6.10 Powrotny przywóz po uszlachetnianiu biernym z zastosowaniem obliczenia należności celnych na podstawie kosztów procesu przetwarzania przeprowadzonego poza obszarem celnym Unii (art. 86 ust. 5 UKC)

Poniższe zasady dotyczą wszystkich przypadków zakończenia procedury uszlachetniania biernego, w szczególności przetwarzania, płatnej naprawy, płatnej wymiany, czyli z wyłączeniem przypadków, w których zastosowanie mają kody B02, B03 oraz 4V4.

Pole 22 – należy podać koszt przetworzenia wynikający z faktury,

Pole 37.1 – poprzedni kod procedury, to kod 21

Pole 37.2 – nie mogą wystąpić kody:

  • B02 lub B03, które dotyczą całkowitego zwolnienie z należności celnych w ramach naprawy lub wymiany w ramach gwarancji
  • 4V4, który dotyczy zwolnienia z podatku VAT w wyniku nieodpłatnej naprawy w wykonaniu umowy gwarancyjnej

Pole 42 – należy podać koszt przetworzenia odnoszący się do danej pozycji towarowej,

Pole 44 – należy podać elementy dodawane do wartości z Pola 42, jeśli nie są w niej zawarte lub elementy odejmowane od wartości z Pola 42, jeśli są w niej zawarte,

Dodatkowo należy podać kod 080B („wartość towaru wywiezionego”) – kod ten ma charakter informacyjny i nie bierze udziału w obliczeniach należności;

Pole 47 – w zakresie należności celnych przywozowych w kolumnie „Podstawa opłaty” należy podać koszt przetworzenia z Pola 42 skorygowany o ewentualne elementy dodawane lub odejmowane wynikające z Pola 44.

< poprzednia strona | następna strona >