5.5 Wnioskowanie w zgłoszeniu przywozowym o kontyngent taryfowy zarządzany zgodnie z kolejnością przyjmowania zgłoszeń

W przypadku zgłoszeń celnych realizowanych z zastosowaniem uproszczeń: wpis od rejestru zgłaszającego oraz zgłoszenie uproszczone, wnioskowanie o zastosowanie preferencyjnej stawki celnej w ramach kontyngentu taryfowego zarządzanego zgodnie z chronologicznym porządkiem przyjmowania według dat przyjęcia zgłoszeń celnych, w systemie AIS/IMPORT jest możliwe na etapie:

  • powiadomienia o przedstawieniu (komunikat PW215);
  • zgłoszenia uproszczonego (komunikat ZC215-UPB lub ZC215-UPZ).

Wniosek o kontyngent nie jest obsługiwany w ramach zgłoszeń uzupełniających do wpisu do rejestru, jak również zgłoszeń uzupełniających do zgłoszeń uproszczonych.

Jeżeli z różnych przyczyn wniosek o kontyngent nie został złożony na etapie powiadomienia (komunikat PW215) lub zgłoszenia uproszczonego (komunikat: ZC215-UPB lub ZC215-UPZ), pozostaje jedynie możliwość złożenia retrospektywnego wniosku o kontyngent (komunikat ZC205) w odniesieniu do zgłoszenia uzupełniającego.

Brak jest możliwości składania retrospektywnych wniosków o kontyngent w odniesieniu do powiadomienia o przedstawieniu (komunikat PW215) oraz zgłoszenia uproszczonego (komunikat ZC215-UPB lub ZC215-UPZ).

< poprzednia strona | następna strona >