6.9 Przywóz towaru na obszar celny Unii po jego uprzednim powrotnym wywozie (art. 205 UKC)

Wypełnienie zgłoszenia przywozowego w opisanej poniżej sytuacji.

Przykład:

Do Polski z kraju trzeciego przywieziono w ramach procedury uszlachetniania czynnego drewniane szkielety krzeseł w celu zamontowania w nich unijnego obicia. Gotowe krzesła są powrotnie wywożone. W kraju trzecim okazuje się, że drewniane szkielety krzeseł są wadliwe. Gotowe krzesła są przywożone z powrotem do Polski i zgłaszane do procedury dopuszczenia do obrotu.

  1. Pole 37 – „6131, F04” dla przypadków z art. 205 ust. 1 UKC, gdy zastosowanie ma art. 85
  2. Pole 37 – „6131, F07, F44” dla przypadków z art. 205 ust. 2 UKC, gdy zastosowanie ma art. 86 ust. 3 UKC

Jeżeli zastosowanie ma art. 205 ust. 2 i zgłaszający wnioskuje o zastosowanie art. 86 ust. 3 UKC (elementy kalkulacyjne z dnia objęcia towaru procedurą uszlachetniania czynnego) to należy podać kody F07, F44. Brak kodów F07 i F44 powoduje, że należności celne są obliczane według elementów kalkulacyjnych z dnia złożenia zgłoszenia do procedury 6131, zgodnie z art. 85 UKC.

W związku z podaniem kodu F44 należy dodatkowo w polu 44 podać kod 1PL16.  W takim przypadku w polu 42 należy podać wartość towarów nieunijnych w postaci szkieletów krzeseł jakie były objęte uszlachetnianiem czynnym i powrotnie wywiezione jako gotowe krzesła, które powracają. Do wyliczenia należności celnych zastosowanie ma art. 86 ust. 3 UKC, co oznacza, że dane takie jak: klasyfikacja taryfowa (kod towaru), wartość celna, ilości, rodzaj i pochodzenia towarów, waluta, kurs waluty podawane są z dnia objęcia towarów procedurą uszlachetniania czynnego (data do kalkulacji 1), a stawka celna i pozostałe elementy wyliczane są na dzień przyjęcia zgłoszenia do powrotnego wywozu (data do kalkulacji 2).

W tym przypadku należy wypełnić w następujący sposób pola (atrybuty):

  • @DataDoKalkulacji1 – podać datę z objęcia uszlachetnianiem czynnym surowców
  • @DataDoKalkulacji2 – podać datę powrotnego wywozu

W przypadku niepodania kodu F44, w polu 42 należy podać wartość towarów nieunijnych w postaci szkieletów krzeseł jakie były objęte uszlachetnianiem czynnym i powrotnie wywiezione jako gotowe krzesła, które powracają. Do wyliczenia należności celnych zastosowanie ma wówczas art. 85 UKC i należności liczone są od towarów nieunijnych zgodnie z art. 85 ust. 1 UKC na dzień zgłoszenia do dopuszczenia do obrotu z zastosowaniem kodu 6131.

Dla punktu 1 i 2 poszczególne pola zgłoszenia (w tym Pola 33 i 46) wypełnia się w odniesieniu do towaru objętego zgłoszeniem, a więc do gotowego krzesła (szkieletu wraz z obiciem). Odmienności dotyczą wypełniania Pola 47.

< poprzednia strona | następna strona >