Komunikaty INTRASTAT

Komunikaty dla przedsiębiorców dokonujących zgłoszeń INTRASTAT noszą nazwę Newsletter INTRASTAT i oznaczenie z kolejnym numerem i rokiem wydania np. 15/2021. W komunikacie podana jest data jego wydania.

Więcej o składaniu zgłoszeń INTRASTAT z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego AIS/INTRASTAT (Podsystem INTRASTAT Automatycznego Systemu Importu) i powiązanych komponentów SISC dowiesz się z opisów usług skarbowo-celnych w grupie usług Statystyka UE (Intrastat).

Newslettery INTRASTAT wysłane w 2022 roku znajdziesz w poniższym zestawieniu. Wyszukaj w nim interesujący cię komunikat. Newslettery wysłane w roku 2021 znajdziesz w Archiwum.

Numer porządkowy

Skrót treści

Pobierz komunikat

08/2022

Informacja dotycząca wysokości progów statystycznych na 2023 rok.

Newsletter INTRASTAT nr 08_2022 - plik pdf (152 KB)

07/2022

Materiał dotyczący publikacji na PUESC bieżących informacji z zakresu statystyki UE (Intrastat).

Newsletter INTRASTAT nr 07_2022 - plik pdf (265 KB)

06/2022

Publikacja Taryfy celnej i tablic korelacyjnych do Taryfy celnej na 2023 rok.

Newsletter INTRASTAT nr 06_2022 - plik pdf (263 KB)

05/2022

Informacja dotycząca zmian w zakresie ujmowania obrotów handlowych dotyczących wewnątrzunijnej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) w składanych zgłoszeniach INTRASTAT.

Newsletter INTRASTAT nr 05_2022 - plik pdf (246 KB)

04/2022

Informacja dotycząca publikacji nowej wersji Instrukcji wypełniania i przesyłania zgłoszeń INTRASTAT.

Newsletter INTRASTAT nr 04_2022 - plik pdf (254 KB)

03/2022

Sprostowanie do Newslettera INTRASTAT nr 02/2022.

Newsletter INTRASTAT nr 03_2022 - plik pdf (416 KB)

02/2022

Informacje dotyczące prawidłowego wypełniania zgłoszeń INTRASTAT.

Newsletter INTRASTAT nr 02_2022 - plik pdf (154 KB)

01/2022

Informacje dotyczące publikacji Instrukcji wypełniania i przesyłania zgłoszeń INTRASTAT oraz zmiany terminu składania zgłoszeń INTRASTAT.

Newsletter INTRASTAT nr 01_2022 - plik pdf (749 KB)