Tranzyt towarów

Tranzyt jest procedurą celną pozwalającą na przewóz towarów pod dozorem celnym bez konieczności uiszczenia opłat (należności celnych, podatku akcyzowego, podatku VAT i innych).

Formalności celne związane z tranzytem towarów inicjowane są złożeniem zgłoszenia celnego do procedury tranzytu.

Instrukcję wypełniania zgłoszeń celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2 znajdziesz na stronie Usługi sieciowe - informacje i specyfikacje w części Instrukcja wypełniania zgłoszeń celnych oraz w sekcjach systemów AIS, AES i NCTS2 - Materiały informacyjne.

Dodatkowe informacje na temat procedury tranzytu unijnego/wspólnego i procedury TIR znajdziesz na Portalu podatkowym (strona otwiera się w nowym oknie).

Na PUESC możesz obecnie skorzystać z usługi skarbowo-celnej związanej z tranzytem towarów z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego NCTS2 (System Kontroli Tranzytu – Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy):

Na rok 2022 planujemy udostępnienie kolejnych usług związanych z tranzytem towarów w zakresie:

 • korygowania i unieważniania zgłoszeń celnych,

 • składania wniosków oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń związanych z realizacją operacji tranzytowych.

W komunikacie na PUESC poinformujemy o terminach udostępnienia następujących usług skarbowo-celnych:

 • Złóż korektę zgłoszenia celnego
 • Złóż wniosek o unieważnienie zgłoszenia celnego
 • Uzyskaj pozwolenie na procedurę TIR
 • Uzyskaj pozwolenie na specjalne rodzaje zamknięć celnych
 • Uzyskaj pozwolenie na zgłoszenie tranzytowe ze zmniejszoną liczbą danych
 • Uzyskaj status upoważnionego nadawcy w procedurze TIR
 • Uzyskaj status upoważnionego nadawcy w procedurze tranzytu unijnego
 • Uzyskaj status upoważnionego odbiorcy w procedurze TIR
 • Uzyskaj status upoważnionego odbiorcy w procedurze tranzytu unijnego
 • Uzyskaj decyzję o uznaniu miejsca
 • Uzyskaj pozwolenie na zabezpieczenia generalne - złożenie, obniżenie wysokości lub zwolnienie