6.6 Dopuszczanie do obrotu towarów przy zmianie waluty narodowej na euro

Dopuszczanie do obrotu towarów objętych uprzednio procedurą odprawy czasowej oraz procedurą uszlachetnienia czynnego, których wartość została określona w walutach narodowych (np. DEM, NLG, FRF), a które następnie zostały zastąpione walutą EURO.

  1. wartość towaru należy przeliczyć na PLN z zastosowaniem kursu waluty narodowej z dnia zgłoszenia do procedury odprawy czasowej lub uszlachetnienia czynnego,
  2. w pierwszej części Pola 22 należy podać symbol waluty PLN, natomiast w drugiej części tego pola wartość towaru wyrażoną w PLN,
  3. w Polu 23 należy wpisać „1,0000”,
    w Polu 42 będzie zatem widniała ta sama wartość, co wpisana w Polu 22,
  4. w Polu B organ powinien nanieść informację dotyczącą waluty narodowej oraz kursu zastosowanego do przeliczenia wartości towaru na PLN np. „Pole 22 wypełniono na podstawie faktury wystawionej w walucie DEM. Przyjęto kurs waluty 1 DEM = 2.234 PLN, obowiązujący w dniu 16.05.1996 r.

< poprzednia strona | następna strona >