6.3 Szczególny przypadek dotyczący trybu postępowania z towarami o unijnym pochodzeniu, przywożonymi z terenu krajów innych niż Szwajcaria lub Lichtenstein i dopuszczanymi w Polsce do obrotu

 1. jeżeli towary te spełniają przesłanki niezbędne do skorzystania ze zwolnienia z należności przywozowych jako towary powracające:
  • w drugiej części Pola 37 wpisuje się szczególny kod procedury od F01 – F03,
  • Pola 36 wpisuje się kod „100”,
  • w Polu 34a podaje się kod Unii „EU”,
  • Pole 47 – podać należy typ opłaty, podstawę opłaty, w kolumnach „Stawka” i „Kwota” wpisać należy „0”, w kolumnie „MP” wpisać „Z”.

Jednakże, jeżeli TARIC, w jakimś szczególnym wypadku przewiduje cło podstawowe (A00), to Pole 47 należy wypełnić standardowo, czyli z uwzględnieniem stawki celnej przewidzianej w TARIC. Należy przy tym pamiętać, iż mogą w tej grupie przypadków wystąpić opłaty inne niż cło podstawowe np. A20 lub A35 – w takich przypadkach, w odniesieniu do tych opłat Pole 47 wypełniane jest w sposób standardowy.

 1. jeżeli towary te nie spełniają przesłanek niezbędnych do uznania ich za towary powracające:
  • Pole 37 wypełnia się na ogólnych zasadach,
  • Pole 36 – kod z Wykazu A zawsze „1”,
  • Polu 34a podaje się kod Unii „EU”,
  • w kolumnie „Stawka” Pola 47 należy wpisać stawkę erga omnes.

Uwaga do pkt b! W sytuacji, gdy towary są przywożone z Norwegii lub Islandii (Europejski Obszar Gospodarczy) i jednocześnie z dokumentów potwierdzających pochodzenie wynika, iż posiadają one preferencyjne unijne pochodzenie, jako kraj pochodzenia towaru w Polu 34a podaje się kod Unii „EU”, w Polu 36 - kod z Wykazu A zawsze „3”, a w kolumnie „Stawka” Pola 47 stosuje się preferencyjną stawkę EEA.

Pozostałe pola w sytuacjach opisanych w pkt a i b należy wypełnić zgodnie z zasadami zawartymi w Częściach II – IV Instrukcji.

< poprzednia strona | następna strona >