Wywóz towarów (Eksport)

Wyprowadzanie towarów poza obszar celny Unii Europejskiej możliwe jest po dokonaniu formalności celnych. Są one inicjowane złożeniem zgłoszenia celnego do procedury wywozu lub zgłoszenia do powrotnego wywozu w przypadku towarów nieunijnych. 

Instrukcję wypełniania zgłoszeń celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2 znajdziesz na stronie Usługi sieciowe - informacje i specyfikacje w części Instrukcja wypełniania zgłoszeń celnych oraz w sekcjach systemów AIS, AES i NCTS2 - Materiały informacyjne.

Dodatkowe informacje na temat procedur celnych, w tym procedury wywozu uzyskasz na Portalu podatkowym (strona otwiera się w nowym oknie).

Na PUESC możesz obecnie skorzystać z usług skarbowo-celnych związanych z wyprowadzaniem towarów poza obszar celny UE z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego AES (Automatyczny System Eksportu) w zakresie:

Na rok 2022 planujemy udostępnienie kolejnych usług związanych z wyprowadzaniem towarów poza obszar celny UE w zakresie:

  • korygowania i unieważniania zgłoszeń celnych,

  • uzyskiwania decyzji i pozwoleń związanych z realizacją operacji wywozowych.

W komunikacie na PUESC poinformujemy o terminach udostępnienia następujących usług skarbowo-celnych:

  • Złóż korektę zgłoszenia celnego
  • Złóż wniosek o unieważnienie zgłoszenia celnego
  • Uzyskaj decyzję o uznaniu miejsca
  • Uzyskaj pozwolenie na odprawę scentralizowaną
  • Uzyskaj pozwolenie na samoobsługę celną
  • Uzyskaj upoważnienie na uproszczoną procedurę wystawiania świadectw przewozowych A.TR.
  • Uzyskaj upoważnienie na uproszczony sposób dokumentowania preferencyjnego pochodzenia towarów (upoważniony eksporter)
  • Uzyskaj upoważnienie na uproszczony tryb wystawiania niepreferencyjnych świadectw pochodzenia
  • Uzyskaj pozwolenie na wpis do rejestru zgłaszającego
  • Uzyskaj pozwolenie na zgłoszenie uproszczone
  • Uzyskaj status upoważnionego wystawcy
  • Uzyskaj Wiążącą Informację o Pochodzeniu (WIP)