5.3 Wywozowe zgłoszenie uproszczone i uzupełniające do uproszczonego

Wypełnianie poszczególnych pól/atrybutów zgłoszeń uproszczonych w wywozie odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w II i IV Części niniejszej Instrukcji, z uwzględnieniem zasad dotyczących obsługi zgłoszeń wywozowych w systemie AES/ECS2.

< poprzednia strona | następna strona >