6.16 Jednolita umowa przewozu

Jeżeli zgłaszający zawnioskuje o zastosowanie art. 329 ust. 7 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447 formalności związane z wyprowadzeniem są obsługiwane w urzędzie celnym, w którym towary są przejmowane w ramach jednolitej umowy przewozu w celu transportu z obszaru celnego Unii (tam też następuje potwierdzenie wyprowadzenia towarów).

Za ww. wniosek uznaje się zgłoszenie celne, w którym:

  • w Polu 25 zgłoszenia celnego „Rodzaj transportu na granicy” występują kody: 1, 2, 4, 5 tj. transport morski, lotniczy, kolejowy lub pocztowy,
  • w Polu 44 zadeklarowany jest kod dokumentu załączonego do zgłoszenia „4DK1” przypisany do jednolitej umowy przewozu, a następnie po myślniku numer dokumentu przewozowego, będącego jednolitą umową przewozu.

Towary objęte tym zgłoszeniem celnym muszą zostać przedstawione w urzędzie celnym, w którym są one przejmowane w ramach jednolitej umowy przewozu w celu transportu z obszaru celnego Unii.

Jednocześnie wyjaśnia się, że jeśli jednolitą umowę przewozu w konkretnej sytuacji stanowi dokument przewozowy posiadający swój specyficzny kod unijny (np. list przewozowy CIM lub konosament morski), to w przypadku wnioskowania o zastosowanie art. 329 ust. 7 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447należy podać zarówno kod krajowy 4DK1 jak i kod unijny dokumentu stanowiącego jednolitą umowę przewozu.

< poprzednia strona | następna strona >