Część VIII – Pola literowe

Zasady wypełniania pól literowych wynikają z instrukcji dedykowanych poszczególnym systemom operacyjnym, włącznie z procedurami awaryjnymi do tych systemów, a także z innych wytycznych, np. wytycznych dotyczących procedur uproszczonych.

< poprzednia strona | następna strona >