Uproszczenia Intrastat

Grupa usług planowanych na rok 2021

Na PUESC planujemy udostępnienie w 2021 r. nowych usług pozwalających na złożenie wniosku w formie elektronicznej i uzyskanie tą drogą stosownej zgody.

W komunikacie na PUESC poinformujemy o terminach udostępnienia następujących usług skarbowo-celnych:

  • Uzyskaj zgodę na uproszczone deklarowanie wartości statystycznej
  • Uzyskaj zgodę na uproszczone deklarowanie przywozu lub wywozu towarów stanowiących części składowe zakładu przemysłowego