Track & Trace – uzyskaj możliwość obrotu wyrobami tytoniowymi

Systemem Śledzenia Wyrobów Tytoniowych (Track&Trace) objęte są podmioty biorące udział w obrocie wyrobami tytoniowymi, w tym:

  • będące producentami, importerami lub hurtownikami wyrobów tytoniowych,
  • prowadzące magazyny, w których są składowane wyroby tytoniowe,
  • firmy transportowe przewożące wyroby tytoniowe, dokonujące przeładunków w centrach logistycznych,
  • prowadzące punkt sprzedaży detalicznej, w którym oferowane są wyroby tytoniowe konsumentom.

Cel funkcjonowania Systemu

  • zwalczanie nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi,
  • ochrona zdrowia publicznego, budżetu państwa, oraz podmiotów prowadzących legalną działalność w zakresie wyrobów tytoniowych.

Obowiązek rejestracji w Systemie

Warunkiem legalnego uczestnictwa w obrocie wyrobami tytoniowymi jest zarejestrowanie się w Systemie Track&Trace, poprzez stronę www.idissuer.pl (strona otwiera się w nowym oknie) i uzyskanie kodu identyfikacyjnego podmiotu gospodarczego oraz kodów identyfikacyjnych dla każdego zakładu (miejsca), w którym magazynujesz lub sprzedajesz wyroby tytoniowe. Za rejestrację w Systemie Track&Trace odpowiada Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Jeżeli prowadzisz punkt detaliczny i sprzedajesz wyroby tytoniowe jedynie konsumentom, uzyskanie kodu identyfikacyjnego podmiotu gospodarczego oraz kodów identyfikacyjnych zakładu dla wszystkich punktów sprzedaży, to jedyny obowiązek jaki musisz spełnić, aby móc sprzedawać wyroby tytoniowe konsumentom.

Pozostałe obowiązki wynikające z funkcjonowania Systemu

Podmioty inne niż prowadzące punkty sprzedaży detalicznej, w zależności od roli jaką pełnią w obrocie wyrobami tytoniowymi, poza obowiązkiem rejestracji muszą, m.in.:

  • rejestrować maszyny i części maszyn wykorzystywane do produkcji wyrobów tytoniowych,
  • oznaczać opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych niepowtarzalnym identyfikatorem oraz zabezpieczeniem odpornym na ingerencję,
  • rejestrować nabycia oraz wysyłki wyrobów tytoniowych, zamówienia, faktury i płatności za wyroby tytoniowe.

Więcej o obowiązkach dowiesz się z podręcznika Komisji Europejskiej „Systemy identyfikowalności i zabezpieczeń wyrobów tytoniowych w UE” dostępnego w sekcji Instrukcje i przydatne linki.

Strony otwierają się w nowych oknach przeglądarki:

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 24.04.2024 11:14 Leszek Zienkiewicz
Pierwsza publikacja: 24.04.2024 10:48 Monika Damentko