Uproszczenia Intrastat

Grupa usług planowanych na rok 2022

Na rok 2022 planujemy udostępnienie na PUESC nowych usług pozwalających na złożenie wniosków w formie elektronicznej i uzyskanie tą drogą stosownych zgód.

W komunikacie na PUESC poinformujemy o terminach udostępnienia następujących usług skarbowo-celnych:

  • Uzyskaj zgodę na uproszczone deklarowanie wartości statystycznej
  • Uzyskaj zgodę na uproszczone deklarowanie przywozu lub wywozu towarów stanowiących części składowe zakładu przemysłowego