Statystyka UE (Intrastat)

INTRASTAT to system gromadzenia danych stosowany do dostarczania informacji statystycznych dotyczących wywozów i przywozów towarów w ramach Unii Europejskiej nie będących przedmiotem zgłoszenia celnego.

Jeżeli prowadzisz wymianę towarową z państwami członkowskimi UE, zobowiązany jesteś do składania zgłoszeń INTRASTAT.

Dodatkowe informacje na temat systemu INTRASTAT znajdziesz w serwisie Głównego Urzędu Statystycznego (link otwiera się w nowym oknie).

Na PUESC możesz skorzystać z elektronicznej usługi skarbowo-celnej umożliwiającej

  • składanie zgłoszeń INTRASTAT w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego AIS/INTRASTAT (Podsystem INTRASTAT Automatycznego Systemu Importu).

Dowiedz się więcej  i skorzystaj z usługi: