6.30 Zasady wypełniania zgłoszeń celnych do dopuszczenia do obrotu w odniesieniu do przesyłki zakupionej w reżimie IOSS składanych do systemu AIS/IMPORT

 1. Warunki do złożenia zgłoszenia celnego do systemu AIS/IMPORT dla towaru zakupionego w reżimie IOSS:
  1. towar jest zwolniony z należności celnych i podatkowych,
  2. towar nie przekracza równowartości 150 EUR,
  3. towar podlega ograniczeniom lub zakazom,
  4. zgłoszenie celne jest komunikatem ZC215 – nie mają zastosowania zgłoszenia uproszczone i wpis do rejestru zgłaszającego.
 2. W zgłoszeniu celnym IOSS składanym do systemu AIS/IMPORT należy podać:
  1. pole 1.2 – dodatkowy kod typu zgłoszenia:  A,
  2. pole 37.1 – kod procedury wnioskowanej i poprzedniej – 40 00,
  3. pole 37.2 - kody procedur uszczegóławiających: F48 i C07,
  4. pole 44:
   1. unijny kod odniesień podatkowych FR5 oraz po tym kodzie numer IOSS,
   2. odpowiednie kody dokumentów odnoszące się do ograniczeń i zakazów,
   3. kod faktury handlowej N935 z podaniem daty wystawienia faktury w formacie RRRRMMDD i po ukośniku numer faktury, jeżeli faktura ma numer
  5. pole 47 – Metoda płatności: dla występujących w zgłoszeniu typów opłat należy podać Metodę Płatności „Z”.
 1. Warunki do złożenia zgłoszenia celnego do systemu AIS/IMPORT dla towaru zakupionego w reżimie IOSS:
  1. towar nie jest zwolniony z należności celnych – dotyczy to perfum i wód toaletowych, o których mowa w art. 24 lit. b rozporządzenia 1186/2009,
  2. import towaru jest zwolniony z należności podatkowych, zgodnie z art. 45 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku VAT (przepis ten wyłącza ze zwolnienia tylko towary podlegające opodatkowaniu podatkiem akcyzowym);
  3. towar nie przekracza równowartości 150 EUR,
  4. zgłoszenie celne jest komunikatem ZC215 – nie mają zastosowania zgłoszenia uproszczone i wpis do rejestru zgłaszającego.
 2. W zgłoszeniu celnym IOSS składanym do systemu AIS/IMPORT należy podać:
  1. pole 1.2 – dodatkowy kod typu zgłoszenia:  A,
  2. pole 33 – kod CN towaru zaczyna się od cyfr 3303 - perfumy i wody toaletowe;
  3. pole 37.1 – kod procedury wnioskowanej i poprzedniej – 40 00,
  4. pole 37.2 – kod uszczegóławiający procedurę: F48; kod C07 nie może zostać użyty,
  5. pole 44:
   1. unijny kod odniesień podatkowych FR5 oraz po tym kodzie numer IOSS;
   2. kod faktury handlowej N935 z podaniem daty wystawienia faktury w formacie RRRRMMDD i po ukośniku numer faktury, jeżeli faktura ma numer;
  6. pole 47 – Metoda płatności dla typu opłat:
   1. A00 – należy podać „A”, „H”, „L” lub „M”,
   2. B00 – należy podać „Z”.