Wykonaj operacje na zabezpieczeniu

Usługa skierowana jest do ciebie, j­eśli jesteś przedsiębiorcą, agentem celnym lub przedstawicielem firm, które dysponują zabezpieczeniem zarejestrowanym w Zintegrowanym Systemie Obsługi Zabezpieczeń (OSOZ2) i zakresie zabezpieczeń akcyzowych możesz samodzielnie:

 • obciążyć zabezpieczenie,
 • zwolnić kwotę zabezpieczenia,
 • wycofać obciążenie zabezpieczenia,
 • wycofać zamiar zwolnienia zabezpieczenia.

Z usługi można skorzystać po uzyskaniu zgody naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach rozliczeń podatku akcyzowego za pomocą dedykowanych do tego formularzy, które znajdziesz poniżej w sekcji  „Formularze do wypełnienia”.

Załóż konto

Zaloguj się

KROK 1

Wypełnij formularz

KROK 2

Wyślij formularz

KROK 3

Odbierz informację zwrotną

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

KROK WSTĘPNY

 1. Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Podczas rejestracji w zakładce „CEL REJESTRACJI” wybierz opcję:

„Chcę powiązać się z firmą, żeby wysyłać:

 • zgłoszenia celne,
 • Intrastat,
 • deklaracje akcyzowe,
 • zgłoszenia SENT,
 • e-DD,
 • wnioski i inne dokumenty.”

Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamośćstrona otwiera się w nowym oknie.

 1. Zarejestruj firmę – jeśli nie jest zarejestrowana. Sprawdź, jak to zrobić w usłudze Zarejestruj firmę - uzyskaj numer EORIstrona otwiera się w nowym oknie.

Uwaga! Twoja firma musi być zarejestrowane w obszarze cła i posiadać numer EORI.

Możesz sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana – skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów udostępnionej w usłudze Sprawdź, czy firma jest zarejestrowanastrona otwiera się w nowym oknie.

Jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne, skorzystaj z usługi Zmień lub usuń dane firmystrona otwiera się w nowym oknie.

 1. Powiąż osobę z firmą – sprawdź, jak to zrobić w usłudze Powiąż reprezentanta z firmąstrona otwiera się w nowym oknie.

Pamiętaj, że możesz powiązać z firmą jedynie taką osobę, która w upoważnieniu otrzymała uprawnienie  „Saldowanie zabezpieczeń dla uprawnionych podmiotów”.

Operacje na zabezpieczeniu może wykonywać tylko osoba fizyczna bezpośrednio powiązana z firmą, tj. właściciel, pracownik bądź pełnomocnik firmy. Pracownik agencji celnej będzie mógł wykonywać operację na zabezpieczeniu, kiedy powiąże się bezpośrednio z firmą.

Z upoważnienia udzielonego pełnomocnikowi lub z oświadczenia złożonego przez pracodawcę dla pracownika musi jednoznacznie wynikać, że pełnomocnik/ pracownik posiada uprawnienie szczególne „Saldowanie zabezpieczeń dla uprawnionych podmiotów”.

KROK 0

 1. Zaloguj się na PUESC.
 2. Wybierz kontekst firmy, dla której chcesz wykonywać operacje na zabezpieczeniu.

 

KROK 1

Wypełnij formularz  

 1. Wybierz odpowiedni formularz dotyczący operacji na zabezpieczeniu

Formularze do wypełnieniastrona otwiera się w nowym oknie

 1. Wypełnij formularz. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do niektórych pól formularza – znajdziesz je, klikając w ikonę (przycisk) „i”.
 2. Wygeneruj dokument i przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłkistrona otwiera się w nowym oknie

KROK 2

Wyślij formularz

 1. Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłkistrona otwiera się w nowym oknie

Po zaznaczeniu dokumentu „Saldowanie zabezpieczeń”  wybierz przycisk [WYŚLIJ]. Dokument nie wymaga podpisu.

