Złóż przywozowe zgłoszenie celne i wykonaj inne obowiązki związane z przywozem towaru

Usługa skierowana jest do osób, które zgłaszają towary nieunijne do przywozowej odprawy celnej (importerzy/odbiorcy towarów lub ich przedstawiciele).

Dzięki usłudze dopełnisz formalności związanych z objęciem towaru przywozową procedurą celną albo z czasowym składowaniem towaru. Wymagane formalności zrealizujesz na PUESC w formie elektronicznej, przesyłając odpowiednie komunikaty do Automatycznego Systemu Importu (AIS/IMPORT):

 • Standardowe Zgłoszenie Celne (komunikat ZC215),
 • Uproszczone Zgłoszenie Celne – bez pozwolenia (komunikat ZC215UPB),
 • Uproszczone Zgłoszenie Celne – z pozwoleniem (komunikat ZC215UPZ),
 • Uzupełniające Zgłoszenie Celne (komunikat ZC215UZP),
 • Powiadomienie składane w ramach wpisu do rejestru zgłaszającego (komunikat PW215),
 • Deklaracja Czasowego Składowania (komunikat DS115).

Uwaga! Przesyłki z kraju trzeciego o wartości:

 • do 150 EUR (obrót pocztowy i kurierski),
 • w przedziale powyżej 150 do 1000 EUR (wyłącznie obrót pocztowy)

zgłoś do procedury dopuszczenia do obrotu z wykorzystaniem komunikatów obsługiwanych przez AIS/e-COMMERCE.

Usługę realizuje system AIS/IMPORT za pośrednictwem dwóch portali:

 • puesc.gov.pl (Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo – Celnych PUESC) – Mój pulpit (widoczny po zalogowaniu się) – portal podstawowy,
 • bcp.mf.gov.pl – portal alternatywny, stosowany w przypadku awarii portalu podstawowego.

Oba portale świadczą usługi komunikacji poprzez trzy kanały komunikacyjne:

 1. interfejs niewizualny, dostępny w oprogramowaniu zainstalowanym po stronie podmiotu;
  • typ pull – wywoływanie serwisów sieciowych świadczonych przez KAS przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów,
  • typ push – wywoływanie serwisów sieciowych świadczonych przez KAS przy wysyłaniu komunikatów przez podmiot; wywoływanie serwisów sieciowych świadczonych przez podmiot przy odbieraniu komunikatów przez podmiot;
 2. pocztę e-mail;
 3. interfejs WWW, dostępny w przeglądarce internetowej.

Materiały informacyjne z zakresu zasad działania wskazanych kanałów komunikacji znajdziesz na PUESC w zakładce Usługi sieciowe - informacje i specyfikacje.

Pamiętaj!

W zależności od kanału komunikacyjnego, który wybrałeś, komunikat zwrotny:

 • odbierzesz we własnej aplikacji,
 • dostaniesz w poczcie e-mail,
 • zawsze będzie dostępny, odpowiednio na PUESC lub BCP.

Do objęcia towaru przywozową procedurą celną służy zgłoszenie celne. Przygotuj odpowiedni komunikat obsługiwany przez system AIS/IMPORT. W przypadku standardowych zgłoszeń celnych jest nim komunikat ZC215.

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

Pamiętaj!

 • Komunikat powinien być przygotowany zgodnie ze specyfikacją XML dla AIS/IMPORT oraz zgodnie z „Instrukcją wypełniania zgłoszeń celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2” albo „Instrukcją wypełniania deklaracji do czasowego składowania w systemie AIS/IMPORT”. Specyfikacje oraz instrukcje znajdziesz na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacjestrona otwiera się w nowym oknie – w sekcji System AIS.
 • Żeby wysyłać komunikaty do AIS/IMPORT, musisz uzyskać dostęp do usług elektronicznych PUESC – patrz KROK WSTĘPNY oraz podpisać zgłoszenie – patrz KROK 2.

