Przygotuj firmę do obsługi klientów w procedurze TAX FREE od 2022 roku

Usługa skierowana jest do ciebie, jeżeli jesteś sprzedawcą oraz:

 • prowadzisz działalność na terytorium Polski,
 • jesteś zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług,
 • prowadzisz ewidencję sprzedaży przy pomocy kas rejestrujących online,
 • sprzedajesz lub zamierzasz sprzedawać w procedurze TAX FREE.

Uwaga!

Usługa dotyczy rejestracji danych firmy na PUESC w celu korzystania z procedury TAX FREE od 2022 roku.

W okresie do 31 grudnia 2021 roku:

 • korzystanie z procedury TAX FREE odbywa się wg dotychczasowych zasad – usługi dostępne są na stronie granica.gov.pl,
 • musisz zarejestrować dane firmy na PUESC w celu korzystania z procedury TAX FREE od 1 stycznia 2022 roku,
 • o rozpoczęciu sprzedaży w TAX FREE w 2021 roku nadal masz obowiązek zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego.

Od 1 stycznia 2022 roku rejestracja na PUESC zastąpi obowiązek informowania naczelnika urzędu skarbowego o rozpoczęciu sprzedaży w procedurze TAX FREE.

Aby zarejestrować dane firmy na PUESC w celu korzystania z procedury TAX FREE musisz uprzednio:

 • zgłosić prowadzenie działalności gospodarczej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS),
 • zgłosić miejsca sprzedaży do tej ewidencji/rejestru,
 • posiadać w każdym miejscu sprzedaży co najmniej jedną kasę fiskalną online.

Przygotujesz firmę do obsługi klientów w procedurze TAX FREE od 2022 roku wypełniając odpowiednie formularze na PUESC.

Załóż konto

Zaloguj się

KROK 1

Przejdź do ustawień TAX FREE

KROK 2

Wybierz miejsca sprzedaży i przypisz im kasy fiskalne

KROK 3

Dodaj pracowników i przydziel im role

KROK 4

Zadeklaruj, czy masz umowę z firmą, która zwraca podatek VAT w twoim imieniu

KROK WSTĘPNY

     1. Przycisk załóż konto Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Podczas rejestracji w zakładce „CEL REJESTRACJI” wybierz opcję:

„Chcę powiązać się z firmą, żeby wysyłać:

 • zgłoszenia celne,
 • Intrastat,
 • deklaracje akcyzowe,
 • zgłoszenia SENT,
 • e-DD,
 • zapotrzebowanie lub inne wnioski na banderole,
 • i obsługiwać firmę w TAX FREE,
 • wnioski i inne dokumenty.

Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamość.

     2.  Zarejestruj firmę na PUESC – jeśli nie jest zarejestrowana.

Sprawdź, jak to zrobić w usłudze Rejestracja firmy i działanie w jej imieniu.

Uwaga! Twoja firma musi być zarejestrowana w obszarze TAX FREE.

Uwaga! W formularzu, który służy do rejestracji firmy na PUESC, możesz od razu powiązać reprezentanta z firmą. Wymagane uprawnienia dla powiązania reprezentanta z firmą, które są konieczne dla skorzystania z usługi, są opisane w punkcie 3.
Pamiętaj, że jednoczesna rejestracja firmy z reprezentacją wydłuża czas rejestracji, ponieważ musisz dostarczyć oryginał upoważnienia.

Możesz sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana – skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów udostępnionej w usłudze Sprawdź, czy firma jest zarejestrowana.

Jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne, skorzystaj z usługi Zmień lub usuń dane firmy.

     3.  Powiąż osobę z firmą – sprawdź, jak to zrobić w usłudze Powiąż reprezentanta z firmą.

Przygotować firmę do obsługi klientów w procedurze TAX FREE od 2022 roku może tylko osoba fizyczna bezpośrednio powiązana z firmą, tj. właściciel, pracownik bądź pełnomocnik firmy. Zaznacz uprawnienia do systemu TAX FREE.

Jeżeli już wcześniej zarejestrowałeś firmę na PUESC:

Uwaga! Twoja firma musi być zarejestrowana w obszarze TAX FREE.

Przygotować firmę do obsługi klientów w procedurze TAX FREE od 2022 roku może tylko osoba fizyczna bezpośrednio powiązana z firmą, tj. właściciel, pracownik bądź pełnomocnik firmy. Zaznacz uprawnienia do systemu TAX FREE.

Uwaga! Reprezentanci twojej firmy powinni mieć wcześniej założone konta na PUESC i posiadać nadany nr IDSISC.

KROK 0

 1. Zaloguj się Zaloguj się na PUESC
 2. Wybierz kontekst firmy, którą chcesz przygotować do obsługi klientów w procedurze TAX FREE od 2022 roku.

