Kontakt całodobowy 24/7/365 poprzez:

  • portal Centralny Service Desk

       przejdź do portalu  CSD - Centralny Service Desk (strona otwiera się w nowym oknie)

  • w polu temat wpisz nazwę usługi,
  • w treści wiadomości napisz, co działa nieprawidłowo lub czego chcesz się dowiedzieć,
  • wyślij wiadomość z adresu e-mail, którego użyłeś do założenia konta na PUESC (login PUESC),
  • telefon - 33 483 20 55 - czas oczekiwania oraz inne istotne informacje - kliknij w link otworzy się nowe okno

UWAGA: Wsparcie telefoniczne jest świadczone wyłącznie w zakresie zakładania konta na platformie PUESC, rejestracji firmy oraz powiązania osoby z firmą na potrzeby korzystania z usługi TAX FREE. Jeżeli twoje pytanie dotyczy ustawień TAX FREE i korzystania z formularza  TAXFREE-PRZ (0) zarejestruj zgłoszenie w portalu Centralny Service Desk. 

Czas realizacji

  • Rejestracja zgłoszeń oraz wniosków – niezwłocznie, całodobowo.
  • Obsługa standardowych zgłoszeń lub wniosków, dla których zostały opracowane rozwiązania – na bieżąco,  maksymalny czas obsługi zgłoszenia lub wniosku do  4 godzin.
  • Obsługa zgłoszeń, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej w dni robocze od 7:15 do 15:15 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 20 dni roboczych.
  • Obsługa wniosków, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej w dni robocze od 7:15 do 15:15 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 10 dni roboczych.