1.2 Wymagane dane

Formularze zawierają określoną liczbę pól, z których jedynie część zostanie wykorzystana, w zależności od danej procedury celnej.

Z zastrzeżeniem przepisów regulujących procedury uproszczone, oraz biorąc pod uwagę szczegółowe postanowienia określone w Częściach II i III niniejszej Instrukcji, wykaz pól, które wypełniane są w poszczególnych procedurach (przeznaczeniach) celnych przedstawia się następująco:

 1. wywóz (wysyłka):
  • pola, które powinny zostać wypełnione - 1 (pierwsza i druga część pola), 2, 3, 5, 6, 7 (zgłoszenie elektroniczne), 8, 14, 15a, 17a, 18 (tylko w części dotyczącej oznaczenia), 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33 (za wyjątkiem drugiej części pola), 35, 37, 38, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49 i 54,
  • pola, w których zgłaszający (jeżeli chce lub jest to mu z jakichś względów potrzebne) może umieścić dane – 7 (zgłoszenie papierowe), 34a, 50;
 2. procedura składowania celnego w celu uzyskania wypłaty specjalnych refundacji wywozowych przed wywozem lub produkcja pod dozorem celnym lub kontrolą celną przed wywozem i wypłatą refundacji wywozowych:
  • pola, które powinny zostać wypełnione - 1 (pierwsza i druga część pola), 2, 3, 5, 7 (zgłoszenie elektroniczne), 8, 14, 15a, 17a, 19, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33 (za wyjątkiem drugiej części pola), 34a, 35, 37, 38, 40, 41, 44, 46, 49 i 54,
  • pola, w których zgłaszający (jeżeli chce lub jest to mu z jakichś względów potrzebne) może umieścić dane – 7 (zgłoszenie papierowe);
 3. powrotny wywóz po zakończeniu procedur specjalnych innych niż procedura składowania celnego (uszlachetnianie czynne, odprawa czasowa, przetwarzanie pod kontrolą celną):
  • pola, które powinny zostać wypełnione - 1 (pierwsza i druga część pola), 2, 3, 5, 6, 7 (zgłoszenie elektroniczne), 8, 14, 15a, 17a, 18 (tylko w zakresie oznaczenia), 19, 20, 21 (tylko w zakresie kraju), 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33 (tylko pierwsza i piąta część pola), 35, 37, 38, 40, 41, 44, 46, 48, 49 i 54,
  • pola, w których zgłaszający (jeżeli chce lub jest to mu z jakichś względów potrzebne) może umieścić dane – 7 (zgłoszenie papierowe), 34a, 50.
 4. powrotny wywóz po zakończeniu procedury składowania celnego:
  • pola, które powinny zostać wypełnione - 1 (pierwsza i druga część pola), 2, 3, 5, 6, 7 (zgłoszenie elektroniczne), 8, 14, 15a, 17a, 19, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33 (tylko pierwsza i piąta część pola), 35, 37, 38, 40, 41, 44, 46, 49 i 54,
  • pola, w których zgłaszający (jeżeli chce lub jest to mu z jakichś względów potrzebne) może umieścić dane – 7 (zgłoszenie papierowe), 34a;
 5. uszlachetnianie bierne:
  • pola, które powinny zostać wypełnione - 1 (pierwsza i druga część pola), 2, 3, 5, 6, 7 (zgłoszenie elektroniczne), 8, 14, 15a, 17a, 18 (tylko w zakresie oznaczenia), 19, 20, 21 (tylko w zakresie kraju), 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33 (tylko pierwsza i piąta część pola), 35, 37, 38, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49 i 54,
  • pola, w których zgłaszający (jeżeli chce lub jest to mu z jakichś względów potrzebne) może umieścić dane –7 (zgłoszenie papierowe), 34a, 50;
 6. tranzyt:
  • pola, które powinny zostać wypełnione - 1 (trzecia część pola), 2, 3, 4, 5, 6, 7 (zgłoszenie elektroniczne), 8, 15, 15a, 17, 17a, 18, 19, 21, 25, 26, 30, 31, 32, 33 (pierwsza część pola), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 i 56,
  • pola, w których zgłaszający (jeżeli chce lub jest to mu z jakichś względów potrzebne) może umieścić dane – 7 (zgłoszenie papierowe);
