5.6 Odprawa scentralizowana realizowana pomiędzy co najmniej dwoma państwami UE

W przypadku realizacji odprawy scentralizowanej w procedurach przywozowych, oprócz pól wymienionych przy literach h - j w Części I Instrukcji pkt 1.2 Wymagane dane obligatoryjne jest każdorazowe wypełnianie Pola 17a „Kod kraju przeznaczenia” poprzez wskazanie w nim kodu kraju, w którym w momencie zwolnienia do wnioskowanej procedury fizycznie znajdował się towar objęty zgłoszeniem (w formie wpisu do rejestru zgłaszającego, zgłoszenia uproszczonego lub standardowego zgłoszenia celnego).

< poprzednia strona | następna strona >