Wnioski dotyczące zgłoszeń i postępowań celnych

Grupa usług planowanych na rok 2022

Na rok 2022 planujemy udostępnienie na PUESC nowych usług pozwalających na przekazanie informacji i dokumentów lub złożenie wniosków w formie elektronicznej i uzyskanie tą drogą stosownych rozstrzygnięć.

W komunikacie na PUESC poinformujemy o terminach udostępnienia następujących usług skarbowo-celnych:

  • Złóż dane oświadczeń i zaświadczeń
  • Złóż dokument do sprawy
  • Złóż korektę zgłoszenia celnego
  • Złóż wniosek o określenie długu celnego z tytułu naruszeń i uregulowanie sytuacji prawnej towaru
  • Złóż wniosek o połączenie postępowań
  • Złóż wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności celnych
  • Złóż wniosek o unieważnienie zgłoszenia celnego
  • Złóż wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji
  • Złóż wniosek o zmianę, cofnięcie lub unieważnienie decyzji ostatecznej
  • Złóż wniosek o zwrot/umorzenie kwot należności celnych i/lub sprostowanie zgłoszenia celnego