Komunikaty e-PS

Komunikaty dla podmiotów dokonujących rozliczania procedur specjalnych z wykorzystaniem usług skarbowo-celnych udostępnianych na PUESC noszą nazwę Newsletter ePS i oznaczenie z kolejnym numerem i rokiem wydania np. 15/2021. W komunikacie podana jest data jego wydania.

Skrót e-PS oznacza e-usługę publiczną Rozliczanie procedur specjalnych (e-PS) udostępnioną na PUESC z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego Rozliczanie Procedur Specjalnych (RPS) i powiązanych komponentów SISC. Usługa e-PS obejmuje na PUESC dwie usługi skarbowo-celne: Złóż Kwit Rozliczenia i Złóż Spis Inwentaryzacyjny, których opisy znajdziesz w grupie usług Procedury specjalne.

Newslettery e-PS wysłane w 2022 roku znajdziesz w poniższym zestawieniu. Wyszukaj w nim interesujący cię komunikat. Newslettery wysłane w roku 2021 znajdziesz w Archiwum.

Numer porządkowy

Skrót treści

Pobierz komunikat

08/2022

Materiał dotyczący publikacji na PUESC bieżących informacji z zakresu procedur specjalnych.

Newsletter ePS nr 08_2022 - plik pdf (266 KB)

07/2022

Informacja w sprawie aktualizacji Systemu RPS (Rozliczanie Procedur Specjalnych).

Newsletter ePS nr 07_2022 - plik pdf (573 KB)

06/2022

Departament Ceł MF przesyła informację dotyczącą publikacji nowej wersji materiału informacyjnego na temat uszlachetniania biernego.

Newsletter ePS nr 06_2022 - plik pdf (557 KB)

05/2022

Komunikat dotyczący publikacji nowej wersji materiału informacyjnego na temat odprawy czasowej.

Newsletter ePS nr 05_2022 - plik pdf (242 KB)

04/2022

Informacja dotycząca publikacji na portalu PUESC materiałów informacyjnych RPS.

Newsletter ePS nr 04_2022 - plik pdf (434 KB)

03/2022

Informacja dotycząca zamieszczenia na PUESC formularza wniosku WDTEA01 Odprawa czasowa [SZPROT].

Newsletter ePS nr 03_2022 - plik pdf (482 KB)

02/2022

Informacja dotycząca składania rozliczenia zamknięcia w formie elektronicznej z wykorzystaniem Systemu RPS.

Newsletter ePS nr 02_2022 - plik pdf (484 KB)

01/2022

Informacja dotycząca wdrożenia zmian w Unijnym Systemie Decyzji Celnych (CDS, Customs Decisions System).

Newsletter ePS nr 01_2022 - plik pdf (423 KB)