6.19 Wypełnianie niektórych pól zgłoszenia celnego w przypadku przywozu towarów z zastosowaniem specjalnych kodów CN 9905 00 00 lub 9919 00 00

Pole 34a – kod kraju towaru dominującego wartościowo;

Pole 37 – w drugiej części podać właściwy kod „C”;

Pole 47 – w odniesieniu do typów opłat związanych z cłem (A00) wypełnić należy kolumnę „Podstawa opłaty”, w kolumnach „Stawka” i „Kwota” wpisać „0”, w kolumnie „Metoda płatności” podać kod „Z”. Typów opłat związanych z podatkami (B00 i 1A1) nie wypełnia się.

Jednakże, jeżeli TARIC, w jakimś szczególnym wypadku przewiduje cło podstawowe (A00), to Pole 47 należy wypełnić standardowo, czyli z uwzględnieniem stawki celnej przewidzianej w TARIC. Należy przy tym pamiętać, iż mogą w tej grupie przypadków wystąpić opłaty inne niż cło podstawowe np. A20 lub A35 – w takich przypadkach, w odniesieniu do tych opłat Pole 47 wypełniane jest w sposób standardowy.

Przykładowy wpis:

Typ opłaty

Podstawa opłaty

Stawka

Kwota

MP

A00

2450

0

0

Z

Uwaga! W przypadku zgłoszenia w jednym zgłoszeniu celnym towarów objętych kodem specjalnym 9919 00 00, ale z zakresu kategorii zwolnień celnych objętych różnymi kodami dodatkowymi wpisywanymi w drugiej części Pola 37 oznaczonych symbolem „C”, należy kategorie te zgłosić w oddzielnych pozycjach zgłoszenia celnego, np.:

  • 9919 00 00, C02 - towary przywożone w związku z zawarciem związku małżeńskiego;
  • 9919 00 00, C04 - mienie osobiste nabyte w drodze dziedziczenia.

Określone wyżej zasady wypełniania Pola 47 zgłoszenia celnego wynikają z faktu, że do ww. kodów specjalnych CN nie są przypisane w prawie podatkowym, a konsekwentnie w Systemie ISZTAR, żadne stawki podatkowe, a mając na uwadze, że w zakresie tych kategorii towarowych występują zwolnienia w zakresie podatku VAT i podatku akcyzowego, to nie ma konieczności wypełniania Pola 47 zgłoszenia celnego w zakresie należności podatkowych, poza sytuacjami gdy przy zastosowaniu zwolnienia od należności celnych nie ma jednoczesnego zwolnienia z należności podatkowych. Brak konieczności podawania typów opłat B00 i 1A1 pociąga za sobą również zwolnienie z deklarowania ewentualnych krajowych kodów dodatkowych w piątej części Pola 33.

Uwaga! W przypadku zastosowania zwolnienia od należności celnych przywozowych, przy jednoczesnym braku podstaw do zwolnienia z należności podatkowych z powodu niespełnienia warunków do zastosowania takiego zwolnienia określonych w przepisach prawa podatkowego, w Polu 33 należy wpisać kod właściwy dla konkretnego towaru, określony zgodnie z zasadami klasyfikacyjnymi oraz wypełnić Pole 47 na zasadach ogólnych, tzn. z uwzględnieniem typów opłat B00 i 1A1 właściwych dla podatków i podaniem dla typu opłat A00 podstawy opłaty, stawki i kwoty oraz metody płatności „Z”.

Wariant 1

Całość towarów podlega zwolnieniu od należności celnych i zarazem nie są one zwolnione z należności podatkowych - towary zgłaszane są zgodnie z właściwą dla nich klasyfikacją taryfową w odrębnych pozycjach towarowych.

Przykładowy wpis:

Pole 33 – kod CN właściwy dla towaru;

Pole 37 – w drugiej części podać właściwy kod „C”;

Pole 47

Typ opłaty

Podstawa opłaty

Stawka

Kwota

MP

A00

80

10

8

Z

B00

80

23

18

A

Ewentualnie (1A1) w przypadku wyrobów akcyzowych

Wariant 2

Całość towarów podlega zwolnieniu od należności celnych, ale tylko część z nich podlega jednoczesnemu zwolnieniu z należności podatkowych – wszystkie towary zwolnione od cła i podatków zgłaszane są w jednej pozycji towarowej z zastosowaniem kodu specjalnego, natomiast towary zwolnione z cła, a nie zwolnione z podatków, zgłaszane są zgodnie z właściwą dla nich klasyfikacją taryfową w odrębnych pozycjach towarowych.

Przykładowy wpis:

Poz. 1

Towary zwolnione z należności celnych i należności podatkowych

Pole 33 – 9919 00 00;

Pole 37 – w drugiej części podać właściwy kod „C”;

Pole 47

Typ opłaty

Podstawa opłaty

Stawka

Kwota

MP

A00

2450 *

0

0

Z

*Podstawa opłaty powinna uwzględniać tylko towary zwolnione z należności celnych i należności podatkowych (tj. towary nie zwolnione z należności podatkowych wykazuje się w odrębnych pozycjach towarowych).

Poz. 2

Towary zwolnione z należności celnych, ale nie zwolnione z należności podatkowych

Pole 33 – kod CN właściwy dla towaru;

Pole 37 – w drugiej części podać właściwy kod „C”;

Pole 47

Typ opłaty

Podstawa opłaty

Stawka

Kwota

MP

A00

80 *

10

8

Z

B00

80

23

18

A

Ewentualnie (1A1) w przypadku wyrobów akcyzowych

*Podstawa opłaty uwzględnia jedynie wydzieloną pozycję (tj. towary zwolnione z należności celnych, ale nie zwolnione z należności podatkowych).

< poprzednia strona | następna strona >