KROK WSTĘPNY

 1. Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.
  Wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.
  Podczas rejestracji w zakładce „CEL REJESTRACJI” wybierz opcję:
  „Chcę powiązać się z firmą, żeby wysyłać:
  • zgłoszenia celne,
  • Intrastat,
  • deklaracje akcyzowe,
  • zgłoszenia SENT,
  • e-DD,
  • wnioski i inne dokumenty.”.

  Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamość.strona otwiera się w nowym oknie

 2. Zarejestruj firmę na PUESC – jeśli nie jest zarejestrowana. Sprawdź, jak to zrobić w usłudze Zarejestruj dane firmy na PUESC.strona otwiera się w nowym oknie

  Uwaga!
  W formularzu, który służy do rejestracji firmy na PUESC, możesz od razu powiązać reprezentanta z firmą. Wymagane uprawnienia dla powiązania reprezentanta z firmą, które są konieczne dla skorzystania z usługi  - patrz punkt 3.
  Pamiętaj, że jednoczesna rejestracja firmy z reprezentacją wydłuża czas rejestracji, ponieważ musisz dostarczyć oryginał upoważnienia.
  Możesz sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana – skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów udostępnionej w usłudze Sprawdź, czy firma jest zarejestrowana.strona otwiera się w nowym oknie
  Jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne, skorzystaj z usługi Zmień dane firmy na PUESC.strona otwiera się w nowym oknie

 3. Powiąż osobę z firmą – sprawdź, jak to zrobić w usłudze Powiąż reprezentanta z firmą.strona otwiera się w nowym oknie
  • Pamiętaj, że możesz powiązać z firmą jedynie taką osobę, która w upoważnieniu otrzymała uprawnienie „AIS - IMPORT”.
  • Przed przyjęciem zgłoszenia celnego następuje weryfikacja uprawnień (pracownik – firma) oraz powiązań związanych z rodzajem przedstawicielstwa zadeklarowanego w zgłoszeniu celnym (jeśli importer/odbiorca jest reprezentowany przez przedstawiciela). W przypadku negatywnego wyniku walidacji, komunikat zgłoszenia zostanie odrzucony.

KROK 0

Zaloguj się na PUESC.

KROK 1

Wczytaj plik ze zgłoszeniem celnym

 1. Przejdź do zakładki Mój pulpit | Do wysyłki i robocze.
 2. Wybierz przycisk „Nowy dokument”.
 3. Wybierz przycisk „Z pliku”.
 4. Naciśnij przycisk „Wybierz pliki” i wybierz przygotowany plik.
 5. Naciśnij przycisk „Prześlij pliki”.

KROK 2

Podpisz plik ze zgłoszeniem celnym

Możesz to zrobić na 2 sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego.

Żeby podpisać plik ze zgłoszeniem celnym:

 1. Przejdź do zakładki
  Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki
 2. Zaznacz wybrane zgłoszenie.
 3. Wybierz przycisk „Podpis”.
 4. Wybierz metodę podpisu i naciśnij przycisk „Podpisz”.

KROK 3

Wyślij plik ze zgłoszeniem celnym

 1. Przejdź do zakładki Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki.
 2. Zaznacz wybrane zgłoszenie i naciśnij przycisk „Wyślij”.

KROK 4

Odbierz Powiadomienie o Długu

 1. Wybierz Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty.
 2. Ustaw filtr dla ZC291 i wybierz przycisk „Filtruj”.
 3. Kliknij dwukrotnie w wyszukany dokument.
 4. Otwórz podgląd dokumentu – wybierz „Podgląd dokumentu” lub „Szczegóły dokumentu”.
 5. Wybierz „Pobierz XML”.

KROK 5

Zapłać należności celno-podatkowe

Więcej dowiesz się w sekcji Ile zapłacisz.strona otwiera się w nowym oknie

KROK 6

Odbierz Poświadczone Zgłoszenie Celne

 1. Wybierz Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty.
 2. Ustaw filtr dla ZC299 i wybierz przycisk „Filtruj”.
 3. Kliknij dwukrotnie w wyszukany dokument.
 4. Otwórz podgląd dokumentu – wybierz „Podgląd dokumentu” lub „Szczegóły dokumentu”.
 5. Wybierz „Pobierz XML”.