 7. potwierdzanie unijnego statusu towarów:
  • pola, które powinny zostać wypełnione - 1 (trzecia część pola), 2, 3, 4, 5, 14, 31, 32, 33 (pierwsza część pola), 35, 38, 40, 44 i 54,
  • pola, w których zgłaszający (jeżeli chce lub jest to mu z jakichś względów potrzebne) może umieścić dane – brak;
 8. dopuszczenie do obrotu, w tym procedura końcowego przeznaczenia:
  • pola, które powinny zostać wypełnione - 1 (pierwsza i druga część pola), 2, 3, 5, 6, 7 (zgłoszenie elektroniczne), 8, 12, 14, 15a, 17a, 18 (tylko w zakresie oznaczenia), 19, 20, 21 (tylko w zakresie przynależności państwowej), 22 (tylko w zakresie waluty), 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47,48, 49 i 54,
  • pola, w których zgłaszający (jeżeli chce lub jest to mu z jakichś względów potrzebne) może umieścić dane – 7 (zgłoszenie papierowe), 22 (w części dotyczącej ogólnej wartości faktury),
  • pola 2 nie wypełnia się w przypadku obejmowania towarów procedurą dopuszczenia do obrotu po procedurze uszlachetniania czynnego albo procedurze przetwarzania pod kontrolą celną;
 9. objęcie procedurą specjalną uszlachetniania czynnego, odprawy czasowej:
  • pola, które powinny zostać wypełnione - 1 (pierwsza i druga część pola), 2, 3, 5, 6, 7 (zgłoszenie elektroniczne), 8, 12, 14, 15a, 17a, 18 (tylko w zakresie oznaczeń), 19, 20, 21 (tylko w zakresie przynależności państwowej), 22 (tylko w zakresie waluty), 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47,48, 49 i 54,
  • pola, w których zgłaszający (jeżeli chce lub jest to mu z jakichś względów potrzebne) może umieścić dane – 7 (zgłoszenie papierowe), 22 (w części dotyczącej ogólnej wartości faktury),
  • pola 2 nie wypełnia się w przypadku obejmowania towarów procedurą uszlachetniania czynnego, gdy procedura ta jest stosowana po procedurze uszlachetniania czynnego albo po procedurze przetwarzania pod kontrolą celną;
 10. objęcie procedurą składowania celnego:
  • pola, które powinny zostać wypełnione - 1 (pierwsza i druga część pola), 3, 5, 7 (zgłoszenie elektroniczne), 8, 14, 15a, 17a, 19, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 35, 37, 38, 40, 41, 44, 46, 49 i 54,
  • pola, w których zgłaszający (jeżeli chce lub jest to mu z jakichś względów potrzebne) może umieścić dane – 7 (zgłoszenie papierowe);
 11. objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu towarów zgłaszanych komunikatem ZC215H6
  • w zgłoszeniu celnym, o którym mowa w art. 144 ust. 1 rozporządzenia delegowanego, podaje się następujące dane, o których mowa w kolumnie H6 w sekcji 1 rozdziału 3 tytułu I w załączniku B do rozporządzenia delegowanego, zgodnie z zasadami ich podawana opisanymi w pkt 6.8 niniejszej Instrukcji: 1/1, 1/2, 1/6, 1/8, 1/10, 1/11, 2/1, 2/2, 2/3, 2/5, 3/1, 3/2, 3/15, 3/16, 3/17, 3/18, 3/19, 3/20, 3/21, 3/39, 3/46, 4/18, 4/19, 6/5, 6/8, 6/10 i 6/14;
  • zgłoszenie to składa się wyłącznie w formie elektronicznej;
 12. objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu towarów zgłaszanych komunikatem ZC215H7
  • w zgłoszeniu celnym, o którym mowa w art. 143a ust. 1 rozporządzenia delegowanego, podaje się następujące dane, o których mowa w kolumnie H7 w sekcji 1 rozdziału 3 tytułu I w załączniku B do rozporządzenia delegowanego w zgłoszeniu celnym ZC215H6, zgodnie z zasadami ich podawana opisanymi w pkt 6.29 niniejszej Instrukcji: 1/6, 1/11, 2/1, 2/2, 2/3, 2/6, 3/1, 3/15, 3/16, 3/17, 3/18, 3/19, 3/20, 3/21, 3/40, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/8, 4/18, 4/19, 6/2, 5/23, 6/5, 6/8, 6/10 i 6/14;
  • zgłoszenie to składa się wyłącznie w formie elektronicznej.

< poprzednia strona | następna strona >