Złóż deklarację w sprawie podatku akcyzowego od suszu tytoniowego

Usługa skierowana jest do ciebie jeśli jesteś podatnikiem (osobą fizyczną lub podmiotem gospodarczym) i:

 • nabywasz wewnątrzwspólnotowo susz tytoniowy;
 • sprzedajesz susz tytoniowy;
 • zużywasz susz tytoniowy.

Z usługi możesz skorzystać za pomocą dedykowanego formularza (AKC-ST/AKC-STn) lub kanału webservice (usługa sieciowa).

Uwaga! Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, to jesteś zobowiązany do składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Pamiętaj aby deklarację złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem - nie czekaj na ostatni dzień terminu do złożenia deklaracji.

Pamiętaj – musisz podpisać deklarację w sposób określony w KROKU 2.

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

KROK WSTĘPNY

Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Wybierz "PODSTAWOWY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Deklarację możesz również złożyć, jeśli posiadasz konto z rozszerzonym zakresem uprawnień.

KROK 0

Zaloguj się na PUESC.

KROK 1

Wypełnij formularz AKC-ST/ AKC-STn

 1. Wybierz na PUESC formularz deklaracji AKC-ST/STn (6) - Deklaracja - obowiązuje za okresy rozliczeniowe od 04.2022 [ZEFIR2]strona otwiera się w nowym oknie
 2. Wypełnij formularz. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do niektórych pól formularza – znajdziesz je, klikając w ikonę (przycisk) „i”.
 3. Wygeneruj dokument (deklarację) i przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłkistrona otwiera się w nowym oknie

KROK 2

Podpisz deklarację

Możesz to zrobić na 4 sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
 3. kwotą przychodu (z Twojego PIT) za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesłania deklaracji,
 4. profilem zaufanym.

KROK 3

Wyślij deklarację

 1. W zakładce

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłkistrona otwiera się w nowym oknie

zaznacz i wyślij deklarację.

 1. Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumentystrona otwiera się w nowym oknie

i sprawdź, czy otrzymałeś UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru). UPO potwierdza, że złożyłeś deklarację w formie elektronicznej i możesz zapłacić zadeklarowany podatek tradycyjnym przelewem. Wysłana przez ciebie deklaracja będzie weryfikowana w systemie.

KROK 4

Zapłać akcyzę

Możesz to zrobić na dwa sposoby:

 1. za pomocą e-Płatności:
 • sprawdź, czy złożony dokument (deklaracja) w zakładce
  Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumentystrona otwiera się w nowym oknie
 • uzyskał „Status e-Płatności” „Do zapłaty”, 
 • wybierz przycisk [ZAPŁAĆ],
 • odśwież ekran i sprawdź, czy status dokumentu w kolumnie „Status e-Płatności”
  (Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumentystrona otwiera się w nowym oknie)
  zmienił się na „Transakcja zrealizowana”– może to potrwać około 60 sekund.
  UWAGA! Opłata online zostanie powiększona o prowizję w wysokości 59 gr.
 1. przelewem tradycyjnym (PRZELEW do US).

Więcej dowiesz się w sekcji Ile zapłaciszstrona otwiera się w nowym oknie.

Obowiązek podatkowy z tytułu akcyzy od suszu tytoniowego powstaje z dniem:

 •  nabycia wewnątrzwspólnotowego suszu tytoniowego;
 •  wydania suszu tytoniowego w przypadku dokonania jego sprzedaży;
 •  zużycia suszu tytoniowego;
 • nabycia lub wejścia w posiadanie suszu tytoniowego przez inny podmiot niż podmiot prowadzący skład podatkowy, pośredniczący podmiot tytoniowy, grupa producentów, organizacja producentów, lub producent surowca tytoniowego, który wyprodukował susz tytoniowy, jeżeli nie została od niego zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży suszu tytoniowego.

Deklarację składasz do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Wybierz właściwy formularz deklaracji – kieruj się datą złożenia:

 1. Jeśli składasz/korygujesz deklarację za okresy rozliczeniowe od kwietnia 2022 roku - wypełnij:

AKC-ST/STn (6) Deklaracja obowiązuje od 04.2022 [ZEFIR2]

Formularz deklaracji dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego

 1. Jeśli składasz/korygujesz deklarację za okres od 03.2019 do do 03.2022 - wypełnij:

AKC-ST/STn (5) ­ Deklaracja ­ obowiązuje od 01.03.2019 [ZEFIR2]

Formularz deklaracji dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego

 1. Jeśli składasz/korygujesz deklarację złożoną w okresie od 02.2017 do 02.2019 – wypełnij:

AKC-ST/STn (4) ­ Deklaracja ­ obowiązuje od 01.02.2017 do 28.02.2019 [ZEFIR2]

Formularz deklaracji dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego

 1. Jeśli składasz/korygujesz deklarację złożoną w okresie od 01.2016 do 01.2017 – wypełnij:

AKC-ST/STn (3) ­ Deklaracja ­ obowiązuje od 01.01.2016 do 31.01.2017 [ZEFIR2]

Formularz deklaracji dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego

 1. Jeśli składasz/korygujesz deklarację złożoną w okresie do 12.2015 – wypełnij:

AKC-ST/STn (inicjalna) ­ Deklaracja ­ obowiązuje do 31.12.2015 [ZEFIR2]

Formularz deklaracji dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego

O wysokości akcyzy dowiesz się z wypełnionego formularza deklaracji.

Akcyzę możesz zapłacić przelewem tradycyjnym na konto organu podatkowego:

 • W bankowości internetowej wybierz „PRZELEW do US”
 • Wybierz rachunek bankowy nr:

84 1010 1270 0008 2422 2400 0000

 • Wpisz nazwę i adres organu podatkowego: Urząd Skarbowy w Nowym Targu, ul. Parkowa 13, 34-400 Nowy Targ
 • wpisz nazwę i adres zobowiązanego oraz podaj:

NIP (podatnik prowadzący działalność gospodarczą) lub

PESEL (podatnik nieprowadzący działalności gospodarczej),

 • Wybierz Typ okresu: miesiąc
 • wybierz symbol formularza AKC-ST lub AKC-STn.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

Jeśli problemy techniczne nie pozwolą ci złożyć deklaracji elektronicznie, przekaż ją w formie papierowej. Do złożenia deklaracji papierowej w urzędzie będzie ci potrzebny wzór deklaracji do wydruku – znajdziesz go w części  Przydatne linki. Wypełnij formularz i złóż go we właściwym urzędzie skarbowym.

Uwaga! Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, to jesteś zobowiązany do składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Pamiętaj, aby złożyć deklarację z odpowiednim wyprzedzeniem – nie czekaj na ostatni dzień terminu do złożenia deklaracji.

Strony otworzą się w nowych oknach przeglądarki:

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (strona otwiera się w nowym oknie)

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 22.09.2023 11:45 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 08.06.2021 10:44 Artur Orlicz