Uwaga! Powiadomienie o Długu (POD) oraz Poświadczone Zgłoszenie Celne (PZC) to główne komunikaty, które występują w procesie obsługi standardowego zgłoszenia celnego ZC215. Pełen wykaz komunikatów, które obsługiwane są przez AIS/IMPORT i mogą wystąpić w czasie korzystania z usługi wynika ze specyfikacji xml dla AIS/MPORT (znajdziesz ją na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacjestrona otwiera się w nowym oknie – w sekcji System AIS – Specyfikacje komunikatów AIS – AIS/IMP).

 1. Korzystanie z usługi wymaga przygotowania odpowiedniego komunikatu obsługiwanego przez AIS/IMPORT, zgodnie ze specyfikacją XML dla tego systemu.
 2. Komunikaty przekazywane do AIS/IMPORT podlegają automatycznej walidacji systemowej. Jeśli komunikat będzie poprawny pod względem formalnym i strukturalnym, zostanie przyjęty do obsługi przez system, czego potwierdzeniem będzie przesłanie do podmiotu potwierdzenia złożenia komunikatu do systemu AIS/IMPORT (tzw. UPO). Jeśli komunikat nie będzie mógł zostać zakwalifikowany do obsługi, do podmiotu zostanie przesłany komunikat informujący o odrzuceniu (tzw. nieUPO).
  Wymagane jest zapoznanie się z treścią stwierdzonych nieprawidłowości i postępowanie adekwatnie do sytuacji i wskazanych w odrzuceniu nieprawidłowości (np. może zachodzić potrzeba korekty danych i ponownego przesłania poprawionego komunikatu).
 3. Podstawowym komunikatem standardowego zgłoszenia celnego jest komunikat ZC215. Jeśli podmiot otrzymał UPO, ale standardowe zgłoszenie celne nie zostało jeszcze przyjęte przez organ celny (brak informacji o nadanym numerze MRN), podmiot ma możliwość wnioskowania o jego anulowanie.
 4. Jeśli standardowe zgłoszenie celne zostało przez organ celny przyjęte (posiada nadany numer MRN), ale towar nie został poddany kontroli i nie został zwolniony do procedury, podmiot ma możliwość skorygowania danych zgłoszenia celnego z wykorzystaniem funkcjonalności sprostowania.
 5. System AIS/IMPORT posiada także funkcjonalność unieważnienia zgłoszenia celnego, zarówno przed zwolnieniem towaru do procedury, jak i po zwolnieniu.
 6. Rodzaje i sekwencja przekazywania komunikatów (przez podmiot i do podmiotu) w poszczególnych przypadkach związanych z obsługą standardowego zgłoszenia celnego, procedur uproszczonych oraz czasowego składowania przedstawione zostały w „Informatorze dla podmiotów zaangażowanych w przywozowe procesy celne realizowane drogą elektroniczną”. W pkt 4 Informatora dotyczącym komunikatów wskazane są powody ich wysyłania oraz czy i jakie działania są potrzebne w następstwie ich otrzymania. Dokument został udostępniony na PUESC w zakładce „Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje” w sekcji „System AIS - Materiały informacyjne AIS – AIS/IMP”.
 7. Dokumenty będące załącznikami do zgłoszenia celnego, które najczęściej występują w obrocie towarowym oraz zasady ich przedkładania organom celnym znajdziesz w instrukcji „Dokumenty przedkładane na potrzeby obsługi elektronicznych zgłoszeń celnych”. Instrukcja pod nazwą „e-Załączniki Instrukcja dla podmiotów” wraz z wykazami dokumentów została udostępniona na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje w sekcji „System AIS  - Materiały informacyjne AIS – e-Załączniki".

