Złóż deklarację dla podatku od gier

Usługa skierowana jest do ciebie, jeśli jesteś podmiotem gospodarczym i chcesz opłacić podatek od gier z wyłączeniem pokera rozgrywanego w formie turnieju gry w pokera.

Z usługi można skorzystać za pomocą dedykowanego formularza (POG-5) lub kanału webservice (usługa sieciowa).

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

Pamiętaj – musisz podpisać deklarację w sposób określony w KROKU 2.

KROK WSTĘPNY

Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Wybierz "PODSTAWOWY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Deklarację możesz również złożyć, jeśli posiadasz konto z rozszerzonym zakresem uprawnień.

KROK 0

Zaloguj się na PUESC.

KROK 1

Wypełnij formularz POG-5

 1. Wybierz na PUESC formularz deklaracji POG-5 (3)- Deklaracja ­- obowiązuje od 01.04.2017 [ZEFIR2]]strona otwiera się w nowym oknie
 2. Wypełnij formularz. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do niektórych pól formularza – znajdziesz je, klikając w ikonę (przycisk) „i”.
 3. Wygeneruj dokument (deklarację) i przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

KROK 2

Podpisz deklarację

Możesz to zrobić na 2 sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,

KROK 3

Wyślij deklarację

 1. W zakładce

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

zaznacz i wyślij deklarację.

 1. Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

i sprawdź, czy otrzymałeś UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru). UPO potwierdza, że złożyłeś deklarację w formie elektronicznej i możesz zapłacić zadeklarowany podatek tradycyjnym przelewem. Wysłana przez ciebie deklaracja będzie weryfikowana w systemie.

KROK 4

Zapłać podatek od gier

Możesz to zrobić na dwa sposoby:

 1. za pomocą e-Płatności:
 • sprawdź, czy złożony dokument (deklaracja) w zakładce
  Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty
 • uzyskał „Status e-Płatności” „Do zapłaty”, 
 • wybierz przycisk [ZAPŁAĆ],
 • odśwież ekran i sprawdź, czy status dokumentu w kolumnie „Status e-Płatności”
  (Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty)
  zmienił się na „Transakcja zrealizowana”– może to potrwać około 60 sekund.
  UWAGA! Opłata online zostanie powiększona o prowizję w wysokości 59 gr.
 1. przelewem tradycyjnym (PRZELEW do US).

Więcej dowiesz się w sekcji Ile zapłacisz.

Wybierz właściwy formularz deklaracji – kieruj się okresem, za który składasz deklarację:

 1. Jeśli składasz deklarację za okres od 04.2017- wypełnij:

POG-5 (3)- Deklaracja - obowiązuje od 01.04.2017 [ZEFIR2] 

Formularz deklaracji dla podatku od gier

 1. Jeśli składasz deklarację za okres od 02.2017 do 03.2017 - wypełnij:

POG-5 (2)- Deklaracja - obowiązuje od 01.02.2017do 31.03.2017 [ZEFIR2] 

Formularz deklaracji dla podatku od gier

 1. Jeśli składasz deklarację za okres od 01.2016 do 01.2017 - wypełnij:

POG-5 (1)- Deklaracja - obowiązuje od 01.01.2016 do 31.01.2017 [ZEFIR2] 

Formularz deklaracji dla podatku od gier

 1. Jeśli składasz deklarację za okres do 12.2015 - wypełnij:

POG-5 (inicjalna)- Deklaracja - obowiązuje do 31.12.2015 [ZEFIR2] 

Formularz deklaracji dla podatku od gier

O wysokości podatku od gier dowiesz się z wypełnionego formularza deklaracji.

Podatek od gier możesz zapłacić przelewem tradycyjnym na konto organu podatkowego:

 • w bankowości internetowej wybierz „PRZELEW do US”,
 • wybierz rachunek bankowy nr 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000,
 • wpisz nazwę i adres organu podatkowego: Urząd Skarbowy w Nowym Targu, ul. Parkowa 13, 34-400 Nowy Targ,
 • wpisz nazwę i adres zobowiązanego:
 • NIP (podatnik prowadzący działalność gospodarczą) lub
 • PESEL (podatnik nie prowadzący działalności gospodarczej),
 • wybierz Typ okresu: M lub J-dzień (jeżeli urządzasz gry objęte monopolem państwowym) i wpisz datę powstania obowiązku podatkowego np. 25 października 2021 r. tj. 21J2510; w przypadku deklaracji wielopozycyjnych wpisz najwcześniejszą datę powstania obowiązku podatkowego),
 • wybierz symbol formularza POG-5.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

Jeśli problemy techniczne nie pozwolą ci złożyć deklaracji elektronicznie, przekaż ją w formie papierowej. Do złożenia deklaracji papierowej w urzędzie będzie ci potrzebny wzór deklaracji do wydruku – znajdziesz go w części Przydatne linki. Wypełnij formularz i złóż go we właściwym urzędzie skarbowym.

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 06.10.2023 11:19 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 07.06.2021 14:58 Artur Orlicz