „Zakończony”.

KROK 3

Odbierz informację zwrotną

 1. Odśwież ekran i sprawdź, czy odpowiedź zwrotna pojawiła się w zakładce
  Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumentystrona otwiera się w nowym oknie
 2. W kolumnie „Nazwa własna dokumentu” powinno pojawić się „odpowiedz_nazwa_formularza”.
 3. Po wybraniu odpowiedzi za pomocą przycisku "Podgląd dokumentu" uzyskasz rezultat działania.

Do rejestracji i obsługi zabezpieczeń służy Zintegrowany System Obsługi Zabezpieczeń (OSOZ2).

System OSOZ2 zintegrowany jest z innymi systemami KAS w ramach Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (AIS, EMCS 2 PL, NCTS 2 PL, ZEFIR2). Wymiana informacji pomiędzy systemami następuje z wykorzystaniem 17- lub 24-znakowego numeru GRN (Guarantee Reference Number) oraz 4 znakowego kodu dostępu.

ZAB_P ­ Konfiguracja powiadomień [OSOZ 2]
Formularz konfiguracji powiadomień e-mail (zabezpieczenia)

ZAB_KOD ­ Zmiana kodu dostępu [OSOZ 2]
Formularz zmiany kodu dostępu do zabezpieczenia

ZAB_KARNET ­ Rejestracja karnetu [OSOZ 2]
Formularz rejestracji gwarancji pojedynczych w formie karnetów stosowanych w procedurze tranzytu

 

 • Kanał webservice (usługa sieciowa)

Możesz przesłać komunikaty przy wykorzystaniu funkcjonalności systemów zewnętrznych zintegrowanych z PUESC (kanał webservice, usługa sieciowa). Szczegółowe informacje o możliwościach i warunkach skorzystania z tej formy udostępnienia usługi znajdziesz w zakładce Usługi sieciowe -> System OSOZ2.

Usługa jest bezpłatna

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie po stronie SISC lub prace serwisowe.

W przypadku niedostępności usługi możesz skontaktować się z urzędem obsługującym zabezpieczenie.

W przygotowaniu

Strony otwierają się w nowych oknach lub na nowych kartach przeglądarki.

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 25.08.2023 10:27 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 13.10.2021 09:12 Robert Żuławiński