KROK 1

Przejdź do ustawień TAX FREE

Na stronie głównej PUESC:

KROK 2

Wybierz miejsca sprzedaży i przypisz im kasy fiskalne

 1. W zakładce „Miejsca sprzedaży” wybierz miejsca spośród miejsc prowadzenia działalności gospodarczej zgłoszonych do CEIDG lub do KRS.

Zaznacz pola typu checkbox przy wybranych miejscach sprzedaży, w których będzie prowadzona sprzedaż w procedurze TAX FREE oraz dokonywany będzie zwrot podatku VAT.

Każde zaznaczenie spowoduje dopisanie tego miejsca do profilu sprzedawcy.

 1. Wybierz zakładkę „Kasy fiskalne”

Uwaga! Możesz przypisać tylko kasy fiskalne online!

 1. Wybierz miejsce sprzedaży i dostępne kasy fiskalne w tym miejscu sprzedaży, a następnie kliknij przycisk

 1. Jeżeli chcesz odłączyć kasę od miejsca sprzedaży w procedurze TAX FREE kliknij na przycisk z numerem kasy np.:

KROK 3

Dodaj pracowników i przydziel im role

Uwaga! Jest to krok nieobowiązkowy. Możesz obsługiwać w systemie procedurę TAX FREE samodzielnie - posiadasz w systemie pełne uprawnienia, nie musisz dodawać siebie jako pracownika.

 1. Wybierz zakładkę „Pracownicy”
 2. Kliknij przycisk „Dodaj”.
 3. Wpisz IDSISC lub PESEL pracownika, jego imię i nazwisko.

Pamiętaj! Pracownik musi mieć założone konto na PUESC. Wystarczy, że będzie to konto z podstawowym zakresem uprawnień.

 1. Wybierz pracownikowi role w systemie:
 • Sprzedaż towarów - funkcjonalność obejmuje wystawienie i zatwierdzenie dokumentu TAX FREE oraz zapisanie dokumentu TAX FREE w uzgodnionym z podróżnym formacie pdf lub xml
 • Zwrot podatku w gotówce - funkcjonalność obejmuje wyszukanie dokumentu TAX FREE w celu ustalenia jego statusu oraz uzupełnienie w Ewidencji dokumentów TAX FREE daty zwrotu podatku i kwoty zwrotu podatku w formie gotówkowej
 • Zwrot podatku VAT bezgotówkowo - funkcjonalność obejmuje wyszukanie dokumentu TAX FREE w celu ustalenia jego statusu oraz uzupełnienie w Ewidencji dokumentów TAX FREE daty zwrotu podatku i kwoty zwrotu podatku w formie bezgotówkowej.
 • Zwrot podatku VAT wywóz przez obce przejście graniczne - funkcjonalność obejmuje:
  • wyszukanie dokumentu TAX FREE
  • wpisanie w Ewidencji dokumentów TAX FREE:
   • daty zwrotu podatku
   • kwoty zwrotu podatku, państwa członkowskiego UE, z którego terytorium nastąpił wywóz towarów poza obszar Wspólnoty
   • daty potwierdzenia wywozu towaru z dokumentu TAX FREE przez organ celny innego państwa członkowskiego UE
   • statusu potwierdzenia dokonanego przez urząd celny kraju wywozu
 1. Potwierdź operację za pomocą przycisku „Zapisz”
 2. Jeżeli pracownik nie posiada konta na PUESC, to jego dodanie nie będzie możliwe.
 3. Możesz zmienić uprawnienia dodanego pracownika korzystając z przycisku „Edytuj”
 4. Możesz usunąć dane pracownika korzystając z przycisku „Usuń”.

KROK 4

Zadeklaruj, czy masz umowę z firmą, która zwraca podatek VAT w twoim imieniu

Uwaga! Dotyczy tylko firm, które mają podpisaną umowę z firmą pośredniczącą w zwrocie podatku VAT

 1. Określ, czy będziesz korzystał z usług firm pośredniczących, które zwracają podatek VAT w twoim imieniu.
 2. Jeżeli deklarujesz, że będziesz korzystał z firm pośredniczących w zwrocie podatku VAT w twoim imieniu, zaznacz te podmioty z listy wymienionych.

Procedura TAX FREE umożliwia podróżnym uzyskanie zwrotu podatku VAT od towarów zakupionych na terytorium UE i wywiezionych poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej.

Od 1 stycznia 2022 roku podróżny będzie mógł otrzymać zwrot podatku VAT, jeżeli:

 • sprzedawca wystawi, z wykorzystaniem systemu TAX FREE, elektroniczny dokument TAX FREE,
 • podróżny wywiezie zakupiony towar poza granice Unii Europejskiej,
 • funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej potwierdzi wywóz towaru w systemie TAX FREE po sprawdzeniu zgodności danych dotyczących podróżnego, zawartych w dokumencie elektronicznym TAX FREE z danymi zawartymi w paszporcie lub innym dokumencie potwierdzającym tożsamość,
 • podróżny przedstawi potwierdzony wydruk elektronicznego dokumentu TAX FREE sprzedawcy – w przypadku gdy podróżny opuszcza Unię Europejską z terytorium państwa członkowskiego innego niż Polska.

