1.4 Wymiana handlowa z niektórymi terytoriami o statusie specjalnym

Poniżej umieszczone zostały 2 tabele, z których w pierwszej wskazuje się rodzaj wypełnianego dokumentu w handlu z ww. terytoriami, a druga obrazuje status poszczególnych terytoriów na gruncie unijnych przepisów celnych i podatkowych (tak VAT jak i akcyzy).

Szczególne obszary terytorium państwowego

Rodzaj wypełnianego dokumentu

Francuskie departamenty zamorskie

Martynika, Gwadelupa, Gujana Francuska, Reunion

SAD

Francuskie terytoria zamorskie

Nowa Kaledonia, Polinezja, Wallis i Futuna, Saint Barthelemy

SAD

Francuskie jednostki administracji terenowej

Mayotte, St. Pierre, Miquelon

SAD

Büsingen

SAD

Helgoland

SAD (refundacje rolne)

Livigno

SAD

Campinoe d’Italia

SAD

Włoska część jeziora Lugano

SAD

Wyspy Owcze

SAD

Grenlandia

SAD

Góra Athos

SAD

Wyspy Kanaryjskie

SAD

Ceuta

SAD

Melilla

SAD

Wyspy Alandzkie

SAD

Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Eustatius i Saba

SAD

 

Pozostałe obszary

Rodzaj wypełnianego dokumentu

Monako

INTRASTAT

San Marino

SAD

Andora

SAD

Watykan

SAD

Państwo Członkowskie

Terytoria

Obszar Unii Europejskiej

Obszar celny Unii Europejskiej

Obszar akcyzowy

Obszar VAT

1. Dania

Wyspy Owcze

Grenlandia

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

2. Niemcy

Helgoland1)

Büsingen2)

tak

tak

nie

nie

nie

nie

nie

nie

3. Hiszpania

Wyspy Kanaryjskie3)

Ceuta

Melilla

tak

tak

tak

tak

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

4. Grecja

Góra Athos

tak

tak

tak

nie

5. Francja

Departamenty zamorskie4)

Terytoria zamorskie4)

tak

nie

tak

nie

nie

nie

nie

nie

6. Włochy

Livigno

Campione5)

Włoska część jeziora Lugano6)

tak

tak

tak

nie

tak

tak

nie

tak

tak

nie

nie

nie

7. Finlandia

Wyspy Alandzkie8)

tak

tak

nie

nie

8. Cypr8)

-

tak

tak

tak

tak

 

Kraj trzeci

Obszar Unii Europejskiej

Obszar celny Unii Europejskiej

Obszar akcyzowy

Obszar VAT

9. Monako

nie

tak

tak

tak

10. Andora

nie

nie

nie

nie

11. San Marino

nie

nie

tak

nie

12. Watykan

nie

nie

nie

nie

 

 1. Helgoland nie jest częścią obszaru celnego Unii Europejskiej, ale na podstawie art. 140 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446, w przypadku wysyłki towarów na wyspę Helgoland takie towary uznaje się za zgłoszone do wywozu zgodnie z ww. art. 141 rozporządzenia delegowanego, czyli w formie czynności uznawanej za zgłoszenie.
  Jednakże wysyłkę na wyspę Helgoland produktów rolnych wywożonych z refundacją wywozową uznaje się za wywóz w rozumieniu przepisów regulujących wypłatę refundacji (art. 43 ust. 1 rozporządzenia (WE) 612/2009).
 2. Busingen jest terytorium niemieckim położonym geograficznie w Szwajcarii, w praktyce jest traktowane jako część obszaru celnego Szwajcarii.
 3. Do Wysp Kanaryjskich zalicza się następujące wyspy: Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Teneryfa, El Hierro, La Palma i La Gomera.
 4. Francuskie departamenty i terytoria zamorskie

French DOM
(francuskie departamenty zamorskie)

Alpha code

(kod alfa)

Gujana Francuska

FR

Gwadelupa, Saint-Martin

FR

Martynika

FR

Reunion

FR

Majotta

FR

 

French overseas territories

COM and TOM

(francuskie terytoria zamorskie)

Alpha code

(kod alfa)

Nowa Kaledonia
(COM sui generis)

NC

Wallis i Futuna (COM)

WF

Polinezja Francuska (COM)

PF

Saint Barthelemy

BL

Saint-Pierre i Miquelon (COM)

PM

Francuskie Terytoria Południowe (TOM)

TF

 

 1. Campione d’Italia położone jest geograficznie w Szwajcarii.
 2. Zapisy zawarte w tabeli mają zastosowanie jedynie do włoskiej części jeziora Lugano od linii brzegowej do politycznej granicy strefy, która rozciąga się pomiędzy Ponte Tresa i Porte Ceresio. Pozostała część jeziora przynależy do Szwajcarii.
 3. Wyspy Alandzkie przystąpiły do UE na podstawie dodatkowej deklaracji, ale tylko i wyłącznie w zakresie spraw celnych. Z tego powodu Wyspy Alandzkie nie stanowią obszaru VAT i akcyzowego UE.
 4. W tym strefy suwerenne Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej na Cyprze

Rozporządzenie 866/2004/EC ustanawiające zasady, na jakich towary:

 • w całości uzyskane na terenach okupowanych, lub
 • które zostały poddane ostatniej, istotnej i ekonomicznie uzasadnionej obróbce lub przetworzeniu, w wyposażonym w tym celu zakładzie na obszarach, na których Rząd Republiki Cypryjskiej nie sprawuje efektywnej kontroli, mogą być wprowadzane na obszary, które znajdują się pod kontrolą Rządu, jako towary unijne.

W zakresie towarów, które opuszczają terytorium w kierunku przeciwnym, tj. z terytorium kontrolowanego przez Rząd na tereny okupowane, nie są wymagane żadne wymagania eksportowe oraz towary te nie podlegają refundacjom rolnym z uwagi na fakt, że cały obszar terytorium Republiki Cypryjskiej od maja 2004 r. przynależy do Unii Europejskiej.