Wnioski dotyczące postępowań podatkowych

Grupa usług planowanych na rok 2022

Na rok 2022 planujemy udostępnienie na PUESC nowych usług pozwalających na przekazanie informacji i dokumentów lub złożenie wniosków w formie elektronicznej i uzyskanie tą drogą stosownych rozstrzygnięć.

W komunikacie na PUESC poinformujemy o terminach udostępnienia następujących usług skarbowo-celnych:

 • Złóż dokument do sprawy
 • Złóż wniosek o połączenie postępowań
 • Złóż wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji
 • Złóż wniosek o uchylenie lub zmianę decyzji ostatecznej
 • Złóż wniosek o udzielenie ulg (odroczenie płatności, rozłożenie na raty, umorzenie zaległości, odsetek itp.).
 • Złóż wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji
 • Złóż wniosek o wznowienie postępowania
 • Złóż wniosek o zwrot akcyzy
 • Złóż wniosek o zwrot lub umorzenie podatków
 • Złóż wniosek z tytułu nadpłaty podatku akcyzowego
 • Złóż wniosek z tytułu nadpłaty podatku od gier hazardowych