6.12 Wywóz towarów do obszarów specjalnych będących częścią terytorium celnego Unii

Zasady wypełniania i stosowania zgłoszenia celnego w przypadku wywozu towarów do obszarów specjalnych będących częścią terytorium celnego Unii, które są jednocześnie wyłączone z obszaru VAT, tj. gdzie nie ma zastosowania dyrektywa Rady 2006/112/WE, czyli Wyspy Alandzkie (Finlandia), Wyspy Kanaryjskie (Hiszpania), Góra Athos (Grecja), Martynika, Gujana Francuska, Reunion, Gwadelupa (Francuskie departamenty zamorskie).

Każdorazowo wymagane jest złożenie standardowego zgłoszenia wywozowego (w Polu 1 kod „CO”, w Polu 37 kod „10”).

Jeżeli nadawca wraz ze złożeniem zgłoszenia wywozowego w urzędzie wewnętrznym otwiera procedurę tranzytu (T2F), to urząd celny wyjścia (wywozu) potwierdza kartę 3 zgłoszenia wywozowego i wydaje ją zgłaszającemu. Jeżeli natomiast nadawca prosi jedynie o wystawienie dokumentu T2LF (potwierdzenie statusu unijnego), to ze względu na brak procedury tranzytu karta 3 SAD towarzyszy towarowi objętego procedurą wysyłki aż do momentu jej potwierdzenia przez urząd celny wyprowadzenia.

Należy przy tym zaznaczyć, iż wszelkie czasowe wywozy, czy też powrotne wywozy towarów do ww. terytoriów specjalnych, realizowane w ramach operacji gospodarczych analogicznych do procedur specjalnych - dokonywane są na zgłoszeniu z wpisanym w Polu 37 kodem procedury „10”.

Powrotny przywóz tych towarów na terytorium kraju powinien się odbywać z zastosowaniem zgłoszenia celnego z wpisanym w Polu 37 kodem „6110” oraz kodem uszczegóławiającym procedurę „F15”.

< poprzednia strona | następna strona >