6.14 Objęcie towarów procedurą składowania celnego w celu uzyskania wypłaty specjalnych refundacji wywozowych przed wywozem

Zgłoszenie celne wypełnia się zgodnie z zakresem danych przy pkt b w Części I Instrukcji pkt 1.2 (a więc nie stosuje się zestawu pól właściwego dla objęcia towaru procedurą składowania celnego).

W Polu 1 podaje się kod "CO", w Polu 37 właściwy jest kod procedury wnioskowanej "76", a w Polu 29 kod przewidywanego urzędu wyprowadzenia. Podkreślić należy, że objęcie towarów procedurą składowania celnego w celu uzyskania wypłaty specjalnych refundacji wywozowych przed wywozem jest procedurą składowania celnego (a nie wywozu), stąd nie będą tu znajdowały zastosowania przepisy z zakresu procedury wywozu.

Następnie składowanie to kończy się objęciem towaru standardową procedurą wywozu (a więc składa się standardowe zgłoszenie wywozowe z kodem "EX" w Polu 1 oraz w Polu 37 "1076"). Dopiero na etapie tego drugiego zgłoszenia właściwy organ celny dokonuje potwierdzenia wywozu towarów.

< poprzednia strona | następna strona >