 1. Dokument będzie widoczny w zakładce

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumentystrona otwiera się w nowym oknie

w kolumnie „Status Dokumentu” uzyska status „Zakończony”

KROK 3

Odbierz informację zwrotną

 1. Odśwież ekran i sprawdź, czy odpowiedź zwrotna pojawiła się w zakładce

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumentystrona otwiera się w nowym oknie

 1. W kolumnie „Nazwa własna dokumentu” powinno pojawić się „odpowiedz_nazwa_formularza”.
 2. Po wybraniu odpowiedzi za pomocą przycisku [Podgląd dokumentu] uzyskasz wynik operacji.

Do rejestracji i obsługi zabezpieczeń służy Zintegrowany System Obsługi Zabezpieczeń (OSOZ2).

System OSOZ2 zintegrowany jest z innymi systemami KAS w ramach Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (AIS, EMCS 2 PL, NCTS 2 PL, ZEFIR2). Wymiana informacji pomiędzy systemami następuje z wykorzystaniem 17- lub 24-znakowego numeru GRN (Guarantee Reference Number) oraz 4 znakowego kodu dostępu.

ZAB_UZ ­ Użycie zabezpieczenia [OSOZ 2]
Formularz do obciążenia (użycia) zabezpieczenia

ZAB_ZW ­ Zwolnienie zabezpieczenia [OSOZ 2]  
Formularz zwolnienia zabezpieczenia

ZAB_WUZ ­ Wycofanie użycia zabezpieczenia [OSOZ 2]  
Formularz wycofania użycia zabezpieczenia

ZAB_WZW ­ Wycofanie zwolnienia zabezpieczenia [OSOZ 2]
Formularz wycofania zwolnienia zabezpieczenia

 • Kanał webservice (usługa sieciowa)

Możesz przesłać komunikaty przy wykorzystaniu funkcjonalności systemów zewnętrznych zintegrowanych z PUESC (kanał webservice, usługa sieciowa). Szczegółowe informacje o możliwościach i warunkach skorzystania z tej formy udostępnienia usługi znajdziesz na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje dostępnej z menu „Usługi sieciowe”. Właściwych dokumentów szukaj w sekcji „System OSOZ2”.

Usługa jest bezpłatna

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie po stronie SISC lub prace serwisowe.

W przypadku niedostępności usługi możesz skontaktować się z urzędem obsługującym zabezpieczenie.

Kontakt całodobowy 24/7/365 poprzez:

 • portal Centralny Service Desk

        przejdź do portalu  CSD - Centralny Service Desk (strona otwiera się w nowym oknie)

 • e-mail – helpdesk-eclo@mf.gov.pl
  • w polu temat wpisz nazwę usługi: Potwierdź unijny status celny towarów,
  • w treści wiadomości opisz, co działa nieprawidłowo bądź napisz, czego chcesz się dowiedzieć,
  • wyślij wiadomość z adresu e-mail, który został użyty do założenia konta na PUESC (login PUESC),
 • telefon – nie świadczymy wsparcia telefonicznego dla tej usługi.

Czas realizacji

 • Rejestracja zgłoszeń oraz wniosków – niezwłocznie, całodobowo.
 • Obsługa standardowych zgłoszeń lub wniosków, dla których zostały opracowane rozwiązania – na bieżąco, maksymalny czas obsługi zgłoszenia lub wniosku do  4 godzin.
 • Obsługa zgłoszeń, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 20 dni roboczych.
 • Obsługa wniosków, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 10 dni roboczych.

W przygotowaniu

Dodatkowe informacje na temat wymogów prawnych i formalnych w zakresie zabezpieczeń akcyzowych znajdziesz na Portalu podatkowym w artykule:

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 14 czerwca 2022 10:35 Sylwia Mystkowska
Pierwsza publikacja: 18 października 2021 12:18 Piotr Wróbel
Komórka odpowiedzialna: Departament Ceł MF