Komunikaty EMCS

Komunikaty dla podmiotów przemieszczających wyroby akcyzowe:

  • w procedurze zawieszenia poboru akcyzy wewnątrz Unii Europejskiej,
  • poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na terytorium kraju

noszą nazwę Newsletter EMCS i oznaczenie z kolejnym numerem i rokiem wydania np. 15/2021. W komunikacie podana jest data jego wydania.

Skrót EMCS oznacza System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych (Excise Movement and Control System). Więcej o usługach skarbowo-celnych udostępnianych z wykorzystaniem tego systemu i powiązanych komponentów SISC dowiesz się z opisów usług w grupie Przemieszczanie wyrobów akcyzowych.

Newslettery EMCS wysłane w 2022 roku znajdziesz w poniższym zestawieniu. Wyszukaj w nim interesujący cię komunikat. Newslettery wysłane w roku 2021 znajdziesz w Archiwum.

Numer porządkowy

Skrót treści

Pobierz komunikat

brak

W roku 2022 nie wysyłano komunikatów.

brak