FAQ

Sprawy z zakresu akcyzy


Sprawdź, czy otrzymałeś komunikatu o błędzie we wniosku. Komunikat powinien pojawić się w ciągu 5 minut.
Jeśli otrzymałeś komunikat o błędzie, popraw wniosek i wyślij go ponownie. W przeciwnym przypadku skontaktuj się z Help Desk.

ID: 647169421

Jeśli nie złożysz wstępnego zapotrzebowania, nie masz gwarancji, że otrzymasz banderole.

ID: 647169405

Złóż niezwłocznie korektę zmniejszającą złożonego zamówienia. Jeśli tego nie zrobisz, zostaniesz obciążony kosztami wytworzenia banderol.

ID: 647177499

Jeśli wystąpiła awaria lub usługa nie działa, możesz złożyć wstępne zapotrzebowanie w formie papierowej w Ministerstwie Finansów lub wysłać je pocztą na adres Ministerstwa Finansów.

ID: 647182031

Nie. Decyzja WIA jest dokumentem, który ułatwia stosowanie przepisów prawa podatkowego.

ID: 685176243

Nie.

ID: 666977129

Nie.

ID: 647177451

Tak, w przypadku ustalenia w toku prowadzonego postępowania, że wyrób/pojazd nie jest wyrobem akcyzowym albo samochodem osobowym, otrzymasz decyzję o odmowie wydania WIA stanowiącą potwierdzenie, że wyrób/pojazd będący przedmiotem wniosku nie stanowi wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego.

ID: 685162472

Tak.

ID: 647177483

Złożenie powiadomienia jest bezpłatne.

ID: 666977114

Złożenie wstępnego zapotrzebowania jest bezpłatne.

ID: 647177435

Tak. Jednak pamiętaj, że prawidłową kolejnością jest złożenie wstępnego zapotrzebowania przed złożeniem wniosku.

ID: 647152489

Tak.

ID: 647177467

Termin udzielenia Wiążącej Informacji Akcyzowej wynosi nie więcej niż 3 miesiące od dnia otrzymania wniosku o wydanie WIA.

ID: 685176227

Upoważnienie do wydania banderol wymaga przygotowania decyzji. Jeśli podałeś adres e-mail, otrzymasz upoważnienie drogą mailową.

ID: 647152473

Kwotą przychodu możesz podpisać powiadomienie składane we własnym imieniu - jeżeli jesteś osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność.

ID: 666977181

Kwotą przychodu możesz podpisać wniosek składany we własnym imieniu - jeżeli jesteś osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność.

ID: 647169453

Od decyzji WIA służy odwołanie, które można wnieść w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Od 1 lipca 2023 r. organem odwoławczym w zakresie wiążących informacji akcyzowych jest Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Dyrektor KIS przejął w tym zakresie kompetencje Dyrektora IAS w Warszawie (dotychczasowego organu odwoławczego).

ID: 685176259

Twój wniosek oczekuje na rozpatrzenie przez urząd. Jeśli podałeś adres e-mail, otrzymasz informację o możliwości zapłaty.

ID: 646870577

Kontakt z Help Desk SISCPomoc techniczna w zakresie zakładania konta na PUESC:

 • portal Centralny Service Desk
  przejdź do portalu CSD - Centralny Service Desk (strona otwiera się w nowym oknie)
 • e-mail: helpdesk-eclo@mf.gov.pl
  • w polu "temat" wpisz nazwę usługi,
  • w treści wiadomości opisz, co działa nieprawidłowo bądź napisz, czego chcesz się dowiedzieć,
  • wyślij wiadomość z adresu e-mail, który został użyty do założenia konta na PUESC (login PUESC);
 • telefon - wsparcie całodobowe (z wyjątkiem przerwy technicznej w godzinach 21.00-22.00):
  • 22 330 03 30 (połączenia z telefonów komórkowych),
  • 801 055 055 (połączenia z telefonów stacjonarnych),
  • +48 22 330 03 30 (połączenia z zagranicy).

Pomoc merytoryczna w zakresie WIA:

 • elektronicznie

Pytania możesz przesyłać przez internetowy formularz na stronie internetowej podatki.gov.pl (strona otwiera się w nowym oknie), wybierając przycisk „Skontaktuj się z nami”, a następnie opcję „Napisz do nas”.

Pamiętaj! Wypełnij wszystkie obowiązkowe pola formularza. Na adres e-mail wskazany w formularzu prześlemy potwierdzenie przekazania pytania (wraz z nadanym mu numerem), a następnie odpowiedź.

Jeżeli twoje pytanie dotyczy WIA – wybierz temat – Podatek akcyzowy.

 • telefonicznie

Dzwoniąc na infolinię (wsparcie w dni robocze w godzinach 8.00-18.00):

+48 22 330 03 30 (połączenia z telefonów komórkowych),

+48 801 055 055 (połączenia z telefonów stacjonarnych),

+48 22 330 03 30 (połączenia z zagranicy),

możesz uzyskać pomoc w zakresie zagadnień merytorycznych związanych z wypełnieniem wniosku WIA, wybierając infolinię podatkowo-celną – wewnętrzny 1.

ID: 685162454
ID: 652029686