Podatek VAT można zwrócić, jeżeli podróżny wywiózł zakupiony towar poza terytorium Unii Europejskiej nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła sprzedaż.

TAXFREE-PRZ (0) Zarządzanie profilem przedsiębiorcy obowiązuje od 01.07.2021 [TAXFREE]

Formularz zarządzania profilem przedsiębiorcy w zakresie TAX FREE

Usługa jest bezpłatna.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe. Komunikaty o planowanych przerwach w działaniu systemu będą publikowane na platformie PUESC.

W przypadku niedostępności usługi proszę poczekaj – staramy się, by przerwy nie trwały zbyt długo. Obsługa rejestracji na potrzeby TAX FREE dostępna jest wyłącznie w wersji elektronicznej.

Kontakt całodobowy 24/7/365 poprzez:

 • portal Centralny Service Desk

       przejdź do portalu  CSD - Centralny Service Desk (strona otwiera się w nowym oknie)

 • w polu temat wpisz nazwę usługi,
 • w treści wiadomości napisz, co działa nieprawidłowo lub czego chcesz się dowiedzieć,
 • wyślij wiadomość z adresu e-mail, którego użyłeś do założenia konta na PUESC (login PUESC),
 • telefon - 33 483 20 55 - czas oczekiwania oraz inne istotne informacje - kliknij w link otworzy się nowe okno

UWAGA: Wsparcie telefoniczne jest świadczone wyłącznie w zakresie zakładania konta na platformie PUESC, rejestracji firmy oraz powiązania osoby z firmą na potrzeby korzystania z usługi TAX FREE. Jeżeli twoje pytanie dotyczy ustawień TAX FREE i korzystania z formularza  TAXFREE-PRZ (0) zarejestruj zgłoszenie w portalu Centralny Service Desk. 

Czas realizacji

 • Rejestracja zgłoszeń oraz wniosków – niezwłocznie, całodobowo.
 • Obsługa standardowych zgłoszeń lub wniosków, dla których zostały opracowane rozwiązania – na bieżąco,  maksymalny czas obsługi zgłoszenia lub wniosku do  4 godzin.
 • Obsługa zgłoszeń, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej w dni robocze od 7:15 do 15:15 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 20 dni roboczych.
 • Obsługa wniosków, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej w dni robocze od 7:15 do 15:15 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 10 dni roboczych.
 1. Czy sprzedawca ma obowiązek wydać podróżnemu wydruk elektronicznego dokumentu TAX FREE po dokonaniu sprzedaży?

Nie ma obowiązku drukowania za każdym razem elektronicznego dokumentu TAX FREE. Sprzedawca wydaje elektroniczny dokument TAX FREE za zgodą i w formie uzgodnionej z podróżnym. W zależności od żądania podróżnego, sprzedawca drukuje elektroniczny dokument TAX FREE albo przesyła go na adres e-mail lub aplikację podróżnego.

 1. Czy podmiot pośredniczący, z którym mam zawartą umowę o zwrot podatku, będzie widział w systemie TAX FREE wszystkie wystawione przeze mnie dokumenty TAX FREE?

Sprzedawca podczas wystawiania dokumentu TAX FREE będzie każdorazowo wskazywał, czy dany dokument ma być rozliczony przez podmiot pośredniczący. Podmiot pośredniczący będzie miał zatem dostęp tylko do wskazanych (oznaczonych) przez sprzedawcę dokumentów TAX FREE.

 1. Jaki dokument będzie stanowił podstawę do dokonania zwrotu podatku VAT  w przypadku, gdy podróżny opuści terytorium Unii Europejskiej z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju (Polski)?

W przypadku gdy podróżny opuszcza terytorium Unii Europejskiej z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju (Polski), podstawą do dokonania zwrotu podatku jest wydruk elektronicznego dokumentu TAX FREE, potwierdzony przez właściwy organ celny kraju, przez który towary zostały wywiezione z terytorium Unii Europejskiej.

 1. Czy podczas procedury rejestracji na PUESC konieczne jest podanie wszystkich numerów unikatowych kas rejestrujących, na których będzie prowadzona sprzedaż w systemie TAX FREE (dla niektórych podatników to tysiące urządzeń i tysiące numerów)?

Numery unikatowe kas rejestrujących są automatycznie pobierane z rejestrów (systemów), do których zostały wcześniej zgłoszone. Do skonfigurowania konta na PUESC wymagane jest tylko przyporządkowanie numerów unikatowych kas rejestrujących do miejsc sprzedaży, w których prowadzona jest sprzedaż w procedurze TAX FREE.

 

Strony otwierają się w nowych oknach przeglądarki:

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 01 września 2021 11:38 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 28 czerwca 2021 15:06 Robert Żuławiński
Komórka odpowiedzialna: Departament Ceł MF