6.4 Przywóz towarów z obszarów specjalnych

Przywóz towarów z obszarów specjalnych będących częścią obszaru celnego Unii, a które są jednocześnie wyłączone z obszaru VAT, tj. gdzie nie ma zastosowania dyrektywa VAT 2006/112/WE lub są wyłączone z obszaru akcyzowego, tj. gdzie nie ma zastosowania dyrektywa akcyzowa 2020/262.

Pole 1 (pierwsza część) – „CO”,

Pole 34a – „EU”,

Pole 36 – „100”,

Pole 37 (procedura wnioskowana) – „40” albo „96”,

Pole 37.2 – uszczegółowienie procedury – F15 oraz F06, jeżeli F06 ma zastosowanie w procedurze 40.

Uwaga! Towary zgłaszane w tej procedurze mogą korzystać ze zwolnień z podatku VAT przy uwzględnieniu, że mogłoby mieć do nich zastosowanie zwolnienie od cła gdyby przywóz następował spoza terytorium celnego UE. W takim przypadku w stosunku do tych towarów należy w polu 47 zgłoszenia celnego przy typie opłaty „B00” zadeklarować metodę płatności „Z”.

Uwaga! W przypadku zgłoszenia wyrobów akcyzowych, do których ma zostać zastosowana procedura zawieszenia poboru akcyzy należy w polu 47 zgłoszenia celnego przy typie opłaty „1A1” zadeklarować metodę płatności „L”.

Pole 47 – w odniesieniu do typów opłat związanych z cłem (A00) wypełnić należy kolumnę „Podstawa opłaty”, w kolumnach „Stawka” i „Kwota” wpisać 0, w kolumnie „Metoda płatności” podać kod „L”.

Uwaga! Towary zgłaszane w procedurze „4910” mogą korzystać ze zwolnień z podatku VAT przy uwzględnieniu, że mogłoby mieć do nich zastosowanie zwolnienie od cła gdyby przywóz następował spoza terytorium celnego UE. W takim przypadku w stosunku do tych towarów należy w polu 47 zgłoszenia celnego przy typie opłaty „B00” zadeklarować metodę płatności „Z”.

Uwaga! W przypadku zgłoszenia wyrobów akcyzowych, do których ma zostać zastosowana procedura zawieszenia poboru akcyzy należy podać w drugiej części pola 37 kod uszczegółowiający procedurę F06. W takim przypadku w stosunku do tych towarów należy w polu 47 zgłoszenia celnego przy typie opłaty „1A1” zadeklarować metodę płatności „L”.

< poprzednia strona | następna strona >