Dokonywanie przywozowych zgłoszeń celnych wiąże się z koniecznością uiszczenia należności celno-podatkowych, wymaganych w odniesieniu do towarów, które są zgłaszane do odprawy celnej.

Zapłata należności celno-podatkowych albo ich zabezpieczenie jest warunkiem zwolnienia towaru do procedury i uzyskania komunikatu ZC299, czyli Poświadczonego Zgłoszenia Celnego.

Jeśli chcesz uiścić należności celno-podatkowe w formie płatności elektronicznych online w czasie rzeczywistym, skorzystaj z usługi Zapłać należności poprzez e-Płatności.

Należności celno-podatkowe możesz również opłacić przelewem tradycyjnym.

Pamiętaj!

 • Kwoty należności celno-podatkowych obliczane są przez zgłaszających i podawane w komunikatach zgłoszeń celnych (ZC215).
 • Jeśli organy celne przeprowadzą weryfikację zgłoszenia celnego, w wyniku której zakwestionują obliczenia dokonane przez zgłaszającego, może zostać wydana decyzja określająca prawidłową wysokość należności celno-podatkowych.
 • Decyzje dotyczące towaru zgłoszonego do przywozowej procedury celnej z wykorzystaniem systemu AIS/IMPORT mogą być wydawane nie tylko przed zwolnieniem towaru do procedury, ale także po zwolnieniu.

Informacje o wystąpieniu awarii ogólnokrajowej albo utrudnień ogólnopolskich (planowanych lub wynikających z sytuacji awaryjnych) publikowane są na stronach PUESC. Wraz z nimi publikowane są szacowane terminy, w których planowane jest usunięcie niedostępności, jak również jaki zasięg ma niedostępność wynikająca z awarii.

Staramy się, aby okresy niedostępności ze względu na prace serwisowe ograniczać do niezbędnego minimum.

Procedura awaryjna dla systemu AIS/IMPORT polega na przesłaniu podpisanego elektronicznie zgłoszenia celnego do systemu KOMUNIKATOR+ i znajduje zastosowanie dla tych zgłaszających, którzy nie mogą albo nie zdecydują się zaczekać na przywrócenie prawidłowego działania systemu AIS/IMPORT. Zasady stosowania tej procedury zostały opisane w dokumencie „Procedura awaryjna z wykorzystaniem aplikacji KOMUNIKATOR + w przypadkach niedostępności systemów AIS/IMPORT, AES/ECS2 oraz NCTS2”. Materiał ten został udostępniony na PUESC w zakładce „Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje” w sekcji „System AIS - Materiały informacyjne AIS – AIS/IMP”.

W instrukcji „Realizacja procedury awaryjnej w systemach AIS/IMPORT, AES/ECS2 i NCTS2 z wykorzystaniem systemu KOMUNIKATOR+” zawarte są szczegóły techniczne dotyczące stosowania systemu KOMUNIKATOR+, w tym zasady konstruowania wiadomości e-mail z plikiem XML. Dokument został udostępniony na PUESC w zakładce Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje w sekcji „System AES - Materiały informacyjne AES”.

Zapoznaj się z opracowaniami i dokumentami dotyczącymi przywozowych zgłoszeń celnych, opublikowanymi w zakładce Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje w sekcji „System AIS – Materiały informacyjne AIS – AIS/IMP”.

Strony w serwisie EUR-Lex (Baza aktów prawnych Unii Europejskiej) oraz ISAP (Internetowy System Aktów Prawnych) otwierają się w nowych oknach przeglądarki:

Podstawowe unijne regulacje celne dotyczące dokonywania zgłoszeń celnych

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny
 2. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny
 3. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego
 4. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/341 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego w okresie, gdy nie działają jeszcze odpowiednie systemy teleinformatyczne, i zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446
 5. Rozporządzenie ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych – rozporządzenie Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych

Podstawowe krajowe regulacje celne dotyczące dokonywania zgłoszeń celnych

 1. Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne
 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zgłoszeń celnych
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 24.08.2023 12:38 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 15.07.2022 15:55 Sylwia Mystkowska