Komunikaty AEO

Komunikaty dla podmiotów posiadających status upoważnionego przedsiębiorcy AEO noszą nazwę Newsletter AEO i oznaczenie z kolejnym numerem i rokiem wydania np. 15/2021. W komunikacie podana jest data jego wydania.

Jak uzyskać status AEO (Authorised Economic Operator) dowiesz się z opisu usługi AEO - uzyskaj status upoważnionego przedsiębiorcy.  

Newslettery AEO wysłane w 2022 roku znajdziesz w poniższym zestawieniu. Wyszukaj w nim interesujący cię komunikat. Newslettery wysłane w roku 2021 znajdziesz w Archiwum.

Numer porządkowy

Skrót treści

Pobierz komunikat

13/2022

Zasady składania zgłoszeń uzupełniających oraz FAQ dla AIS/IMPORT wersja 4.0

Newsletter AEO nr 13_2022 - plik pdf (244 KB)

12/2022

Informacja dotycząca obowiązku informowania o zmianach mogących mieć wpływ na pozwolenie AEO.

Newsletter AEO nr 12_2022 - plik pdf (145 KB)

11/2022

Materiał dotyczący publikacji na PUESC bieżących informacji z zakresu AEO.

Newsletter AEO nr 11_2022 - plik pdf (265 KB)

10/2022

Informacja dotycząca wzajemnego uznawania programu upoważnionych przedsiębiorców między Unią Europejską a Republiką Mołdawii.

Newsletter AEO nr 10_2022 - plik pdf (245 KB)

09/2022

Informacja dotycząca udostępnienia nowej usługi "Złóż dane oświadczeń i zaświadczeń".

Newsletter AEO nr 09_2022 - plik pdf (239 KB)

08/2022

Informacja dotycząca ankiety na temat unijnego programu AEO.

Newsletter AEO nr 08_2022 - plik pdf (135 KB)

07/2022

Informacja dotycząca wdrożenia zmiany systemu CDS (Unijnego Systemu Decyzji Celnych).

Newsletter AEO nr 07_2022 - plik pdf (265 KB)

06/2022

Informacja w sprawie trwających konsultacji społecznych na temat "Przeglądu unijnego kodeksu celnego".

Newsletter AEO nr 06_2022 - plik pdf (424 KB)

05/2022

Informacja w sprawie wprowadzonej funkcji przekazywania powiadomień o nowych zdarzeniach na portalu przedsiębiorcy unijnego systemu Decyzje Celne (TP CDS).

Newsletter AEO nr 05_2022 - plik pdf (254 KB)

04/2022

Informacja dotycząca oceny programu dla upoważnionego przedsiębiorcy (AEO).

Newsletter AEO nr 04_2022 - plik pdf (245 KB)

03/2022

Zaproszenie do wypełnienia ankiety AEO - "Ocena programu dla upoważnionego przedsiębiorcy".

Newsletter AEO nr 03_2022 - plik pdf (418 KB)

02/2022

Informacja dotycząca zamieszczenia na PUESC formularza wniosku WDTEA01 Odprawa czasowa [SZPROT].

Newsletter AEO nr 02_2022 - plik pdf (481 KB)

01/2022

Informacja dotycząca wdrożenia zmian w Unijnym Systemie Decyzji Celnych (CDS, Customs Decisions System). 

Newsletter AEO nr 01_2022 - plik pdf (424 KB)